Aktualności

Sobota 27 września otwarcie świetlicy na Grzybowym!

Szkolenie : Asystent seniora z niepełnosprawnością

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie organizują cykl szkoleń (4 spotkania po 4 ha) „Asystent seniora z niepełnosprawnością”.Wszystkie osoby chętne, pełnoletnie,które są mieszkańcami gminy Suchy Las mogą bezpłatnie skorzystać z tych szkoleń.Osoby po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat z podpisami wykładowców prowadzących to szkolenie (pielęgniarki z Uniwersytetu Medycznego, psycholog).
Fundacja prowadząca szkolenie i Gmina Suchy Las podpisały umowę o partnerstwie przy realizacji tego zadania. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu i ewentualnym kierowaniu osób chętnych bezpośrednio do mnie.Dokonuje zapisów na to szkolenie. Jeśli mogę Państwu dostarczyć więcej ulotek,to proszę się ze mną skontaktować.W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji. Będę zobowiązana za wszelka pomoc. Myślę, że tego typu szkolenia dla aktualnych lub przyszłych opiekunów osób starszych są bardzo potrzebne. W załączniku informacja o szkoleniu. pobierz asystent seniora-AMA

Ewa Hoffmann Koordynator Klubu Seniora Dębowy Liść w Suchym Lesie tel. 509 630 782, 61 2500 365

Zebranie Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego

zaprasza

na Zebranie Ogólne Mieszkańców

w środę 24.09.2014 r. o godz. 19.00
do świetlicy osiedlowej przy Placu Grzybowym 16

Porządek zebrania

1. Rozpoczęcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Podjęcie uchwały  dot. Zadania lokalnego na 2015 r.

4. Informacje zarządu

5. Wolne głosy i wnioski

Proszę powiadomić sąsiadów, sprawy dotyczą nas wszystkich!

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Informacja w sprawie aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przystąpił do aktualizacji Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”. W związku z powyższym mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wnoszenia uwag i propozycji zmian do Regulaminu w formie pisemnych wniosków, w terminie od 15 do 25 września 2014 r. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowejwww.bip.suchylas.pl w zakładce ochrona środowiska. pobierz

Uroczystość 1 września w Łagiewnikach

W imieniu mieszkańców  i zarządu osiedla, Małgorzata Salwa-Haibach złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców w Łagiewnikach.

Spotkanie z Wójtem w spr. organizacji ruchu na osiedlu

W dniu 22 sierpnia Przewodnicząca Zarządu Osiedla-  Małgorzata Salwa-Haibach oraz mieszkaniec osiedla ul. Muchomorowej- Mikołaj Kamieński odbyli spotkanie z p. Wójtem w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym przez os. Grzybowe. W związku z tym , że nie ma woli ze strony p. Wójta i radnych , aby wdrożyć Wariant IIA  „Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”, zarząd postanowił zaproponować p. Wójtowi rozwiązanie mniej radykalne, różne warianty możliwości zmiany org. ruchu, jako propozycje, które mogłyby stanowić podstawę do opracowania przez fachowców projektu, którego realizacja nie byłaby  kosztowna, natomiast mogłaby znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa. Pan Wójt ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych propozycji. Czekamy zatem na dalsze działania p. Wójta w sprawie.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las, podmiot odbierający odpady komunalne (z nieruchomości zamieszkałych) zobowiązany jest do zorganizowania raz w roku, zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W roku 2014 będzie to 20 września - data obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy Suchy Las.

W związku z powyższym przedstawiamy informacje dotyczące zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych:

- odpady odbierane są sprzed posesji (odpady znajdujące się w innym miejscu np. w bramie wjazdowej na posesji NIE BĘDĄ odbierane!)

- odpady muszą być wystawione do godziny 7.00 w dniu zbiórki

- w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych wywóz odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu wskazanym w harmonogramie

- odbierane będą TYLKO odpady wymienione poniżej:

* stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne,

* kanapy, łóżka, tapczany i regały, fotele,

* wózki dziecięce, rowery,

* dywany i wykładziny,

* materace (poza dmuchanymi materacami z tworzyw sztucznych),

* deski do prasowania,

* drewniane – palety, deski, panele podłogowe(deski i panele muszą być powiązane w taki          sposób, by możliwe było ich podniesienie z ziemi przez   dwie osoby -pracowników ZGK).

Dodatkowo, wraz z odpadami wielkogabarytowymi odbierane będą duże urządzenia AGD czyli: lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki

Znakowanie rowerów

Komisariat Policji w Suchym Lesie informuje, iż w dniach :

25.09.2014 w godz. 10.00 – 13.00

28.10.2014 w godz. 15.00 – 18.00

Odbędzie się znakowanie ROWERÓW
Zainteresowanych prosimy i przybycie do Komisariatu Policji przy u. Poziomkowej

Przypominamy że aby oznakować rower musi on spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego tj.

stan_rowera

1 września 2014 uroczystość w Łagiewnikach

„Święto plonów” w Złotnikach

W niedzielę ”Święto plonów” w Złotnikach- Osiedle, święto rolników, ogrodników i wszystkich którzy uprawiają swoje przydomowe ogródki.  Dożynki są podziękowaniem rolnikom za chleb i całoroczny trud.

Podczas Mszy św. 31 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.30 w naszym Kościele parafialnym zostanie poświęcony wieniec dożynkowy.
 

Pożegnanie lata ” na sportowo”

Monitoring wizyjny na Grzybowym

W poniedziałek 4 sierpnia  br.przedstawiciele zarządu osiedla: przewodnicząca Małgorzata Salwa-Haibach oraz członek zarządu Włodzimierz Majewski  odbyli spotkanie z Wójtem p. Grzegorzem Wojterą,  na którym omówione zostały zagadnienia finansowe i techniczne związane z modernizacją i rozbudową systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu. Prace związane z modernizacją ( przeniesienie serwera, podłączenie do sieci światłowodowej montaż kamer) zostały ukończone i system rozpoczął funkcjonowanie.  Przeprowadzone prace mają zagwarantować sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie  systemu. Natomiast na temat dalszej rozbudowy systemu będziemy kontynuować rozmowy z p.Wójtem.

Spotkanie z Wójtem w spr. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

24 czerwca Przewodnicząca Zarządu Osiedla Małgorzata Salwa-Haibach, Rafał Przybył- przewodniczący Komisji komunalnej oraz członek Komisji komunlanej prof. Tomasz Błaszczyński odbyli spotkanie z Wójtem p. Grzegorzem Wojterą oraz doradcą Wójta p. Januszem Kobeszko. Głównym tematem spotkania  było omówienie zagadnień związanych z Projektem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, modernizacji linii kolejowej Poznań- Piła i ochrona mieszkańców przed uciążliwościami hałasu kolejowego , ostateczna lokalizacja przystanku PKP w Złotnikach oraz planowana lokalizacja parkingu „ parkuj i jedź”. Pan Wójt przekazał, że zgodnie oczekiwaniem mieszkańców i zarządu osiedla, przystanek PKP będzie zlokalizowany na terenach przy NTPP po prawej stronie ul. Złotnickiej a parking w jego najbliższym sąsiedztwie, ale nie na terenie os. Grzybowego. Natomiast kwestie hałasu będą przedmiotem badań przy przygotowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko i uwarunkowań środowiskowych w związku z przygotowywanym projektem modernizacji linii kolejowej. Wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy będą musiały być dotrzymane.

Informacja

W czwartek 26.06.2014 r. miało się odbyć Zebranie Ogólne Mieszkańców naszego osiedla. Niestety, zebranie przegrało z transmisją meczów z Mundialu w Brazylii, zakończeniem roku na różnych szczeblach edukacji, wakacyjnymi przygotowaniami i pewnie jeszcze z wieloma innymi bardzo ważnymi sprawami. Nie było kworum, na zebranie przyszło 20 osób oraz Z-ca Wójta p. Jerzy Świerkowski.

W związku z zaistniałą sytuacją postanowiliśmy odbyć spotkanie w formie dyskusji o problemach mieszkańców i osiedla z p. J. Świerkowskim i proszę wierzyć,  że  dyskusji towarzyszyły emocje  nie gorsze niż te na Mundialu! Jest wiele problemów i różnego rodzaju potrzeb dot. naszego osiedla i właśnie o nich musimy wspólnie rozmawiać a w efekcie finalnym decydować. Nie możemy zostawiać spraw dotyczących naszego miejsca zamieszkania, naszego ” miejsca do życia” i naszych rodzin innym, tym, dla których nasze problemy są zupełnie obce. Nasze działania, działania zarządu osiedla, które wykonujemy przecież społecznie, w imieniu osiedlowej społeczności, nie mają żadnych znamion polityki,  mają na celu wyłącznie dobro, bezpieczeństwo i spokój mieszkańców OSIEDLA GRZYBOWEGO!

Mamy nadzieję, że następne zebranie będzie prawomocne, będzie kworum i spotkamy się z Państwem na początku września już w naszej osiedlowej świetlicy.

Dla zinteresowanych link do ciekawej lektury: „Aktywność społeczna Polaków- poziom zaangażowania i motywacje”.

http://www.dobrywolontariat.pl/uploads/komunikat-1.pdf

W czwartek 26.06.2014 Zebranie Ogólne Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na Zebranie Ogólne Mieszkańców

w czwartek 26.06.2014 r. o godz. 19.00
w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11

Proszę powiadomić sąsiadów! Prosimy o liczne przybycie, sprawy dotyczą nas wszystkich!

Porządek zebrania

1. Rozpoczęcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Informacje: działania zarządu, plany inwestycyjne w sąsiedztwie os. Grzybowego, stan  realizacji Zadania lokalnego na 2014 r.,

4. Propozycje mieszkańców dot. Zadania lokalnego na 2015 r.

5. Wolne głosy i wnioski

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Sucholeska Dziesiątka Fightera

22.06.2014 odbędzie się II Sucholeska Dziesiątka Fightera o Puchar Wójta Gminy ulicami Suchego Lasu i Osiedla Grzybowego.

Uwaga! Informujemy, że w godzinach 13.30-15.30 ulice, którymi przebiega trasa, będą zamknięte dla ruchu samochodowego! Na trasie biegu  prosimy mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na parkowanie samochodów, szczególnie przy ul. Podgrzybkowej, aby nie utrudniać drożności ulic dla biegaczy.

Trasa biegu

http://www.sucholeskadycha.pl/

Dni Gminy Suchy Las 21-22 czerwiec 2014

W ramach Dni Gminy Suchy Las otwieramy Miasteczko Zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że to długi weekend, ale na pewno nie wszyscy wyjeżdżają i na pewno wiele osób zechce skorzystać. Zapraszamy na bezpłatne badania, szczepienia i zbiórkę krwi.

21 czerwca 2014

Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16

Godz. 10.00 – 15.00 – akcja Błękitna Kropelka – pobór krwi

Godz. 14.00 – 17.00 – mammobus, bezpłatne porady lekarzy, spirometria, ekg, porady przeciw uzależnieniom, bezpłatne badanie w kierunku raka jelita grubego i prostaty, raka skóry i cukrzycy, szczepienia przeciw pneumokokom.

Dni Gminy 2014 oraz Błękitna Kropelka

Odbiór odpadów komunalnych

Zarząd Osiedla Informuje, że jest możliwość zamówienia w ZGK dodatkowego odbioru odpadów komunalnych ( za opłatą). W celu zamówienia usługi proszę kontaktować się bezp. z ZGK  www.zgksuchylas.eu  nr tel. do ZGK 61 8 125 160

We wtorek 17 czerwca pokazowy trening!

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa w najbliższy wtorek tj. 17.czerwca 2014r., na boisku przy ul. Sosnowej w Złotnikach przeprowadzi kolejny bezpłatny pokazowy trening: o godz. 17:00 dla roczników 2010-2007 oraz o  godz. 18:00 dla roczników 2006 i starszych.

Zapraszamy do udziału w treningu wszystkich chętnych! Trening ma zachęcić dzieci oraz  rodziców do udziału w tym projekcie. Zadbajmy o zdrowy rozwój naszych dzieci poprzez  czynne uprawianie sportu pod okiem specjalistów.

Zarząd Osiedla Grzybowego

XV ” HERBOWY” Rajd Rowerowy

15 czerwca 2014 roku – XV „HERBOWY” Rajd Rowerowy

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY SUCHY LAS
SERDECZNIE ZAPRASZA 15 CZERWCA na
XV „HERBOWY” RAJD ROWEROWY

TRASA  PRZEJAZDU:
10.00 – Poznań (Piątkowo – pętla PST)
10.30 – Suchy Las („Ryga” ul. Bogusławskiego)
11.00 – Złotniki – Osiedle (wjazd na poligon)
11.15 – Złotkowo (boisko)
12.15 – meta Chludowo

ORGANIZATOR  RAJDU ZAPEWNIA:
opiekę nad uczestnikami imprezy na trasie rajdu, posiłek regeneracyjny, plakietkę okolicznościową dla kolekcjonerów, konkursy.

WARUNKI  UCZESTNICTWA:
• uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i na mecie;
• uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego, przepisy ochrony przyrody;
• dzieci i młodzież do 18 lat uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Wszystkie informacje nastronie: www.suchylas.pl


Trening z Akademią Piotra Reissa

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa w najbliższy czwartek tj. 12.czerwca 2014r. na boisku przy ul. Sosnowej w Złotnikach, przeprowadzi pokazowy trening o godz. 17:00 dla roczników 2010-2007 oraz o  godz. 18:00 dla roczników 2006 i starszych.

Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w  treningu, który ma pokazać i zachęcić dzieci oraz rodziców do przystąpienia do tego projektu. Zadbajmy o zdrowy rozwój naszych dzieci poprzez  czynne uprawianie sportu pod okiem specjalistów.

Turniej ” Piłka na Grzybowym”

Zarząd Osiedla zaprasza na Turniej piłkarski ” Piłka na Grzybowym” na boisku przy ul. Sosnowej, 7.06.2014, rozpoczęcie godz. 10.30, zakończenie ok. godz. 15.00. Patronat nad imprezą objęli: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Piotr Reiss i Akademia Piłkarska PR9 oraz KKS Lech Poznań. Na otwarciu będziemy gościli znanego wszystkim miłośnikom piłki nożnej legendę Lecha Piotra Reissa.

Serdecznie zapraszamy!

Po festynie na Grzybowym!

Zarząd Osiedla dziękuje mieszkańcom a w szczególności mamom i dzieciom za uczestnictwo w festynie rodzinnym ” Majówka na Grzybowym”. Pogoda wspaniale dopisała, humory również. Mimo początkowych trudności technicznych dalej impreza potoczyła się już bez ” przerw technicznych”.  Były zabawy, konkursy, dmuchane zamki, zjeżdżalnia, trampolina, mega piłkarzyki, lody, gofry, kiełbaski z grilla. Dzieci i ich mamy , dzięki uprzejmości fundatorów, mogliśmy obdarować prezentami i nagrodami w licznych konkursach. Dzieci otrzymywały gratisowo soczki i wody ufundowane przez firmę Maspex, a mamy nawilżający krem oliwkowy z firmy Maroko Sklep. Wielką atrakcją był przyjazd wozu strażackiego i drużyny pożarniczej pod komendą p. radnego Ryszarda Tasarza.

Mamy nadzieję, że ta rodzinna impreza z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka wpisze się do stałego kalendarza osiedlowych imprez.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy:

Szczególne podziękowanie dla p. radnego Ryszarda Tasarza i drużyny pożarniczej z Suchego Lasu, firmom: Kaczor Serwis, Auto Watin, Grupie Maspex, Maroko Sklep, Oriflame, Swede Center, Państwu Danucie i Markowi Pawluk oraz p. Aleksandrze Rewers- Taterka i p. Pawłowi Andrzejewskiemu z Urzędu Gminy Suchy Las.

link do reportażu z majówki :

http://www.kwiatowe.webd.pl/tvsl/nowewww/fotorep/039-majowkagrzybowe/fotosimple1.htm

Kto powinien dbać o czystość jeziora Strzeszyńskiego

http://epoznan.pl/news-news-47736-Kto_powinien_dbac_o_czystosc_jeziora_Strzeszynskiego

„Majówka na Grzybowym”

W sobotę 24 maja 2014 r. od godz. 11.00 zapraszamy serdecznie mieszkańców na festyn rodzinny„Majówka na Grzybowym”, który organizujemy na boisku przy ul. Sosnowej. Zaplanowaliśmy liczne atrakcje do zabawy: zamek dmuchany, trampolina, mega piłkarzyki, konkursy i animacje dla dzieci i rodziców.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wata cukrowa i baloniki dla dzieci gratis! Mile widziani będą dzieci i rodzice  również z innych miejscowości naszej Gminy- serdecznie WSZYSTKICH zapraszamy do zabawy na Grzybowym!

 

 

 

Obwieszczenie wójta Gminy w spr. dz.nr 859 na os. Grzybowym

Zarząd Osiedla Grzybowego 3-krotnie na prośbę Wójta Gminy opiniował planowaną zmianę, zawsze negatywnie. Pisma Zarządu Osiedla w tej sprawie, wraz z argumentacją” w zakładce ” Interwencje” poz.75, 77, 79, dot. dz.nr 859 trójkąt na narożniku Jaskółczej i Muchomorowej, w obecnym mpzp dla Grzybowego działka, jako jedna z ost. przeznaczona na teren zieleni.

Link do Obwieszczenia Wójta wraz z mapką i Prognozą oddziaływania na środowisko:

http://bip.suchylas.pl/bip/2760/185.html

Poprawa bezpieczeństwa na Grzybowym!

W związku wieloma włamaniami, do których doszło w ostatnim czasie, a niektóre z nich miały  bardzo zuchwały charakter, uważamy, że należy ponownie podjąć temat zabezpieczenia naszego osiedla.

Jednym z najbardziej skutecznych zabezpieczeń jest ograniczenie dostępu do naszych domów, samochodów, urządzeń przydomowych i ogrodowych potencjalnym złodziejom.

Osiedle Grzybowe mimo swej niewielkiej powierzchni posiada niestety bardzo dużo możliwości wejścia/wjechania a później opuszczenia osiedla,  często z ,,łupami” zagrabionymi z naszych domostw. I nie dotyczy to tylko ulic ( Muchomorowa, Sosnowa, Topolowa ) ale także pieszego dostępu od strony torów kolejowych oraz lasku. Dlatego ponownie należy podjąć temat ograniczenia możliwości dostępu i poruszania się po Osiedlu Grzybowym, aby poprawić znacząco nasze bezpieczeństwo oraz komfort życia. Aby zrozumieć ten problem należy wczuć się w odczucia osób, które próbowano okraść lub okradziono!

Liczymy na inicjatywę i działanie wszystkich mieszkańców naszego osiedla, którym leży na sercu bezpieczeństwo i komfort życia naszych bliskich. Zapraszamy do podjęcia  inicjatyw w tym temacie i wspólnych działań.

autor: Włodzimierz Majewski

Poznańska kolej aglomeracyjna receptą dla Suchego Lasu

Poniższe artykuły wpisują się w nasz problem z zatłoczoną Obornicką i nadmiernym ruchem tranzytowym przez nasze osiedle- czy kolej wybawi nas z problemu z którym borykamy się bezskutecznie od kilku już lat?

www.gloswielkopolski.pl/artykul/3412471,poznanska-kolej-aglomeracyjna-gdzie-powinny-powstac-stacje,id,t.html

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/761095,poznanska-kolej-aglomeracyjna-recepta-dla-naramowic-i-suchego-lasu-mapka,id,t.html

Jak pozbyć się odpadów zielonych!

Informujemy, iż w Chludowie (na pierwszym skrzyżowaniu w lewo – ul. Golęczewska) jest punkt ZGK naszej Gminy, który bezpłatnie przyjmuje wszelkie odpady zielone drobne , płacimy tylko za tzw. rozdrobnienie np. gałęzi - 100 zł/tonę . 

Dla przykładu: rozdrobnienie gałęzi ( prawie pełny bus gałęzi po cięciu żywopłotu i drzew ) kosztowało bagatela 6,00 PLN (słownie: sześć złotych)! Sprawnie i bezproblemowo można pozbyć się dużej ilości odpadów zielonych. Polecamy !!!Przekazujcie Państwo tę informacje również sąsiadom! Szczegóły na stronie ZGK: http://zgksuchylas.eu/index.php/pszok/stacjonarny/zasady-odbioru

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka i mokrego dyngusa życzy Mieszkańcom

Zarząd Osiedla Grzybowego

Informacja o zakazie wyrzucania śmieci!

Zarząd Osiedla informuje o obowiązującym zakazie wyrzucania śmieci i odpadów zielonych na polanie pod lasem Muchomorowa/ Nektarowa. Polana nie jest osiedlowym składowiskiem wszelkich odpadów, po akcji sprzątania, kiedy zgromadzone śmieci zostały już wywiezione, pojawiły się  na polanie duże ilości odpadów zielonych i worków ze śmieciami.  

W najbliższych dniach ZGK postawi tablice informujące o obowiązującym zakazie wyrzucania śmieci na polanie pod karą grzywny.

Szanujmy i dbajmy o nasze wspólne otoczenie!

Po ” Sprzątaniu na Grzybowym”

 

Zarząd Osiedla dziękuje serdecznie WSZYSTKIM za przybycie, zaangażowanie i super pracę! Dzięki WAM nasze osiedle i lasek nabrało nowego blasku, choć nie wszystko zdołaliśmy wyzbierać. Po ” pracy” było ognisko, kiełbaski, odpoczynek i piękna pogoda.

Do zobaczenia na następnej imprezie!

SPRZĄTANIE NA GRZYBOWYM!

Zarząd Osiedla Grzybowego

zaprasza serdecznie do uczestnictwa w dorocznej akcji

” Sprzątanie na Grzybowym” .

Będzie okazja nie tylko do wspólnej pracy ale również do sąsiedzkiego spotkania, rozmów,  poznania się, budowania więzi w naszej lokalnej osiedlowej społeczności.

Przyszła WIOSNA a z nią pierwsze promienie słońca, które pokazały, że CZAS na wiosenne porządki, również u NAS, na osiedlu i przyległym lasku, a jak praktyka pokazała NIKT nie zadba o nasze    nasze otoczenie, jak nie MY sami!  Będzie OGNISKO, co zawsze jest dużą atrakcją zarówno dla nas dorosłych i dla  dzieci. 

Rozpoczynamy   w SOBOTĘ 29 marca od godz. 11.00 !

Czekamy na Państwa z workami i rękawicami  w dwóch miejscach: polana pod lasem Muchomorowa/ Nektarowa i narożnik Muchomorowej/ Plac Sokoła/ Pawia.

Ok.12.30 rozpalimy ognisko, będzie można samodzielnie usmażyć kiełbaskę, do tego świeża bułeczka, ketup i musztarda!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  

         

 

 

 

 

 

Na Grzybowym nie będzie przystanku PKP

4 lutego br.. Zarząd spotkał się Panem Wójtem w związku z dochodzącymi informacjami o planach lokalizacji przystanku i peronu PKP na os. Grzybowym, w ramach projektu modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań- Piła. Na spotkaniu wręczyliśmy Panu Wójtowi pismo w tej sprawie ( w zakładce Interwencje/ Pisma) i przedstawiliśmy argumenty przemawiające za lokalizacją przystanku po pólnocnej stronie ul. Złotnickiej, na wys. NTPP. Relację ze spotkania PKP i firmy projektowej z samorządowcami, w sprawie Projektu modernizacji linii nr 354 Poznan Główny- Piła Główna, zamieściła Gazeta Sucholeska w lutowym wydaniu na str. 13 http://suchylas.pl/gazeta/#p=12

Zaginął kot Bazyl!

„NA OSIEDLU GRZYBOWYM, NA. UL. ŁABĘDZIEJ ZAGINĄŁ KOT BRYTYJCZYK.

NA UCZCIWEGO ZNALAZCĘ CZEKA NAGRODA.
PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 785 898 011.”

Sprzątaj po swoim psie!

Na naszym osiedlu mamy do dyspozycji kilka porządnych dystrybutorów torebek na psie odchody, proszę więc z nich korzystać i robić użytek! Do zarządu osiedla dociera coraz więcej skarg mieszkańców na właścicieli psów, którzy po nich nie sprzątają, widać zresztą, że coraz więcej odchodów leży na chodnikach!

Prosimy rodziców, aby również zwracali uwagę w domu swoim  dzieciom ” tym mniejszym i większym”, które b. często wyprowadzają psy, że należy po czworonogu sprzątnąć! Dotyczy to również nas dorosłych! Jeżeli widzicie Państwo, że ktoś nie sprząta, trzeba po po prostu zwracać uwagę- nie bądźmy obojętni! 

 Chodniki i zielone tereny przydrożne to nie ” psia toaleta” i dbajmy wspólnie o naszą publiczną przestrzeń.

 Przyjacielu posprzątaj, to nie „KUPA” roboty!


Czy zastanawiałeś się czym jest psia kupa na chodniku czy trawniku?

 • Długo leżąca kupa jest wylęgarnią pasożytów, często groźnych dla człowieka!
 • Nie posiada żadnych walorów estetycznych!
 • Jeśli w nią wdepniesz, nie przyniesie Ci szczęścia, ale może „przynieść” chorobę Tobie, Twoim dzieciom i Twoim zwierzakom!  

 

 

Urząd Skarbowy- dyżur w Suchym Lesie

Zimowe obowiązki

Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie.

Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach.

Kiedy chodnik odśnieża właściciel nieruchomości?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać?

Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on wtedy odśnieża. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Jaka kara za nieodśnieżanie?

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wigilia na Grzybowym

W sobotę 21 grudnia 2013 roku „ tuż przed Świętami” Zarząd Osiedla zaprosił Mieszkańców i gości na doroczną osiedlową Wigilię. Tym razem pogoda dopisała wspaniale!  Fakt ten ma niebagatelny wpływ na jakość imprezy, ponieważ nasza osiedlowa Wigilia od zawsze odbywa się na wolnym powietrzu „ pod chmurką” a po raz trzeci na Placu Grzybowym. Kultywujemy tradycję „ najstarszych stażem mieszkalnym” Mieszkańców naszego osiedla, którzy zapoczątkowali tradycję spotkań wigilijnych, które wcześniej odbywały się na ul. Koźlarzowej. Co roku zastanawiamy się i obawiamy, jaka też będzie pogoda, czy dopisze, czy nie będzie padać ( deszcz lub śnieg), czy nie będzie zbyt zimno, czy nie będzie zbyt wietrznie, czy przyjdą mieszkańcy itd.. W tym roku było optymalnie a frekwencja dopisała znakomicie! Mieszkańcy przybywali licznie, całymi rodzinami, z dziećmi i wnukami.  Już przed południem rozpoczęliśmy przygotowania, rozstawiliśmy namiot pod wigilijny bufet, ławy i stoły, lampki,  jeden z mieszkańców Placu Grzybowego zorganizował sprzęt grający, który po południu wystawił w oknie swojego mieszkania, abyśmy mogli  „biesiadować” przy dźwięku kolęd.

Swoją obecnością zaszczycił nas proboszcz naszej złotnickiej parafii ks. Jakub Knychała, który wygłosił do zebranych krzepiące słowa i udzielił błogosławieństwa, gościliśmy również Komendanta Posterunku Policji w Suchym Lesie p. Andrzeja Pabijana, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki- Osiedle p. Michała Przybylskiego, radną powiatową p. Grażynę Głowacką z mężem. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy się wspólnym spotkaniem w miłej przedświątecznej atmosferze.

Naszej Wigilii osiedlowej zawsze towarzyszy akcja charytatywna- zbiórka artykułów spożywczych dla potrzebujących, od trzech lat dla naszej parafialnej Caritas.W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy Mieszkańcom za liczne przybycie i hojne dary! Dziękujemy również p. Danucie i Markowi Pawluk za użyczenie sprzętu: namiotu, stołów i ław,  firmie „ Bartex” za grzańca, firmie ABC oraz „ Pierogarni” za super ceny i smaczne potrawy!  Do zobaczenia za rok!

Program WOŚP w Suchym Lesie

Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy w Suchym Lesie!

W związku z  akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy do odwiedzenia CKiBP. W niedzielę 12 stycznia  pojawią się na Placu Grzybowym  o godz. 13.30 wolontariusze z puszkami, więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć akcję WOŚP, a nie ma ochoty czy czasu uczestniczyć w koncertach, może po prostu na chwilę wyjść z domu, wrzucić datek i zostać obdarowanym serduszkiem.

Życzenia Świąteczne

Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok 2014 przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia!

                                                                        

Zaproszenie na osiedlową Wigilię!

Zarząd Osiedla Grzybowego

 zaprasza serdecznie Mieszkańców 

na  tradycyjną osiedlową Wigilię, przy choince i kolędach na Placu Grzybowym.

w sobotę 21 grudnia o godz. 17.00

Zapraszamy na barszczyk czerwony, kapustę z grzybami, rybkę po grecku, słodycze i grzańca!

Wigilia osiedlowa, to wspaniała  okazja do sąsiedzkiej integracji, wzajemnego poznania się,  rozmowy i miłego spędzenia wieczoru przy dźwięku kolęd!

Przy okazji Wigilii  

„Akcja charytatywna” dla naszej parafialnej CARITAS !

zbieramy  żywność dla  ubogich i potrzebujących

Prosimy o przyniesienie artykułów spożywczych trwałych, z długim terminem przydatności do spożycia, łatwych do przechowywania, takich jak: cukier, mąka, makaron, ryż, kasza, herbata, słodycze, konserwy, olej, dżemy.  

Podzielmy się z innymi!

Oświadczenie Zarządu Osiedla Grzybowego

                    W związku z zapytaniami (m.in. redaktora Radia ,,Merkury” p. Jacka Butlewskiego) dotyczącymi planowanej pikiety oraz przemarszów w dniu otwarcia marketu Leroy Merlin na jego terenie, Zarząd Osiedla Grzybowego informuje,  iż z tego typu działaniami nie ma nic wspólnego, nigdy takich działań nie planował i nie planuje!

Zarząd Osiedla Grzybowego nie sprzeciwia się budowie marketów, firm czy też innych obiektów przemysłowych i handlowych na terenie Gminy, jeżeli nie wpływają negatywnie na warunki bezpieczeństwa i życia mieszkańców a dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej nie jest finansowane wyłącznie z budżetu Gminy.

Jesteśmy zbulwersowani kłamliwymi pomówienia i podejmowanymi przez „nieżyczliwych” próbami zdyskredytowaniu zarządu osiedla oraz konfliktowania mieszkańców os. Grzybowego z mieszkańcami Gminy.

 Jesteśmy integralną częścią gminnej społeczności, co podkreślamy na każdym kroku i zależy nam na zgodnym współistnieniu i współdziałaniu w interesie mieszkańców.

Sprzeciwiamy się zdecydowanie próbom manipulacji opinią publiczną i przypisywaniem nam działań z którymi nie mamy nic wspólnego.

Zarząd Osiedla Grzybowego

W niedzielę 1 grudnia ubieramy choinkę!

I znowu Święta, jak ten czas leci! W najbliższą niedzielę 1 grudnia 2013 r. o godz.12.00 zapraszamy serdecznie Wszystkich: Małych i Dużych  na Plac Grzybowy, gdzie będziemy ubierać świątecznie osiedlową choinkę. Nasi Milusińscy będą mogli wykazać się pełną kreatywnością!

Zapewniamy ozdoby choinkowe z ubiegłych lat ( nowe mile widziane), dobry humor, i super dobre cukierki!

Do zobaczenia w niedzielę!

      za zarząd

                                                                                                                       Małgorzata Salwa-Haibach

                                                                                                           Przewodnicząca Zarządu os. Grzybowego

Turniej szachowy dla dzieci!

 30 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie

 Pierwszy Otwarty Sucholeski Turniej Szachowy dla Dzieci

Zawody rozegrane zostaną w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie.

Początek 9 00 . Zakończenie około 15 00

Dzieci wystąpią w trzech grupach :

 •  Pierwszy Krok Szachowy – dzieci, do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 • Przyszli Zawodnicy – dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
 • Młodzi Mistrzowie – dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej.

Turniej odbędzie się na dystansie 6 rund dla pierwszej grupy i 7 rund dla pozostałych dwóch grup. Tę po gry 15 minut dla każdego z zawodników. W turnieju może wystartować każdy do szóstej klasy szkoły podstawowej. W zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych oraz drobne nagrody dla każdego w grupie najmłodszej. 

Turniej organizowany jest przez:

Firmę MCTURBO (SZACHYPULS.PL) p. Marka Cołte Wice-prezesa Klubu Szachowego Polan oraz Przewodniczącą Osiedla Suchy Las Wschód p. Annę  Ankiewicz i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie p. Beatę Radomską

Informacja: szachypuls.pl

Zapisy :Info@szachypuls.pl

Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Suchy Las

 

Andrzejkowy koncert Moniki Borzym w CKiBP w Suchym Lesie

Wszystkich miłośników jazzu zapraszamy na koncert Moniki Borzym 30 listopada o godz. 19.00 do Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16. Bilety w ce nie 35 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) do nabycia w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 16 (biblioteka) lub na www.bilety24.pl.
 

Monika Borzym jest jedną z tych niewielu artystek, która koncentruje na sobie uwagę wszystkich od pierwszych dźwięków swojego występu i trzyma w emocjach, dopóki nie zejdzie ze sceny. To objawienie wokalistyki nie tylko na skalę kraju, ale także świata. Szczęściarze mogli zobaczyć Monikę w Sali Kongresowej podczas Jazz Jamboree 2009. Miała wówczas 19 lat i była jedyną z zaproszonych przez Michała Urbaniaka kobiet, jedynym gościem z Polski.
Jej debiutancki album Girl talk spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w kręgach wielbicieli jazzu, a 15 października 2013 roku ukazała się najnowsza płyta artystki My place.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 16
62-002 Suchy Las
tel. 612500402

 
 

20 listopada debata dot. bezpieczeństwa.

Jutro 20 listopada o godz. 16.oo w sali konferencyjnej „Octopusa” z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie Andrzeja Pabijana,  odbędzie się debata społeczna z udziałem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dotycząca bezpieczeństwa i zagrożeń w powiecie. Na debatę oprócz władz gminnych, zarządów jednostek pomocniczych zostali zaproszeni mieszkańcy naszej gminy i oraz mieszkańcy Buku i Tarnowa Podgórnego. 

Zapraszamy serdecznie do udziału, będzie okazja do zaprezentowania problemów związanych z bezpieczeństwem naszego osiedla i wymiany doswiadczeń.

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Wice Wójt Gminy Jerzy Świerkowski zaprasza na  

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców Os. Grzybowego

dnia 27 listopada 2013 r. , Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 o godz.18.00

Tematem zebrania będzie system gospodarki odpadami do 1 stycznia 2014 r. (z możliwością wypełnienia i złożenia deklaracji odpadowej).

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego

2. System gospodarki odpadami od 1 stycznia 2014 r.

3. Informacje Wójta

4. Informacje zarządu Osiedla

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zamknięcie zebrania

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Os. Grzybowego

Relacja

Relacja z posiedzenia Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych dot. wydania opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Grzybowym.

Całość relacji video z Posiedzenia połączonych Komisji znajdziecie Państwo na: http://www.youtube.com/playlist?list=PLULm04KMr0qcsSAI7wVMKD0yIDcgy8Xj_&feature=em-share_playlist_user

14 października 2013 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, dot. wydanie opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu na Os. Grzybowym. W posiedzeniu oprócz Wójta i radnych uczestniczyli członkowie Zarządu Osiedla Grzybowego, członkowie Komisji Komunalnej przy Zarządzie Osiedla oraz grupa mieszkańców. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych R. Tasarz. Przewodniczący R. Tasarz odmówił przedstawienia Prezentacji, którą specjalnie na to spotkanie przygotował p. prof. T. Błaszczyński. Poinformował natomiast, że radni otrzymali od gminy wszystkie potrzebne do wydania opinii materiały. Natomiast przez cały czas trwania posiedzenia nie zdołaliśmy się dowiedzieć, jakie materiały radni otrzymali. Zebranie miało przebieg odbiegający od standardów samorządowych i merytorycznej dyskusji. Bez żadnego wprowadzenia poproszono obecnych mieszkańców Osiedla Grzybowego o uzasadnienie stanowiska dot. uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, pomimo, że w dokumentach (pisma w sprawie do Wójta, Uchwały Zebrań Osiedlowych Mieszkańców, Protokoły z Zebrań Osiedlowych) stanowisko mieszkańców i Zarządu Osiedla zostało jednoznacznie przedstawione! Pan Rafał Przybył, przewodniczący Komisji Komunalnej przy Zarządzie Osiedla Grzybowego, przedstawił sytuację oraz przebieg dotychczasowych starań mieszkańców o uspokojenie ruchu na Osiedlu Grzybowym i w Suchym Lesie. Uspokojenie ruchu na Grzybowym siłą rzeczy wpłynęłoby na znaczne ograniczenie ruchu tranzytowego również w Suchym Lesie, na ul. Powstańców Wielkopolskich i Szkółkarskiej, i przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Suchego Lasu. Żadne argumenty padające z naszej strony nie były rozważane i analizowane. Z przykrością należy dodać, że niektóre słowa radnych skierowane pod adresem mieszkańców Osiedla Grzybowego były po prostu obraźliwe np. „ …wam jeszcze tylko szumu morza brakuje… ”, a pytania przez nas zadawane zbywano ogólnikowymi odpowiedziami, np. „ …że na sprawę należy spojrzeć szerzej… ”. Nie było merytorycznej dyskusji o problemie. Stanowisko Wójta i jego dotychczasowe działania a naszej sprawie nie są jasne, tym bardziej, że decyzyjność w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Grzybowym leży w wyłącznej kompetencji Wójta Gminy i opinia radnych nie jest wymagana. Należy jeszcze raz podkreślić, że opinia Starosty jest przychylna i że Starosta w odpowiedzi prosi o poszerzoną analizę ruchu samochodowego i pieszego. Zdziwienie i zastanowienie musi budzi fakt, że Wójt wystosował do GDDKiA prośbę o wydanie opinii przez te instytucję. W jakim celu, skoro GDDKiA w sprawie uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym nie ma nic do rzeczy? Z wielką przykrością informujemy, że podczas posiedzenia Wójt mijał się z prawdą i wprowadzał radnych w błąd mówiąc, że Wariant IIa Projektu Uspokojenia Ruchu na Os. Grzybowym był wypracowany „ad hoc” na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców, a nie był wynikiem pracy niezależnych konsultantów z firmy DHV, co jest nieprawdą. Wariant IIa został przedstawiony w Prezentacji firmy DHV na Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców 18.04.2013 r. i jest integralną częścią całości wykonanego i zapłaconego prze Gminę Projektu. Wójt sugerował działania poza jego plecami i twierdził, że Zarząd Osiedla wystosował pismo – odpowiedź do Starosty, co nie jest prawdą. Zarząd na spotkaniu z Wójtem w dniu 04.09.2013 r. przedstawił wyłącznie w ramach pomocy Wójtowi propozycję pisma – odpowiedzi dla Starosty. Swoje stanowisko Wójt określił jako „ostrożne i sceptyczne”, „ …nie chcę podejmować decyzji o amputacji nogi, skoro można ją jeszcze leczyć… ” by cokolwiek teraz robić w sprawie uspokojenia ruchu. Na zadane wprost pytania o wyjaśnienie charakteru i źródła swojego sceptycyzmu, Wójt nie udzielił jasnej i konkretnej odpowiedzi. Badanie natężenia ruchu i wszelkie analizy mają być kontynuowane po otwarciu Leroy Merlin oraz uruchomieniu zachodniej obwodnicy Poznania. Członkowie połączonych Komisji zaprezentowali stanowiska niechętne sprawie, którą zresztą, ku zdumieniu obecnych na posiedzeniu mieszkańców, określano jako zamknięcie wjazdu na osiedle od ulicy Złotnickiej, a nie jako realizacja Uchwały Zebrania Osiedlowego Mieszkańców os. Grzybowego z dnia 18.04.2013 r. i Wariantu IIa Projektu uspokojenia ruchu, który został wykonany w ramach Priorytetu na 2012 r. Wójt nie chce realizować Wariantu IIa Projektu Uspokojenia Ruchu dla os. Grzybowego, mimo jednoznacznych wskazań wynikających z analizy DHV, że ten wariant jest rozwiązaniem najtańszym i najbardziej optymalnym. Radny K. Pilas zaproponował w sprawie uspokojenia ruchu na os. Grzybowym przeprowadzenie konsultacji społecznych i taki wniosek komisje przyjęły, nie określając jednak na jakich zasadach będą przeprowadzone. Wypowiedzi radnych jasno wskazują, że mieszkańcy Osiedla Grzybowego uważani są za tych, którzy domagają się szczególnych praw i względów. Odnosimy wrażenie wręcz celowego antagonizowania ludzi mieszkających w różnych rejonach naszej gminy. Jednoznaczny jest brak woli Wójta do pozytywnego rozwiązania problemu ruchu tranzytowego na os. Grzybowym i w Suchym Lesie.

Dziwi nas również fakt, że nasi radni osiedlowi (St. Wróbel i A. Rakowski), przez tyle lat nie zdołali skutecznie przedstawić problemu mieszkańców związanego z nadmiernym ruchem, co wiąże się przede wszystkim z pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego dzieci i dorosłych, hałasem oraz zanieczyszczeniem otoczenia spalinami. Wydawałoby się, że akurat dla Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych rozwiązanie takiego problemu winno być priorytetem.

Należy podkreślić, że spotkanie nie było debatą nad tym, co zrobić, by drogi Suchego Lasu i Os. Grzybowego nie stały się drogą tranzytową dla Leroy Merlin, zamiast tego padały nieistotne wypowiedzi o tym, kto i którędy chce jeździć (pan radny Rewers chce jeździć na skróty, zamknięcie Sosnowej i Muchomorowej uniemożliwi dojazd do miasta mieszkańcom ościennych miejscowości, a pan Vice Wójt Świerkowski nie życzy sobie zamykania dróg publicznych).

Wójt podkreślił, że Leroy Merlin też ma prawa jako podmiot gospodarczy. Natomiast nie powiedział nic na temat praw mieszkańców i obywateli płacących w tej Gminie podatki do budżetu. Wójtowi zależy, aby mieszkańcy Grzybowego mieli możliwość, jako klienci , dojazdu do Leroy Merlin!

Wnioski: spotkanie i dyskusja uświadomiły nam, że stanowisko i decyzje wiadome były z góry. Na nic kosztowne analizy, merytoryczne argumenty, opracowania fachowców, odwoływanie się do rzeczy oczywistych, jasnych dla każdego, kto rozumie zagadnienie i sprawy mieszkańców. Prawa mieszkańców są ignorowane, a problemy dla mieszkańców bardzo ważne nie są rozwiązywane, lecz omijane i dyskredytowane.

Czas uzmysłowić władzom, że istniejący i narastający problem ruchu samochodowego w Gminie, po otwarciu Leroy Merlin oraz realizacji kolejnych inwestycji w najbliższym okresie, będzie jeszcze bardziej widoczny i palący. Radni staną przed problemem fatalnej sytuacji komunikacyjnej i problemem bezpieczeństwa, które sami, poprzez nierozważne decyzje dot. planowania przestrzennego i gospodarkę terenami, stworzyli.

Już nie tylko mieszkańcy Grzybowego mają dosyć nie swoich samochodów!

W naszym rozumieniu praca Wójta, radnych i urzędników gminy to służba dla społeczności, która ich wybrała i pośrednio zatrudniła. Bulwersującym jest fakt, że trzeba zabiegać, walczyć i tłumaczyć to, co powinno być u nas w dzisiejszych czasach standardem i oczywistością. Nie tworzy się strefy zamieszkania i strefy przemysłowo-handlowej w takiej bliskości, jak to ma miejsce w Suchym Lesie, przy braku alternatywnych wariantów komunikacyjnych.. NIC nie tłumaczy tego rodzaju decyzji! Nie można również zrozumieć i pogodzić się z tym, że dyskredytuje się rozwiązania, które skutki błędnych decyzji przynajmniej ograniczają. Mieszkańcy od lat skarżą się na uciążliwości ruchu tranzytowego przez osiedle i od lat nie mogą doprosić rozwiązania problemu.

Całość relacji video z Posiedzenia połączonych Komisji znajdziecie Państwo na: http://www.youtube.com/playlist?list=PLULm04KMr0qcsSAI7wVMKD0yIDcgy8Xj_&feature=em-share_playlist_user

Opracowali: W. Stefańska, R. Przybył, T. Błaszczyński, G. Niewiadomski

” Pchli Targ” na Grzybowym!

W niedzielę 27 października 2013 r.na  Placu  Grzybowym w Złotnikach

w godz. 12.00- 16.00 zapraszamy na „Pchli Targ” na Grzybowym

Zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą sprzedać, kupić, wymienić niepotrzebne rzeczy, które są w domach, w składzikach, komórkach, na strychu a jeszcze są sprawne i w bardzo dobrym stanie.

Dzieci i młodzież do lat 18 może  sprzedawać wyłącznietowarzystwie dorosłych!

Duże rzeczy można przynieść na zdjęciach. Można przyniesć własne „ stoisko”  do sprzedaży np. wieszak, stojak itp.

 pobierz  REGULAMIN PCHLEGO TARGU     pobierz PLAKAT PCHLI TARG

WSTĘP BEZPŁATNY

 

Informacja

14 października 2013 r.o godz. 16.00 w salce konferencyjnej na parterze w Urzędzie Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Rowzwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, do których Wójt Gminy zwrócił się o wydanie opinii w sprawie  zmiany organizacji ruchu na Os. Grzybowym a powinien o opinię w sprawie uspokojenia ruchu. Naprawdę chodzi przecież o uspokojenie ruchu tranzytowego na os. Grzybowym.

Zarząd prosi mieszkańców o wsparcie i uczestniczenie w poniedziałkowym posiedzeniu!

Nie wiemy co to spotkanie, posiedzenie połączonych komisji ma na celu –  nie jest bowiem przewidziane procedurą zmiany organizacji ruchu.

Zgodnie z ustaleniami z 18 kwietnia 2013 r. poczynionymi przez Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, Zarząd Osiedla zwrócił się do p. Wójta z prośbą o wykonanie Uchwały Mieszkańców dot.realizacji „Wariantu IIa ” Projektu Uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego.

W tej sprawie Zarząd Osiedla spotkał się z p. Wójtem trzykrotnie, prosząc o realizację ustaleń, nie licząc pism kierowanych w sprawie.

P. Wójt wystosował  do Starosty lakoniczne pismo , prosząc o wydanie opinii w spr. postulowanej przez mieszkańców zmianie organizacji ruchu na os. Grzybowym . Procedura formalna nie przewiduje takiego trybu jak opinia i jest grą na zwłokę.

W związku z tym, że Pismo Wójta do Starosty nie zawierało uzasadnienia problemu, Zarząd Osiedla dostarczył Staroście: Projekt firmy DHV Uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, Protokół z Zebrania Osiedlowego Mieszkańców z 18.04.2013 r. oraz podjęte przez mieszkańców Uchwały w sprawie.

W piśmie skierowanym do Wójta  Starosta przychylnie ustosunkował się do zmiany ruchu organizacyjnego na os. Grzybowym, poprosił o poszerzoną analizę ruchu pieszego i samochodowego , z uwzględnienim planowanego przystanku PKP przy NTPP.

W związku z brakiem mocy przerobowych firmy BIT, do której p. Wójt zwrócił się o wykonanie analizy w ramach odpowiedzi dla Starosty ( koszt wykonania analizy BIT 30 tys. zł), Zarząd w ramach pomocy Wójtowi zwrócił się do firmy DHV o ofertę na wykonanie analizy dla Starosy. Firma DHV gotowa jest niezwłocznie przystąpić do prac- koszt w zależności od wariantu zleconych prac 4,4-7,5 tys.

Prosimy, abyście się Państwo  zmobilizowali i przyszli na posiedzenie w/w komisji. W sytuacji gdy p. Wójt nie pojawia się na wcześniej umówionym spotkaniu z członkami Zarządu oraz Komisji Komunalnej ( z osobami poważnie traktującymi innych i aby spotkać się o 9:00 w U.G. muszą zmieniać swoje plany zawodowe ) nie możemy przewidzieć jak może postąpić p. Wójt w swych kolejnych działaniach.

Komedia promałżeńska „Seks dla opornych”

„Seks dla opornych” – komedia promałżeńska
Małżeństwo, Alice i Henry, z dwudziestoparoletnim stażem, wiodący zwyczajne, pracowite, wręcz banalne życie, zapragnęli ożywić swój związek i obudzić dawną namiętność. Spotykają się więc w ekskluzywnym hotelu z podręcznikiem Seks dla  opornych. Gwiazdorska obsada: Maria Pakulnis i Mirosław Kropielnicki gwarantuje, że będzie emocjonująco, burzliwie, śmiesznie i zarazem gorzko, jak to w małżeństwie bywa.
Autor – Michele Riml
Przekład – Hanna Szczerkowska
Reżyseria – Bożena Borowska
Scenografia – Ewa Strebejko-Hryniewicz
Obsada – Maria Pakulnis, Mirosław Kropielnicki
Bilety do nabycia w naszej bibliotece oraz na www.bilety24.pl

Spektakl przedpremierowy: 27.09.2013, godz. 19.00 – 50 zł bilet normalny/ 30 zł bilet ulgowy (przysługuje studentom, emerytom i rencistom)
Spektakl przedpremierowy: 28.09.2013, godz. 19.00 – 50 zł bilet normalny/ 30 zł bilet ulgowy (przysługuje studentom, emerytom i rencistom)

PREMIERA: 29.09.2013, godz. 19.00 – bilet – 100 zł

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zarząd Osiedla informuje, że Zebrania Osiedlowe Mieszkańców jest ważne ( wg Statut Os. Grzybowego) wyłącznie wtedy , jeżeli frekwencja wynosi min. 25 osób!

Aby nie przepadły nam środki budżetowe, musimy podjąć do 15 września 2013 r. Uchwałę dot. Funduszu lokalnego, oraz przedstawić Wójtowi Gminy wnioski mieszkańców do projektu budżetu na 2014 r., dlatego też uczestnictwo w zebraniu leży  w interesie całej naszej społeczności.

Zarząd Osiedla Grzybowego

zaprasza Mieszkańców na Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

12 września godz. 19.00

Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 13

Prosimy o liczne uczestnictwo, sprawy dotyczą nas wszystkich!

Porządek zebrania

1.  Rozpoczęcie zebrania

2.  Wybór przewodniczącego zebrania

3.  Zamiana „Priorytetu lokalnego” na „Budżet           lokalny”-  omówienie zmian i nowych zasad

4.  Przedstawienie propozycji podziału środków w  ramach „ Budżetu lokalanego” na 2014 r.

5.  Aktualne informacje: działania zarządu, stan  realizacji Priorytetu lokalnego na 2013 r., wnioski do budżetu Gminy

6.  Wolne głosy i wnioski

7.  Zakończenie zebrania

Relacja w Gazecie Wyborczej ” Protest w spr. Strzeszynka”

Zarząd Osiedla Grzybowego dziękuje uczestnikom akcji za udział i zaangażowanie!

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo relację z akcji protestacyjnej nad Jez. Strzeszyńskim zamieszczoną w Gazecie Wyborczej. Zebraliśmy pod Petycją do władz w sprawie ratowania jeziora ponad 1000 podpisów!

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,14487058,_Wladze_Poznania_maja_to_gdzies___Protest_ws__Strzeszynka.html

Akcja „Ratujmy Strzeszynek!”

Zapraszamy Mieszkańców Grzybowego- Grzybowe NIE truje!

Miejsce spotkania, godz. 11.00 Rów Złotnicki- wejście od ul. Koszlińskiej na pólnoc od Strzeszynka w kier. Kiekrza, badanie wody o 11.20, 11.40- budowa tamy na Rowie Złotnickim.  

Ok. 200 m od Strzeszynka dalej na północ, w kierunku Kiekrza jest leśny parking, drugi jest wcześniej, koło wejścia na teren nieczynnego campingu. 

Drugie miejsce spotkania to polana przy grillu nad Jez. Strzeszynskim, będzie namiot, stoliki, będziemy  rozdawać ulotki , baloniki i zbierać podpisy.
 
ZAPRASZAM do udziału w tej bardzo potrzebnej akcji!
 

Zaginęła suczka rasy Chihuahua

Dnia 1.08.2013 w okolicy osiedla Grzybowego zaginęła suczka rasy Chihuahua, maści białej ( biszkoptowa), wabi się Paris. Właściciele są bardzo przywiązani do pieska. Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod nr tel.:
661 777  420 lub 502 288 020

Aquanet sprawdza kanalizację sanitarną!

Od prawie dwóch tygodni Aquanet sprawdza na naszym osiedlu, dom po domu, czy deszczówka nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej. Sprawdzanie odbywa się tzw. zadymiarką, czyli dym jest wpuszczany do kanału sanitarnego i będzie ” wychodził” w miejscach podłączenia z kanalizacja deszczową, jeżeli będzie miało to miejsce. Jak wiemy, kanalizacja sanitarna jest przepełniona i podczas nawet już niewielkich opadów deszczu ” wybija” i spływa częściowo do kanalizacji deszczowej. Deszczówka wraz z zanieczyszczeniami płynie do Jez. Strzeszynskiego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel posesji otrzyma stosowne pismo i będzie zobowiązany w ciągu 2 tygodni do dokonać podłączenia do kanalizacji deszczowej. Właścicielom nieprawidłowo podłączonych posesji, w razie niedostosowania się do wymogów, grożą poważne konsekwencje finansowe, grzywna nawet do 10 tys. zł..

Rozłam w ZM GOAP!

Radni Suchego Lasu podjęli na ost. sesji 27.06.2013 r. uchwałę o wystąpieniu ze Związku:

http://witryna.suchylas.pl/pl/strefa-urzedu/2013-02-15-13-27-18/item/2856-gmina-wyst%C4%99puje-ze-zwi%C4%85zku-mi%C4%99dzygminnego-goap.html,  w związku z nowelizacją ustawy nakazującą oddać do związku przychody z wysypiska znajdującego się na terenie związku.

 

Najgorsze wyniki z punktów poboru próbek przy os. Grzybowym!

Raport Polskiego Klubu Ekologicznego z 31.05.2013 r. dot. Jeziora Strzeszyńskiego

Cały czas Rowem Złotnickim spływają ścieki sanitarne wymieszane z deszczówką, a kolektor sanitarny w Suchym Lesie jest przepełniony, i przy dużym deszczu może nastąpić jego kolejne „wybicie” a potem spływ do jeziora katastrofalnej ilości ścieków bytowych.
Przezroczystość wody w jeziorze
16.05.2005 7,55 m siedem i pół metra
23.05.2005 7,30 m
31.05.2005 5,47 m
19.05.2013 3,20 m trzy metry 20 cm
25.05.2013 3,30 m
01.06.2013 3,10 m
Im więcej glonów , tym mniejsza przezroczystość, a duża ilość glonów świadczy o fosforanach w jeziorze. Te ostatnie pochodzą głownie ze ścieków bytowych (proszki do prania)
wody I klasa fosforany do 0,1 mg/l
wody II klasa do 0,2 mg/l
powyżej 0,2 mg wody pozaklasowe

Fosforany pomiary 30.05.2013 31.05.2013
1) Suchy Las osiedle Grzybowe ul.Ptasi Zaułek, wylot z rury ——– 0,8 mg/l !!!
2) po połączeniu dopływów ze zbiorników retencyjnych w Suchym Lesie 0,3 mg/l ———
3) dopływ Rowu Złotnickiego od ul.Wałeckiej, za kratką ( nadal bez sinobentu) 1,4 mg/l ———
4) dopływ do jeziora ul.Koszalińska 0,2 mg/l 0,2 mg/l
uwaga : 30 wieczorem burza, 31 rano opad deszczu Suchy Las zalane skrzyżowania, udrażnianie przez straż pożarną ( ul.Powstańców Wielkopolskich i Nektarowa, Obornicka-Złotnicka)
Efekt: ścieki– fosforany w stężeniu 0,8 mg/l oś.Grzybowe i to kilkanaście godzin po opadzie !!
Zdjęcie Ciek przed zbiornikiem oś.Grzybowe stężenie fosforanów 0,8 mg/l
Z terenu Suchego Lasu nadal płynie mieszanka deszczówki i ścieków bytowych.
(patrz wyniki WIOŚ sierpień 2012 www.ratujmy-strzeszynek.pl)
Po opadach stężenia i całkowita ilość fosforanów wzrasta kilkakrotnie !
I ten ładunek płynie do jeziora !!
Efekty rekultywacji zapewne będą mizerne !

wyniki badań,opracowanie,  Jerzy Juszczyński- prezes PKE Oddz. Wielkopolska

Ratujmy Jezioro Strzeszyńskie!

Napędzane wiatrem urządzenie napowietrzające wody na Jeziorze Strzeszyńskim

2013-05-29

W poniedziałek, 20 maja br., na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu zamontowano aerator pulweryzacyjny – urządzenie napędzane siłą wiatru, które służyć ma poprawie czystości wód jeziora.

a

Aerator to urządzenie, które natlenia wodę w strefie naddennej jeziora, jednocześnie dozując obojętną dla środowiska substancję oczyszczającą (preparat PIX). Eksploatacja urządzenia powinna spowodować stopniową, postępującą w kolejnych latach, poprawę czystości jeziora i zwiększenie przezroczystości jego wód.

Instalacja i eksploatacja aeratora pulweryzacyjnego to przykład działania Miasta na rzecz poprawy stanu jakości wód Jeziora Strzeszyńskiego, ograniczenia wieloletniego, negatywnego wpływu zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu Poznania na czystość tego ulubionego przez wielu poznaniaków akwenu.

Miasto finansuje zakup i zamontowanie urządzenia oraz jego eksploatację i obsługę (około 300 tys. zł).

Przedstawione działania, realizowane z budżetu Miasta są jednym z zabiegów możliwych do wykonania na terenie miasta, natomiast nadal kluczowym zagadnieniem pozostaje likwidacja dopływu zanieczyszczeń z terenów zabudowy mieszkalnej, położonej poza granicami Poznania.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2013:

 • wykonanie zabiegów dozowania z łodzi na całej powierzchni jeziora specjalnego związku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora,
 • analizy wód monitorujące sytuację na terenie zlewni w granicach miasta.

Dotychczas Miasto Poznań w ciągu ostatnich dwóch lat ze środków budżetowych zrealizowało:

 • analizy wody dopływającej Rowem Złotnickim i w Jeziorze Strzeszyńskim w celu okreslenia stopnia zagrożenia i identyfikacji kierunków działań,
 • wybudowanie systemu mini-kaskad opóźniających spływ, zatrzymujących część zanieczyszczeń i napowietrzających woy Rowy Złotnickiego przed wlotem do Jeziora Strzeszyńskiego,
 • wykonanie zabiegów dozowania z łódzi na całej powierzchni jeziora specjalnego związku żelaza w celu wytrącenia fosforu z wody jeziora.

Niezależnie od powyższych działań na terenie poznańskiej części zlewni jeziora strażnicy miejscy prowadzą stałe obserwacje dla wychwycenia potencjalnych sprawców zanieczyszczenia wody.

Równoczesnie, dla zapobieżenia ewentualnemu wandalizmowi, polegającemu na dewastacji urzadzenia, prosimy o wspólną obserwację pracy urządzenia i o zgłaszanie Policji państwowej lub straży Miejskiej MP wszystkich podejrzanych zachowań na terenie akwenu.

Prezentacja Dyrektora  Wydziału Ochrony Środowiska Leszka Kurka Miasta Poznania o zanieczyszczeniu Jez. Strzeszyńskiego, która przedstawiona została na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania wraz z zaznaczonymi punktami poboru próbek na Os. Grzybowym.

j_strzeszynskie_wersja_uzupelniona

j_Strzeszynskie_zlewnia_r_Zlotnickiego_2013

„Parada mieszkańców”

Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w ” Paradzie mieszkańców”  w sobotę 23.06.2013 o godz. 15.45 , będzie czekał na Państwa ” chorąży” z tablicą ” Złotniki- Os. Grzybowe”, zbiórka o godz. 15.45 na parkingu przy kościele w Suchym Lesie.

Wakacje- dla dzieci

Dni otwarte w nowym Domu Kultury

Dni Gminy

Suchy Las truje Jez. Strzszyńskie

W poniższym linku artykuł i wypowiedź  Leszka Kurka, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. „Problem narasta w trakcie dużych opadów deszczu. Dochodzi wtedy do wymywania przeciążonego systemu kanalizacyjnego”.

http://epoznan.pl/news-news-40767-Aerator_pojawil_sie_na_jeziorze_Strzeszynskim

Po ” Majówce”

Majówka na Grzybowym zdjęcia z imprezy do pobrania  na https://plus.google.com/ 

W sobotę 18 maja od 11.00 rozpoczęliśmy doroczną „Akcje sprzątania osiedla i lasku”  , tym razem w nowej formule, którą zaproponowaliśmy mieszkańcom, mianowicie, jako „ Majówkę na Grzybowym”. Zmieniliśmy termin z kwietnia na maj, mając nadzieję na piękną słoneczną pogodę ( i nie pomyliliśmy się!), połączyliśmy z „piknikiem”  i grillowaniem ( ognisko nie było możliwe, ze względu na zagrożenie przeciwpożarowe).

Zależało nam, jako organizatorom , na tym, aby akcja sprzątania była dla mieszkańców okazją do miłego spędzenia czasu, rozmowy i dyskusji, wspólnej rekreacji na powietrzu,  integracji oraz ekologicznego edukowania przede wszystkim „najmłodszego pokolenia”. Na polanie pod lasem u zbiegu Muchomorowe i Nektarowej były kiełbaski z grilla, napoje, lizaki i baloniki dla dzieci, piknik na trawie , słowem fajna zabawa!

Cieszy nas bardzo, że w sprzątaniu i wspólnym piknikowaniu na łące  wzięło udział również kilkoro mieszkanców z Suchego Lasu i to zarówno ze wschodziej , jak i zachodniej części.

Z radością stwierdzamy, że mamy coraz mniej śmieci, że świadomość w tym zakresie jest coraz lepsza, że lepiej dbamy o porządek.

Pogoda i humory  dopisały, frekwencja także. Szczególną  radością i nadzieją na przyszłość napawa nas liczny udział najmłodszych, dzieci, które już na Grzybowym  się urodziły.  Przychodziły całe rodziny z dziećmi w wieku przedszklonym i szkolnym a często jeszcze młodszymi, piszo, na rowerkach i w wózeczkach!

To właśnie dla nich Grzybowe będzie w przyszłości  ich małą ojczyzną”, ich dzielnicą i warto zadbać o to, aby się znały i integrowały. Warto zadbać o przyjazną i bezpieczną dla nich przestrzeń.

Nowa ustawa śmieciowa!

W Mobilnym Centrum Informacji wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje w zakresie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi!

EKO Autobus 18 maja (sobota) będzie dostępny w następujących punktach:
 Suchy Las parking przy hali GOS, ul. Szkolna 20, w godz. 9.00 – 12.45;
 Biedrusko parking Chata Polska, ul. Świerczewskiego 1, w godz. 13.15 – 17.00.

„Majówka”

Jak urządzić świat? Nich odżyją nasze miasta!

W kontekście problemu narastającego ruchu samochodowego na naszym osiedlu i naszej walki z tranzytem o bezpieczeństwo, spokój i jakość życia polecam poniższy artykuł- miłej lektury!.

http://wyborcza.pl/jakurzadzicswiat/1,129508,13888952,Niech_odzyja_nasze_miasta.html?utm_source=HP&utm_medium=AutopromoHP&utm_content=cukierek1&utm_campaign=wyborcza#Cuk

Majówka na Grzybowym!

pobierz PLAKAT 18 maja

„ MAJÓWKA NA GRZYBOWYM ”

Osiedlowa rodzinna impreza dla WSZYSTKICH Mieszkańców!

sobota 18 maja godz. 11.00

na polanie Muchomorowa / Nektarowa

 

W programie :
- od godz.11.00 – sprzątanie osiedla i przyległego lasku
- później ok. 13.00-14.00 -„Majówka”- grillowanie i piknik pod   lasem, na kocykach przy ognisku i kiełbaskach!
 
Kiełbaski, bułki, musztarda i ketchup gratis dla WSZYSTKICH!

Proszę zabrać drobne na napoje!

Dobra pogoda i humory gwarantowane!

 
UWAGA! Zabezpieczamy rękawice, worki na śmieci w dowolnej ilości.

Zapraszamy i Małych i Dużych!

Organizator : Zarząd Osiedla Grzybowego

Mieszkańcy wcale nie są bezsilni!

W Elblągu mieszkańcy- wyborcy odwołali Prezydenta i Radę Miasta- poniżej link do artykułu.

http://www.elblag24.pl/fakty/85089-9501-za-odwolaniem-prezydenta-i-rady-miasta.html

Informacje- Gospodarka odpadami

Poniżej link do artykułu , który ukazał się w marcowym wydaniu Gazety Sucholeskiej odnośnie gospodarki odpadami w naszej Gminie.

http://portal.suchylas.pl/03_13.pdf  str.12

Apel do Mieszkanców

Apelujemy do Państwa o liczne uczestnictwo w Prezentacji „Koncepcji usp. ruchu dla os. Grzybowego” i przedstawienia swoich uwag w dyskusji.

W świetle rozpoczętej budowy Leroy Merlin, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, co siłą rzeczy wiąże się dla nas w niedługiej perspektywie ze zwiększonym ruchem samochodowym ( szczególnie wieczorami oraz w weekendy: piątek, sobota, niedziela), konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w kwestii ochrony osiedla.

Koncepcja- Projekt znajduje się w zakładce po prawej stronie Projekt.usp. ruchu.

Proszę mobilizować do uczestnictwa w spotkaniu sąsiadów i znajomych, chodzi przecież o bezpieczeństwo i jakość życia nas wszystkich!

Zabranie Osiedlowe Mieszkańców- Prezentacja ” Koncepcji uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego”

 

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na ZEBRANIE OSIEDLOWE MIESZKAŃCÓW

oraz

PREZENTACJĘ

„KONCEPJI USPOKOJENIA RUCHU DLA OS. GRZYBOWEGO”

w czwartek 18.04.2013 godz. 18:00

zebranie oraz prezentacja odbędą się w

SALI KONFERENCYJNEJ Parku Wodnego „OCTOPUS”

- wejście od ulicy Szkolnej

 

Prosimy o liczne uczestnictwo, sprawa dotyczy nas wszystkich!

 

Porządek zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

3. Prezentacja „KONCEPCJI USPOKOJENIA RUCHU” przez firmę DHV

4. DYSKUSJA – UWAGI DO PROJEKTU

5. Informacje:

- Przewodniczącej Zarządu Osiedla

- Wójta Gminy

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zamknięcie zebrania

za zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Wójt zaprasza na nieodpłatną Konferencję podatkową

W poniższym linku znajdziecie Państwo wszelkie informacje dot. tej inicjatywy.

http://portal.suchylas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:wojt-gminy-zaprasza-do-udzialu-w-bezplatnej-konferencji-podatkowej&catid=34:top&Itemid=63

Spotkanie z Wójtem

W piątek 22 marca 2013 r. o godz. 11.00 w Urzedzie Gminy , z inicjatywy Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej ( Małgorzata Salwa- Haibach, Rafał Przybył, Włodzimierz Majewski) odbyło się spotkanie z p. Wójtem Grzegorzem Wojterą. Spotkanie dotyczyło opinii zarządu osiedla nt. wstępnych materiałów do Koncepcji Projektu uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego oraz pism, które zarząd osiedla wystosował w ost. czasie do Wójta.

„Koncepcję uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego”, którą publikujemy w zakładce Projekt usp. ruchu, zarząd otrzymał z Urzędu Gminy 26.03.2013r..

Życzenia Wielkanocne

 

W te Święta Wielkanocne  niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Wesołego Alleluja!

życzy

Zarząd Osiedla Grzybowego

  

Czy developerom wszystko można…

Zachęcam do ciekawej lektury w wyd. int. Finanse wyborcza.biz nt. ładu urbanistycznego, jak to się robi u nas  a  jak np. w stanie Floryda w USA

http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,13615288,Czy_deweloperom_wszystko_mozna__czyli_wolnoc_Tomku.html#BoxBizTxt

Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

GOAP Info

Zgromadzenie Związku Międzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło stawkę 12 zł od osoby

 

 • W Poznaniu i 9 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca i uwzględnieniu zastosowania metody degresywnej, a za odpady zbierane nieselektywnie 20,00 zł bez możliwości  degresji – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca br. 
 • Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty w oparciu o metodę degresywności oznacza, że w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.
 • Na obszarze ZM GOAP utworzone zostaną 23 sektory, w tym 12 w gminach (po dwa sektory powstaną w Czerwonaku, Murowanej Goślinie i Swarzędzu). Poznań podzielono na 11 sektorów w oparciu o granice jednostek pomocniczych miasta, w tym 4 obejmują tereny największych spółdzielni mieszkaniowych: Grunwaldu, Piątkowa, Rataj oraz Winograd. Podział obszaru Związku pozwoli na zapewnienie konkurencyjności na rynku usług i umożliwi szerszy udział firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także zoptymalizuje ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewni sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu.
 • Właściciele obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji zatwierdziło Zgromadzenie i będą one dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku.
 • Zgromadzenie przyjęło regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich właścicieli nieruchomości oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami, w tym ich segregowania i odbioru.
 • Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.
 • Na terenie ZM GOAP mieszka ponad 740 tysięcy osób, które rocznie wytwarzają około 290 tysięcy ton odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami zapewni redukcję masy biodegradowalnych odpadów trafiających na składowiska oraz uzyskanie określonych w ustawie poziomów  recyklingu i odzysku odpadów.

________________________________

Dział Edukacji i Promocji ZM GOAP

Poznań, 12 marca 2013r.

Gospodarka odpadami- informacja

Związek Międzygminny ” Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej uruchomił infolinię 61 624 22 22. Pod tym numerem od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 można uzyskać informacje o zasadach i organizacji nowego systemu gospodarki odpadami.  

Spotkanie u Komendanta

4 marca 2013 r. o godz. 18.30, na zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie A. Pabijana, odbyło się spotkanie społtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych, os. Grzybowe reprezentowała M. Salwa-Haibach.

Komendant przedstawił ideę budowy ogólnogminnego monitoringu, jako b.ważnego narzędzia w walce z przestępczością. W tej sprawie 25 marca Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska odbędzie w Komendzie swoje posiedzenie.

Przygotowania do rozbudowy monitoringu

4 marca 2013 r. W. Majewski wraz z Komendantem naszej Policji A. Pabijanem oraz dzielnicowym T. Muszyńskim, w ramach przygotowań do dalszej rozbudowy mionitoringu osiedlowego, odbyli rekonesans po osiedlu i omówili lokalizację kamer. Mamy nadzieję, że już wkrótce rozpoczną się prace nad realizacją zadania.

Dzień Kobiet

 

Wywóz choinek

Co roku mamy ten sam problem, co zrobić po świętach z choinką?

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców organizujemy jednorazowy, bezpłatny wywóz choinek. Do 9 lutego 2013 r. proszę choinkę dostarczyć na polanę przy lesie Muchomorowa/ Nektarowa.

Akcję możemy przeprowadzić dzięki życzliwości V-ce Wójta J. Świerkowskiego.

Spotkanie u Wójta

W czwartek 20 grudnia 2012 r, z inicjatywy zarządu osiedla, odbyło się spotkanie  w Urzędzie Gminy, w którym uczestniczyli: p. Wójt G. Wojtera, M. Salwa-Haibach i W. Majewski z zarządu osiedla.

Tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z brakiem realizacji przez Wójta w wyznaczonym terminie ( do końca 2012 r.) Priorytetu lokalnego na 2012 r. ” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”, sprawa świetlicy osiedlowej dla os. Grzybowego oraz omówienie wniosku do Wójta o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych przez zarząd osiedla środków budżetowych do wykorzystania w 2013 r..

Ustalono, że termin realizacji ” Priorytetu” zostanie prolongowany do końca I kwartału 2013 r..

W sprawie wynajęcia pomieszczeń na osiedlową świetlicę odbędzie się w pierwszych tygodniach stycznia 2013 r. spotkanie p. Wójta, zarządu osiedla oraz właściciela lokalu w celu omówienia warunków najmu.

Zarząd wyjaśnił p. Wójtowi, że zaoszczędzone środki budżetowe planuje przeznaczyć na wyposażenie osiedlowej świetlicy.

Mamy nadzieję, że następne Zebranie Osiedlowe Mieszkańców będziemy mogli zorganizować już w ” naszej świetlicy” ! 

Po Wigilii na Grzybowym!

Jak co roku świętowaliśmy osiedlową Wigilię i jak co roku pogoda nie dopisała, taka to już tradycja z tą pogodą! Tym razem  w sobotę od rana padał deszczyk ( 17 grudnia!), po całotygodniowych morozach i śniegu przyszła gwałtowna odwilż!

Na Placu Grzybowym rozstawiliśmy namiot ( pod wigilijny bufet) i ogromny parasol przed deszczem, ale na szczęście deszczyk trochę siąpił, trochę nie, więc w sumie nie było tak źle. Mimo, że pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu na plenerową imprezę frekwencja dopisała: przybyli licznie mieszkańcy, obecnością zaszczycił Wójt Jerzy Świerkowski,   ksiądz proboszcz Jakub Knychała, nasz dzielnicowy: st. sierż. Tomasz Muszyński, który w imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie p. Andrzeja Pabijana przyniósł dary na naszą akcję charytatywną dla parafialnej Caritas.

Składaliśmy życzenia, dzieliliśmy się opłatkiem, jedliśmy postne potrawy i dużo rozmawialiśmy, panowała miła, przedświąteczna atmosfera.

Warto pielęgnować tradycję corocznych sąsiedzkich wigilijnych spotkań, budować naszą lokalną wspólnotę. Może w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej?

Dla parafialnej Caritas zebraliśmy w tym roku wiele darów za które bardzo serdecznie Wszystkim Ofiarodawcom  dziękujemy!

 

Podziękowania specjalne dla Państwa  Danuty i  Marka Pawluk, dzięki którym nie padało nam na głowy ( namiot, parasol, stoły i ławy),  firmie Bartex za grzańca, ” „Cukierence” z Placu Grzybowego za świetne ciastka, Pierogarni „Bumerang” i firmie ABC za promocyjne ceny wigilijnych potraw!

Wigilia na Placu Grzybowym

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

Zarząd Osiedla Grzybowego  zaprasza Mieszkańców na  tradycyjną osiedlową Wigilię, przy choince na Placu Grzybowym.

w sobotę 15 grudnia o godz. 16.00

Zapraszamy na barszczyk czerwony, kapustę z grzybami, rybkę po grecku, słodycze i grzańca!

Inne napitki we własnym zakresie!

Wigilia osiedlowa, to wspaniała  okazja do sąsiedzkiej integracji, wzajemnego poznania się,  rozmowy i miłego spędzenia wieczoru przy dźwięku kolęd!

Przy okazji Wigilii  

„Akcja charytatywna” dla parafialnej CARITAS !

zbiórka  żywności dla  ubogich i potrzebujących

Prosimy o przyniesienie artykułów spożywczych trwałych, z długim terminem przydatności do spożycia, łatwych do przechowywania, takich jak: cukier, mąka, makaron, ryż, kasza, herbata, słodycze, konserwy, olej, dżemy.  

Podzielmy się z innymi!

   

Mamy choinkę!

Dzisiaj w niedzielę dzieci z pomocą dorosłych ustroiły świąteczne drzewko na Placu Grzybowym. Pogoda dopisała, nie było wiatru i świeciło dawno niewidziane słońce. Choinka jest wysoka, więc sporo odwagi wymagało wejście na drabinę, aby powiesić ozdoby, ale na naszym osiedlu śmiałków nie brakuje, co widać na zdjęciach! Zdjęcia z dzisiejszej „imperezy” do obejrzenia w zakładce „Galeria”.

Drzewko na Placu Grzybowym zostało posadzone , dzięki staraniom i życzliwości

Państwa Darii i Rafała Przybyłów z Muchomorowej.

Dziękujemy!

 

W niedzielę 2 grudnia ubieramy osiedlową choinkę!

W niedzielę 2 grudnia od godz. 11. 45 na Placu Grzybowym, ubieramy świateczną choinkę i zapraszamy wszystkie dzieci ” małe i duże” do wspólnej zabawy! Proszę przynieść w miarę możności choinkowe ozdoby.

Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy suchy Las

Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Obwieszczenie oraz  powyższy projekt dostępny jest w BIP Suchy Las w „Obwieszczeniach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego” :  http://bip.suchylas.pl/bip/2376/185.html

Zarząd Osiedla Grzybowego przekazał Uwagi do Studiu dot. poprzedniego wyłożenia projektu Studium ( zakładka Interwencje poz. 48).

Proszę o przekazywanie Uwag do Studium na adres   mailowy przewodniczacej m.haibach@onet.pl lub zgodnie z treścią Obwieszczenia.

 

11 listopada Uroczystości Niepodległościowe w Golęczewie

Zapraszamy Państwa serdecznie wraz z rodzinami  na Uroczystości Niepodległościowe do Golęczewa!

11 listopada pod figurą NMP w Golęczewie, odbędą się gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
 
Zapraszamy na godz. 12.30, na Uroczysty Apel z udziałem władz gminnych i sołeckich.

Delegacja Zarządu Os. Grzybowego złoży w imieniu mieszkańców naszego osiedla wiązankę kwiatów.

link do szczegółowego programu uroczystości:

http://portal.suchylas.pl/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=380:uroczystosci-niepodleglosciowe-w-goleczewie&Itemid=61

W Kościele w Suchym Lesie o godz. 16.30 uroczysta Msza św. za Ojczyznę a o godz. 18.00 w Hali Sportowo- Widowiskowej w Suchym Lesie, Koncert.

Koncert z okazji Święta Niepodległości

11 listopada, w Sali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie odbędzie się niezwykły koncert z okazji Święta Niepodległości!  

Zespół PLATEAU zagra materiał ze swojej czwartej płyty „Projekt Grechuta”, a towarzyszyć im będą zaproszeni przez nich goście: Martyna Jakubowicz, Renata Przemyk, Marek Jackowski (ex. Maanam i Anawa) i Krzysztof Kiljański. Widzowie będa mieli okazję uczestniczyć w koncercie, który obejrzeli już widzowie 80 miast- w Polsce, USA i Kanadzie- przy niezmiennie pełnych salach…

Koncert „Projekt Grechuta” to trwająca półtorej godziny magiczna podróż w świat poezji i muzyki Marka Grechuty. Podczas koncertu nie zabraknie największych przebojów tego artysty („Dni, których nie znamy”, „Niepewność”, „Będziesz moją Panią”), jak i utworów równie pięknych choć mniej znanych. Piosenki zostaną zagranie w nowych, często zaskakujących aranżacjach, znanych z czwartego albumu wołomińskiej formacji PLATEAU. Płyta ukazała się marcu ub.r. zbierając fantastyczne recenzje dziennikarzy (m.in. w „Newsweeku”, „Gazecie Wyborczej”) i uznanie publiczności, spędzając kilka tygodni na liście najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Producentem albumu był Wojciech Waglewski, a patronat honorowy nad „Projektem Grechuta” objęła wdowa po Artyście- pani Danuta Grechuta.

Tuż po wydaniu płyty zespół ruszył w spektakularną tras koncertową, grając w tak prestiżowych miejscach jak warszawska Sala Kongresowa, Filharmonia Krakowska, Filharmonia Bałtycka czy Teatr Roma. W sierpniu 2011 na zaproszenie Jurka Owsiaka swoim występem otworzyli XVII Przystanek Woodstock, grając dla…półmilionowej publiczności! Miesiąc później, ich koncert w warszawskiej Fabryce Trzciny był transmitowany na żywo przez telewizyjną „Dwójkę” uroczyście inaugurując jesienną ramówkę tej stacji. W październku 2011 roku telewizja wyemitowała program „Szansa na sukces”, w którym zdolni amatorzy wykonywali piosenki z płyty wołomińskiego zespołu. Natomiast w grudniu PLATEAU wraz z gośćmi odbyli dwutygodniową trasę koncertową po USA i Kanadzie…Do tej pory koncert „Projekt Grechuta” gościł w 80 miastach przy pełnych salach, często kończąc się owacją na stojąco.

Gośćmi zespołu na koncercie będą:
- Martyna Jakubowicz- jedna z najlepszych polskich wokalistek, obecna na scenie od 30 lat. Jej utwór „W domach z betonu” na stałe wszedł do kanonu polskiej muzyki rockowej.
- Renata Przemyk- charyzmatyczna artystka obdarzona jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce.
- Marek Jackowski- założyciel legendarnego zespołu Maanam, który wylansował kilkadziesiąt przebojów. Przyjaciel Marka Grechuty, a w latach 70- tych członek formacji Anawa, z którą nagrał płytę „Korowód”.
- Krzysztof Kiljański- jeden z najbardziej cenionych polskich wokalistów, znany m.in. z przeboju „Prócz Ciebie nic”.

Koncert odbędzie się 11 listopada (w niedzielę) o godz. 18:00 w Suchym Lesie, w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Szkolnej 2.

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las
WSPÓŁORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 oraz w filiach w Złotnikach, ul. Żukowa 14 i Chludowie, ul. Szkolna 2. Nie przyjmujemy rezerwacji! Prosimy o nieprzychodzenie na koncert z małymi dziećmi.  

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!

Wystawa plenerowa starych fotografii na Grzybowym przy Placu zabaw i boisku sportowym. ZAPRASZAMY!

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza w poniedziałek 24 września 2012 r. na Zebranie Osiedlowe Mieszkańców do Sali multimedialnej w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11.

Pobierz porządek zebrania Ulotka.

Zebranie zarządu Osiedla i Komisji komunalnej

21 września w Filii bibliotecznej w Złotnikach odbędzie się wspólne zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego i Komisji komunalnej.

Tematyka będzie poświęcona przygotowaniom do Zebrania Osiedlowego Mieszkańców.

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W październiku Ośrodek Kultury w Suchym Lesie rozpoczyna kolejny rok zajęć artystyczno-edukacyjnych. Tegoroczną nowością są zajęcia dla dorosłych z rysunku i malarstwa. Jest to okazja by poznać różnorodne techniki tj.: węgiel, sangwina, ołówek, tusz, pastele suche i tłuste, tempera, akwarela, olej czy akryl. Zajęcia będą odbywały się zarówno w pracowni, jak i w plenerze.
Dorośli mogą również rozwijać swoje zainteresowania twórcze w pracowni ceramicznej oraz pracowni witrażu i biżuterii artystycznej.
Wszystkim, którzy chcą rozwijać się muzycznie, proponujemy udział w zajęciach indywidualnej nauki gry na gitarze i pianinie.

Młodzież 10-13 lat ma też możliwość rozwoju talentu wokalnego w Studiu Piosenki COSMOS, o przyjęciu decyduje casting, który odbędzie się 17 września w godz. 16.00-19.00 w Teatrze na Palecie (Suchy Las, ul. Poziomkowa 11).

Dziewczynki marzące o balecie zapraszamy na lekcje podczas których nauczą się podstawowych kroków i figur wymaganych w tańcu klasycznym.
Dzieci zapraszamy również do, cieszącej się niesłabnącą popularnością, pracowni ceramicznej, w której jedynym ograniczeniem wyobraźni są możliwości techniczne gliny oraz na zajęcia pod hasłem „Sztuka nie jedno ma imię”, prezentujące różne techniki plastyczne.
Tych, którym bliski jest teatr zapraszamy do udziału w spotkaniach Grupy Teatralnej Niegrzeczne Dzieci.
Najmłodszym (dzieci 2-6 lat) proponujemy zajęcia edukacyjne, ruchowe i muzyczne pod hasłem Akademia Malucha, odbywające się pod patronatem Ośrodka Kultury.
Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach oraz na stronę www.osrodekkultury.pl , gdzie w zakładce zajęcia edukacyjne znajduje się szczegółowy plan.

Zapisy od 3 września.

Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las
ul. Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las
tel. 618 125 421

 

 

Zebranie zarządu osiedla

5 września o godz. 20.00, w Filii Bibliotecznej przy ul. Żukowej w Złotnikach, odbędzie się powakacyjne zebranie zarządu osiedla Grzybowego.

Informacja

Stowarzyszenie ” My- Poznaniacy” , reprezentowane przez Pełnomocnika Adwokacką Spółkę Partnerską Grzybkowski , Guzek, Jackowski , wezwało pod koniec czerwca Radę Gminy Suchy Las do usunięcia naruszenia prawa w podjętej 25 sierpnia 2011 r. przez Radę Gminy Suchy Las Uchwale nr XI/87/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką.
 
Stowarzyszenie zarzuca „Uchwale” istotne naruszenie trybu sporządzania planu, polegające na błędach w  procedowaniu planu oraz udział w głosowaniu radnych Gminy Suchy Las, którzy biorąc udział w głosowaniu pozostawali w konflikcie interesów.
 
Na najbliższej sesji Rady Gminy, 30 sierpnia 2012 r. w p. 6 „Porządku sesji”, radni będą głosowali nad „Uchwałą o odmowie uwzględnienia wezwania do usnięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy”.
Początek sesji rady Gminy godz. 16.30. - sala  konferencyjna Parku Wodnego Octopus.

 

Spotkanie z Wójtem

1 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie dot.  realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2012 r.- przygotowania ” Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”.

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Grzegorz Wojtera,  zarząd osiedla Grzybowego w składzie: Małgorzata Salwa-Haibach, Włodzimierz Majewski, Rafał Przybył- Komisja komunalna, Justyna Radomska i Arkadiusz Stańko, ze strony Urzędu Gminy  oraz przedstawiciel holenderskiej firmy DHV , która będzie projekt przygotowywać-Robert Urbański.

Firma DHV zaprojektowała pilotażowy w Polsce „Projekt uspokojenia ruchu” tzw. miasteczko holenderskie w Puławach, gdzie zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w dziedzinie uspokojenia ruchu.

Na spotkaniu wspólnie określono główne cele projektu, mianowicie: ograniczenie ruchu tranzytowego przez osiedle, uspokojenie ruchu oraz zmiana organizacji ruchu w celu zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i komfortu życia na osiedlu.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu zarząd przesłał do DHV założenia do projektu.

cele :    – skuteczne zlikwidowanie ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe: do i z NTPP, objazd przez osiedle do Złotnickiej z i do Kiekrza, ul. Sosnową do Złotnik, optujemy za zamknięciem osiedla od ul. Złotnickiej, ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów inwestycyjnych 44 ha i ich dalszy planowny rozwój ( Złotnicka/ Obornicka- Leroy Merlin, nowe Centrum biotechnologii i inne.

- uspokojenie ruchu na osiedlu (dotyczy ruchu pojazdów z zewnątrz oraz osiedlowych – sąsiedzkich)

 - wykreowanie „strefy 30” lub nawet „20” – zmiana organizacji ruchu ( Nektarowa- Złotnicka, Muchomorowa, Sosnowa), wewnętrzne ulice wymagają dod. analizy -zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu (nie tylko w okolicach placu zabaw – dzieci są wszędzie)

- analiza zasadności i możliwości przedłużenia linii autobusowej ul. Sosnową   Nadmierna prędkość na całej długości  ul. Muchomorowej i ul. Sosnowej, zainstalowano co prawda w kilku miejscach progi zwalniające, ale progi są zbyt niskie i nie spełniają swojej funkcji.
Ograniczona widoczność przy wyjeździe z ulic:
- Sosnowej w ul. Nektarową,
- Jaskółczej w ul. Sosnową.

Istotnym elementem jest zakres opracowania, który uwzględniałby otoczenie osiedla, jako części całego układu. Zależy nam na optymalizacja kosztów przedsięwzięcia oraz opracowaniu harmonogramu i etapowania przedsięwzięcia.

Ustalono, że firma DHV przedstawi Wójtowi wstępną koncepcję opracowania a nast. zostanie podpisana umowa na projekt.

Wybory Zarządu Osiedla Grzybowego na nową kadencję 2011-2015

We wtorek 15.03.2011 roku odbyły się wybory do Zarządu Osiedla Grzybowego na kolejną kadencję 2011-2014.

Wybrano Zarząd Osiedla w następującym składzie:

Małgorzata Salwa-Haibach- Przewodnicząca

Daria Melzer- Przybył

Grzegorz Niewiadomski

Włodzimierz Majewski

Dariusz Szalaty

Krzysztof Gorczyński

Marek Wajcht

Małgorzata Salwa-Haibach, Daria Melzer-Przybył oraz Grzegorz Niewiadomski są członkami Grupy Inicjatywnej Mieszkańców. Grupa Inicjatywna Mieszkańców to kilkanaście osób, sąsiadów, którzy  wspólnie podjęli akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców, o planowanych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego oraz występują przeciwko lokalizacji u zbiegu ul. Złotnickiej i Obornickiej wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Obecność Wójta Gminy Suchy Las Pana Grzegorza Wojtery oraz Wicewójta  Pana Jerzego Świerkowskiego była okazją do poruszenia najbardziej nurtujących spraw dla mieszkańców naszego osiedla. Dominował temat planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie NTPP i przyległych działkach.

Mieszkańcy jednoznacznie wyrazili swoje niezadowolenie z planowanych zmian, których skutkiem będzie znaczny wzrost ruchu samochodowego na Osiedlu, nie tylko w dni powszednie ale i w weekendy. Poruszono również kwestie umów, które część Mieszkańców otrzymała z Aquanetu.

Zarząd Osiedla będzie na bieżąco informował Mieszkańców o przebiegu swoich prac.

Zapraszamy serdecznie do współpracy z Zarządem. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski i sugestie z Państwa strony.

Zachęcamy Państwa również do współredagowania naszej osiedlowej strony internetowej.

To Państwo, Mieszkańcy, stanowicie Samorząd, to wyłącznie w Waszym imieniu i interesie działa Zarząd Osiedla.

Światłowód w każdym domu.

Aktualnie na terenie naszego osiedla trwają prace związane z budową sieci światłowodowej w naszej gminie. Wybudowanie powyższej sieci umożliwi nam korzystanie z mediów (internet, telewizja, telefon) w jakości o najwyższych standardach technicznych : prędkość, bezpieczeństwo danych i szerokość pasma. W dniu dzisiejszym świat nie ma lepszej techniki przesyłania sygnałów teleinformatycznych jak sieć światłowodowa. Oferta GCI jest skierowana tak do osób prywatnych jak i firm.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej GCI. Jeżeli wyrażacie Państwo swój akces na podłączenie się do budowanej sieci, to prosimy pobrać oświadczenie woli na przyłączenie sieci światłowodowej z linka : http://gci.suchylas.pl/przylaczenie-do-sieci-swiatlowodowej/, a po wypełnieniu przekazać je do siedziby GCI ul.Szkolna 11.

Uwaga! „Sprzątanie osiedla i lasu oraz piknik pod lasem”.

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Osiedla Grzybowego!

Serdecznie zapraszamy na tradycyjną osiedlową imprezę wiosenną.

„Sprzątanie osiedla i lasu oraz piknik pod lasem”.

Jak co roku zadbamy wspólnie o czystość na naszym osiedlu oraz w przyległym lasku.

Rozpoczęcie imprezy w sobotę 16 kwietnia o godz. 11.00. Zbieramy się na polanie u zbiegu ul. Muchomorowej i ul. Nektarowej.

Będziemy rozdawać rękawice i worki na śmieci. Po sprzątaniu ok. godz. 15.00 piknik na polanie pod lasem.

Zapraszamy wszystkich serdecznie na ognisko i kiełbaski!

Zapraszamy Mieszkańców do licznego uczestnictwa i wspólnego spędzenia czasu!

pobierz plakat

Artykuł „Suchy Las- Obok parku Nickela ma powstać centrum handlowe”.

13.04.2011 r. ukazał się artykuł dziennikarza Głosu Wielkopolskiego p. Roberta Domżala nt. planowanej inwestycji na terenie NTPP- zapraszamy do lektury. Artykuł opublikowany za zgodą Głosu Wielkopolskiego.

poniżej link do artykułu: suchy-las-obok-parku-nickela-ma-powstac-centrum-handlowe,id,t.html

Suchy Las – Obok parku Nickela ma powstać centrum handlowe

2011-04-13, Aktualizacja: dzisiaj 08:43

Polska Głos Wielkopolski Robert Domżał

– Niech się rozwija ta firma. Życzymy jej jak najlepiej, ale nie kosztem naszego spokoju. Kupiliśmy na osiedlu Grzybowym domy za niemałe pieniądze, licząc, że będziemy mogli spokojnie w nich mieszkać – mówi Grzegorz Niewiadomski, jeden z mieszkańców osiedla Grzybowego w Złotnikach.
Według Grzegorza Niewiadomskiego centrum handlowe zwiększy ruch na ulicy Sosnowej (© Robert Domżal)

Część mieszkańców gminy Suchy Las protestuje przeciw planowi powstania centrum handlowego między Nickel Technology Park a ulicą Obornicką. W poniedziałek, o godz. 16 w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie odbędzie się kolejna już debata poświęcona zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Mieszkańcy obawiają się, że po powstaniu centrum handlowego z marketem budowlanym i spożywczym ruch na ulicach Sosnowej i Muchomorowej wzrośnie tak bardzo, że nie będą mogli wyjechać z garaży i mniejszych, osiedlowych uliczek.

Teraz, ich zdaniem, przynajmniej w weekendy i wieczorami na drogach osiedla Grzybowego jest w miarę spokojnie, choć na pewno jest większy ruch niż pięć-sześć lat temu.

Jeśli powstanie centrum handlowe, do godziny 21 będą przez osiedle ulicą Sosnową przejeżdżały auta. Zdaniem mieszkańców nie jest też wykluczone, że w obrębie NTP ulokują się firmy chemiczne. To oznaczałoby, że wiatry będą przynosiły nad osiedle opary.
Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera uspokaja.

– Na terenie Nickel Technology Park mają powstać co najwyżej zakłady biotechnologiczne o charakterze badawczym. O masowej produkcji nie ma mowy – mówi.
Zdaniem samorządowca niepokoje mieszkańców w kwestii wzmożonego ruchu na ulicy Sosnowej są zbędne, ponieważ gmina planuje ulokować zjazdy do przyszłego centrum handlowego od ulicy Obornickiej.

Na razie jednak zarządcą Obornickiej jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Być może to się zmieni, ale nie prędzej jak po oddaniu do użytku zachodniej obwodnicy Poznania. Jak zaś wiadomo, ta budowa idzie jak po grudzie. Trzeba się więc liczyć z tym, że do końca roku 2012 obwodnica nie zostanie oddana do użytku.

Oddzielająca osiedle Grzybowe od NTP ulica Złotnicka wygląda dziś jak szwajcarski ser. Administrujący nią Zarząd Dróg Powiatowych zgadza się co prawda na jej przebudowę, gmina chce nawet współfinansować remont, ale zarządca nie wyrazi zgody na poszerzenie tej drogi. A dojazd tak wąską ulicą do centrum handlowego byłby niebezpieczny.

– Ruch na Sosnowej już jest większy, odkąd na terenie NTP powstało przedszkole. Aut przybywa przed i po mszach św. w pobliskim kościele. Być może trzeba będzie znaleźć jeszcze inne miejsce na dom – mówią inni właściciele posesji znajdujących się przy ulicy Sosnowej.

Niektórzy zaproponowali zamknąć ulicę Sosnową i Muchomorową. Nic z tego, bo jest to droga publiczna, gminna. Wójt na takie rozwiązanie dotąd się nie zgadzał. Choć wspomniał o wprowadzeniu na nich ruchu jednokierunkowego.

Sucholeski radny Andrzej Rakowski zwraca uwagę na to, że projekt zmian w planie wykładany jest po raz czwarty. Wcześniejsze uwagi mieszkańców były uwzględniane. – Przed nami debata publiczna, następnie będzie czas na złożenie uwag do projektu. Na pewno potrzebna jest dyskusja i porozumienie – mówi Rakowski. Zdaniem radnego, nawet jeśli centrum powstanie, to nie będzie tak wielkie jak w Swadzimiu czy Komornikach.

Życzenia Wielkanocne

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

SPOKOJNYCH, PEŁNYCH RADOŚCI I MIŁOŚCI ŚWIĄT, MIŁYCH CHWIL SPĘDZONYCH W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ, SMACZNEGO JAJKA ORAZ MOKREGO DYNGUSA

ŻYCZY

                          ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

 
 

  

 

Informacja dla Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego informuje, że przedstawi Wójtowi Gminy Suchy Las na piśmie Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką”, w wymaganym terminie tj. do dnia 9 maja 2011 r..

Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 27.04.2011 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 i będzie w całości poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W poniedziałek 9 maja 2011 r. upływa termin składania uwag do czwartego wyłożenia do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o numerze ewidencyjnym 276/13 i ulicą Łagiewnicką.
Planowany obiekt wielkopowierzchniowy 10 000 m2-       Leroy Merlin.
Poniżej do pobrania przygotowane  pismo. http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2011/05/Złotniki-Mieszkańcy-Uwagi-do-planu1.docx  Proszę wydrukować, wpisać adres zamieszkania i podpisać. Dokument dostarczyć do Urzędu Gminy ul. Szkolna 13 do 9 maja 2011 roku osobiście lub wysłać listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego. Apelujemy o liczne zgłaszanie Uwag do Projektu zamiany! Tylko w ten sposób możemy wpłynąć na decyzje odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego!  
 

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które zostały wylosowane do przeprowadzenia badania reprezentacyjnego bądź nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego są udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r. Formularz można wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Można go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane są zapamiętywane. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony do końca w bieżącym dniu, należy wyjść z aplikacji przyciskiem wyloguj.

Ponowne uruchomienie formularza nastąpi po wpisaniu numeru PESEL i zapamiętanego hasła.

Po upływnie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Zgodnie z art. 14 pkt. 3 Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań respondent ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez rachmistrza w ramach wywiadu bezpośredniego.

Przepis art. 24 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277), zwanej dalej „ustawą o NSP 2011” stanowi, iż orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 23 ustawy o NPS 2011, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) , zwanej dalej „K.p.s.w.”

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej:

- w przypadku przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym – grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

w przypadku odmowy udzielenia informacji – grzywna.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach: www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod adresem spis@stat.gov.pl, a także na stronie internetowej gminy Suchy Las: www.suchylas.pl

Informacja- zebranie zarządu

We wtorek 17 maja 2011 r. o godz. 19.00   w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 odbędzie się III zebranie zarządu osiedla.

Zgodnie ze Statutem Osiedla Grzybowego wszystkie zebrania zarządu mają charakter jawny i otwarty dla Mieszkańców. Zapraszamy zatem Państwa do uczestnictwa w zebraniach zarządu .

Ogłoszenie – Petycja do Rady Gminy Suchy Las

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nie będziemy w stanie dotrzeć osobiście do wszystkich z Państwa, którzy będą chcieli złożyć swój podpis pod Petycją do Rady Gminy uprzejmie informuję, że Petycja będzie wyłożona do wglądu i podpisu przy ul. Gołąbkowej 3 w godz. 18.00- 21.00 oraz w sklepie spożywczym Pana Tomka przy Placu Grzybowym w godzinach otwarcia sklepu 7.00-21.00.

Pod poniższym odnośnikiem jest do pobrania wersja pdf petycji.

Pobierz tutaj.

Informacja- zebranie zarządu osiedla

Uprzejmie informujemy, że 08.06.2011 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 odbędzie się IV zebranie zarządu osiedla. 

Zgodnie ze Statutem Osiedla Grzybowego wszystkie zebrania zarządu mają charakter jawny i otwarty dla Mieszkańców. Zapraszamy zatem Państwa do uczestnictwa w zebraniach zarządu .

Petycja do Rady Gminy złożona!

W ostatni czwartek 26.05.2011 na sesji Rady Gminy na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jarosława Ankiewicza zarząd osiedla przekazał Petycję do Rady Gminy Suchy Las w sprawie pozostawienia dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicą Obornicką, Złotnicką torami PKP, działką o numerze ewidencyjnym 276/13 i ulicą Łagiewnicką i nie uchwalania zmiany planu dla tego terenu wraz z listą podpisów mieszkańców gminy. Petycję na dzień wręczenia podpisało 427 osób. Podpisy będziemy zbierać dalej, do końca czerwca . Mamy głęboką nadzieję i wierzymy, że nasi Radni głosując nad projektem zmiany planu przychylą się do woli mieszkańców!

INFORMACJA ZARZĄDU – ZEBRANIE OSIEDLOWE MIESZKAŃCÓW

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU OSIEDLA O ZEBRANIU OSIEDLOWYM

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców na ogólne zebranie osiedlowe mieszkańców,

w poniedziałek 20.06.2011 r., o godz. 19.00,

które odbędzie się w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 2. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA
 3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI
 5. PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA W RAMACH TZW.  „PRIORYTETU LOKALNEGO NA 2012 ROK|”
 6. PODJĘCIE UCHWAŁY WS. „PRIORYTETU LOKALNEGO”
 7. INFORMACJE:

–  WÓJTA GMINY

–  PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU OSIEDLA

8. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

9. ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA

APELUJEMY O LICZNE UCZESTNICTWO W ZEBRANIU!

PROSIMY POWIADOMIĆ SĄSIADÓW!

15-18 czerwca 2011 r. Dni Gminy Suchy Las

DNI GMINY SUCHY LAS

PROGRAM: DNI GMINY SUCHY LAS

 

Artykuł „Osiedlowe drogi dużego ruchu”

14.06.2011 w  Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł p. Jakuba Łukaszewskiego dot. planowanego obiektu handlowego wielkopowierzchniowego na rogu Złotnickiej i Obornickiej. Publikacja za zgodą autora.

Artykuł ” Osiedlowe drogi dużego ruchu”

Plac zabaw w Suchym Lesie- „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”

Przyłączmy się do akcji ” Plac zabaw w Suchym Lesie” i pomóżmy naszym sąsiadom w Suchym Lesie zdobyć „Plac zabaw”!  Nivea zorganizowała ogólnopolską akcję z okazji jubileuszu na 100- lecie swojej marki  „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”! 100 pierwszych miejscowości, które uzyskają największą ilość punktów otrzyma od Nivea urządzony plac zabaw. Akcja trwa od 6 czerwca do 31 października 2011 roku i polega na oddawaniu głosów na konkretną miejscowość, w naszym przypadku na SUCHY LAS. Codziennie możesz oddać swój głos!

Weź udział w głosowaniu i głosuj na SUCHY LAS! Nie czekaj- głosuj!

Pomóżmy naszym Sąsiadom!  Dzieci z Suchego Lasu też chcą mieć swój plac zabaw!

http://100latnivea.pl/glosowanie 

http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1073?inv=greta13

Sesja Rady Gminy- informacja bieżąca

Na  dzisiejszej  sesji Rady Gminy ( 30.06.2011 r.) Radni zgłosili wniosek do Porządku obrad o wycofanie z Porządku obrad „Uchwały dot. projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid.276/13 i ul. Łagiewnicką”. Radni argumentowali, że potrzebują więcej czasu, aby móc wnikliwie zapoznać się z problematyką planu zgospodarowania. Pan Wójt natomiast, zgłosił wniosek o utrzymanie tego punktu.

Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek o zdjęciu „Uchwały dot. projektu zmiany planu” z  Porządku sesji.

W związku z powyższym do głosowania Uchwały w dniu dzisiejszym nie doszło.

Co będzie działo się dalej z naszą sprawą?

1 sierpnia o godz. 12.00 w salce konferencyjnej w Urzędzie Gminy zbiera się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych, która rozpocznie prace nad opiniowaniem tego Planu na Sesję Rady Gminy. Posiedzenia Komisji są jawne i każdy obywatel ma prawo w nich uczestniczyć. O dalszych terminach będę Państwa informować na bieżąco. 

Serdecznie dziękuję Państwu za aktywność i przybycie na dzisiejszą Sesję!

Teleskop

Fot. - 99df349f7246b3594a21bbddc264acdd1308160610181.jpg

Reportaż dot. planowanego obiektu wielkopowierzchniowego przy NTPP, który został wyemitowany w Teleskopie 15.06.2011 r. o godz. 18.30, proszę przewinąć na 5 min. poniżej link:

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/15062011-godz1830/4705211

Ogłoszenie Marszałka Wójewództwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania oraz konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 6 programów ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozą oddziaływania na srodowisko dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2023.

Powyższa informacja jest dla nas Mieszkańców bardzo ważna, ponieważ z zaprezentowanych 6 programów ochrony środowiska przed hałasem,  Projekt C obejmuje pięć odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dotyczy m.in.  ul. Obornickiej w Suchym Lesie. Proszę zapoznać się z  ogłoszeniem oraz projektami programów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce Ogłoszenia

Uwagi i wnioski można składać pisemnie do 31 sierpnia 2011 r. włącznie, poprzez wypełnienie i przesłania na adres:

Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań oraz za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Audycja w Radio Merkury

Ciekawa audycja z 13.07.2011 r. w Radio Merkury o zmianie planu zagospodarownia przestrzennego w Swarzędzu.

Obwieszczenie Starosty Wielkopolskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji przebudowa ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie obwieszczenie78629.pdf

Łysy Młyn – nowa atrakcja turystyczna

link: nowa-atrakcja-dydaktyczno-turystyczna.html

WLIN, czyli Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania, jest jednym z fundamentów projektu pt: Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko.  

link do b. interesującej strony internetowej WLIN:  Woda Las i Natura www.wlin.pl

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych

1 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Parku Wodnego Octopus zbiera się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych, która rozpocznie prace nad opiniowaniem naszego „Planu zagospodarownia przestrzennego…..” na Sesję Rady Gminy.

Posiedzenia Komisji są jawne i każdy obywatel ma prawo w nich uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi.

Przyjdźcie na posiedzenie Komisji, skorzystajmy z naszego obywatelskiego prawa, pomóżmy radnym w podjęciu decyzji!

Relacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych.

1 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Parku Wodnego Octopus odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. W posiedzeniu wzięlo udział 5 radnych z 7 członków komisji: Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Rewers, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Ankiewicz, w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Małłek, radni: Pan Andrzej Rakowski, Pani Grażyna Gronowska, Wójt Pan Grzegorz Wojtera, Pani Małgorzata Ratajczak wraz ze współpracownikiem, oraz goście: radna Pani Katarzyna Niewczas i radny Pan Stanisław Wróbel,  Zarząd Osiedla Grzybowego: Pani Małgorzata Salwa-Haibach i  Pani Daria Melzer-Przybył, obecny był przedsiębiorca Pan Marian Nickel wraz z córką Panią Dagmarą Nickel, były radny Pan Jacek Czaczyk – reprezentujący lokalnych przedsiębiorców, były radny Pan Józef Śpiewak , sołtys Złotkowa Pan Michał Brdęk, Pan Rafał Przybył  „Grupa Inicjatywna Mieszkańców” oraz kilkoro mieszkańców.

Radni  w drodze głosowania przyjęli pozytywnie tylko dwie uwagi mieszkańców dot. wniosku o zmianę zpisu o dopuszczeniu budowy obiektów zamiast  o powierzchni powyżej 2 tys. m2 na zapis do 2 tys. m2 – 1 głosem za i przy 4 wstrzymujących się. Jedną uwagę dot. opłaty od wzrostu wartości terenu przy ew. sprzedaży skierowano do  Komisji  budżetowej.  Uwaga: propozycja opłaty w wys. 30% wartości nieruchomości ( różnicy w cenie) wynikała z faktu, że ustawa przwiduje możliwość pobierania takiej opłaty, obecnie obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje 15% , Pan Wójt proponuje w projekcie zmiany planu obniżkę do 10% godząc się a’ priori na obniżenie przychodu dla Gminy. Dziwi ten fakt o tyle, że Gmina zaciąga kredyty na inwestycje infrastrukturalne.

Wszystkie pozostałe Uwagi mieszkańców złożone do planu nie zostały przyjęte, często przy niejasnym uzasadnieniu ze strony pracowników gminy np. uwaga dot. zobowiązania do retencji na terenie inwestycji została odrzucona, jako nieuzasadniona, gdyż Gmina w ramach zadania własnego już buduje kolektor (inwestor nie partycypuje w kosztach budowy, a jest głównym beneficjentem).

Wynik głosowania radnych na Komisji ma głos opiniodawczy i niewiążący. Radni mogą zmienić zdanie i głosować inaczej na sesji Rady Gminy. W związku z tym tak niezwykle ważne jest  przekonanie radnych do głosowania w interesie gminy i jej mieszkańców.

Informacja w sprawie priorytetu lokalnego

W piśmie z dn. 25.07.2011 r. Pan Wójt poinformował, że akceptuje wnioski zawarte w uchwale nr 1/2011 zebrania osiedlowego mieszkańców Osiedla Grzybowego podjętej dnia 20 czerwca 2011 r. jako propozycje priorytetu lokalnego na rok 2012, tj.:

1. rozbudowę monitoringu na Osiedlu Grzybowym

2. opracowanie analizy możliwości uspokojenia ruchu drogowego na Osiedlu Grzybowym

3. modernizację i ulepszenie nowego placu zabaw, przystosowanie dla potrzeb matek z małymi dziećmi poprzez dodatkowe nasadzenia i zadrzewienie oraz przystosowanie placu do przejazdu wózkiem

25.08.2011 Głosowanie Rady Gminy!

SĄSIEDZI, MIESZKAŃCY

Osiedla Grzybowego!

 APELUJEMY

o wzięcie udziału w Sesji Rady Gminy

w czwartek 25.08.2011 r. o godz. 16.30

w Sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus

 RADNI

będą głosować

Plan Zagospodarowania Przestrzennego!

 Chcemy mieszkać w przyjaznym i bezpiecznym środowisku i mamy jako obywatele do tego pełne prawo!

 Bądźmy razem! 

Nie pozwólmy decydować o nas bez nas!

                       

 

                                     

                                              

 

 

Relacja z sesji Rady Gminy Suchy Las 25.08.2011

25.08.2011  Rada Gminy Suchy Las na czwartkowej sesji podjęła Uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką. Tym samym radni, przy licznie przybyłych na sesję mieszkańcach, którzy wyrazili swój sprzeciw przeciwko planowanej inwestycji, podjęli decyzję o dopuszczeniu przy ul. Złotnickiej obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni powyżej 2 000 m2.

Decyzję, która bezpośrednio dotyczy przede wszystkim mieszkańców Os. Grzybowego i Suchego Lasu oddano w ręce radnych z innych miejscowości.

Dyskusja na forum: http://forum.suchylas.net/

Na zaskarżenie uchwały przysługuje termin 30 dni.

Radni w głosowaniu jawnym głosowali następująco:

za przyjęciem uchwały głosowali:

1. Grzegorz Rewers ze Złotkowa

2. Izabela Zeiske z Chludowa

3. Tomasz Mikołajczak ze Złotnik- Osiedle

4. Dauta Wilk z Biedruska

5. Grażyna Gronowska z Biedruska

6. Urszula Ćwiertnia z Golęczewa

przeciwko przyjęciu uchwały głosowali:

1. Krzysztof Pilas z Suchego Lasu

2. Katarzyna Niewczas z Suchego Lasu

3. Paweł Tyrka z Zielątkowa

4. Stanisław Wróbel ze Złotnik- Os. Grzybowe

wstrzymali się od głosu:

1. Jarosław Ankiewicz z Suchego Lasu

2. Anna Małłek z Suchego Lasu

3. Wojciech Korytowski z Suchego Lasu

4. Ryszard Tasarz z Suchego Lasu

5. Andrzej Rakowski ze Złotnik- Os. Grzybowe

link : relacja z sesji zamieszczona na gminnej stronie: http://Sierpniowa  burza na sesji Rady Gminy

Komentarz: relacja z sesji jest bardzo powierzchowna. Prócz licznej rzeszy mieszkańców Os. Grzybowego przybyło na sesję wielu mieszkańców z Suchego Lasu, były media: TVN24, WTK, Radio Merkury oraz nasze lokalne. Oprócz dominujących głosów przeciwnych pojawiły się również nieliczne głosy mieszkańców, którzy optowali za inwestycją. Podkreślano nie tylko kwestię wzmożonego ruchu ale również istotne względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oraz kwestię finansową przedsięwzięcia. Z jednej strony nowe, lub raczej zamienne miejsca pracy, z drugiej strony upadek licznych lokalnych małych przedsiębiorstw, utrata miejsc pracy i podstawy bytu wielu rodzin, w Gminie, która dotychczas szczyciła się rozwojem lokalnej drobnej przedsiębiorczości.

W rachunku zysków i strat przeważają niestety straty.  Wskazywano również na niezgodność ze Strategią Gminy Suchy Las, która wyraźnie mówi (str. 37), że rozwój gminy nie może odbywać się kosztem jakości życia mieszkańców.

Problemu nie stanowi kwestia, czy chcemy mieć obiekt wielkopowierzchniowy z branży budowlanej, czy też nie, lecz lokalizacja, która nie spełnia standardów komunikacyjnych do obsługi tego typu obiektów.

W przygotowaniu jest plan zagospodarowania przestrzennego tzw. ” Centrum Złotkowo”, gdzie również planuje się obiekty handlowe wielkopowierzchniowe, w dogodnej dla wszystkich mieszkańców lokalizacji.

Artykuł dla zainteresowanych tematyką samorządową:Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.”      http://www.publiczni.pl/artykul/350/

Informacja: 5 września 2011 r. zebranie zarządu osiedla

W poniedziałek 05.09.2011 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 odbędzie się V zebranie zarządu osiedla. 

Zgodnie ze Statutem Osiedla Grzybowego wszystkie zebrania zarządu mają charakter jawny i otwarty dla mieszkańców. Zapraszamy  Państwa do uczestnictwa w zebraniach zarządu .

15 września 2011 r. Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU OSIEDLA O ZEBRANIU OSIEDLOWYM

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców na ogólne zebranie osiedlowe mieszkańców,

w czwartek 15.09.2011 r., o godz. 19.00, które odbędzie się w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11. 

 PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA 
 2. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA 
 3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
 4. REALIZACJA PRIOTYTETU NA 2011 r.
 5. PODJĘCIE UCHWAŁY WS. „PRIORYTETU LOKALNEGO NA 2012 r.”: WYBIERAMY 2 Z 3 ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ WÓJTA WNIOSKÓW
 • ROZBUDOWA MONITORINGU NA OSIEDLU GRZYBOWYM
 • ANALIZA MOŻLIWOŚCI USPOKOJENIA RUCHU DROGOWEGO NA OSIEDLU GRZYBOWYM
 • MODERNIZACJA I ULEPSZENIE NOWEGO PLACU ZABAW POPRZEZ DODATKOWE NASADZENIA i ZADRZEWIENIE ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO PRZEJAZDU WÓZKIEM

6.   INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEJ

7.   INFORMACJE WÓJTA GMINY

8.   WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

9.   ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA

 APELUJEMY O LICZNE UCZESTNICTWO W ZEBRANIU!

 PROSIMY POWIADOMIĆ SĄSIADÓW!

Artykuł ” W Złotnikach będą wytwarzać lek przeciw czerniakowi?

Artykuł: Robert Domżal ” W Złotnikach będą wytwarzać lek przeciw czerniakowi? 07.09.2011

link do artykułu:w-zlotnikach-beda-wytwarzac-lek-przeciw-czerniakow

Relacja filmowa z Sesji Rady Gminy 25.08.2011

 W związku z tendencyjnymi artykułami i komentarzami, które ukazały się w Gazecie Sucholeskiej i Magazynie Sucholeskim nt. Sesji Rady Gminy 25.08.2011 r. przedstawiamy poniżej zapis filmowy sesji, zarejestrowany przez Zarząd Osiedla Grzybowego. W części X najważniejsze głosowanie radnych nad przyjęciem uchwały, zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego.
część I Rozpoczęcie sesji, wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Ankiewicza, Wójta Grzegorza Wojtery,
 
część II Wystąpienie Wójta Gminy Grzegorza Wojtery oraz Rafała Przybyła- reprezentującego Grupę Inicjatywną Mieszkańców Os. Grzybowego, który wręczył pismo dot. ew. roszczeń odszkodowawczych dot. spadku wartości nieruchomości oraz wypowiedź mieszkańca Suchego Lasu p. Mrozka.
 
część III Wystąpienie Janusza Moszyńskiego z Suchego Lasu, p. Wróblewskiej, p. Jaworskiego zwolenników budowy hipermarketu budowlanego.

http://www.youtube.com/watch?v=kJHy0z5lZ4w

część IV Wystąpienie radnego i Przewodniczącego Zarządu Os. Suchy Las Krzysztofa Pilasa z apelem do radnych o nieuchwalanie zmiany planu zagospodarownia .

http://www.youtube.com/watch?v=ErCdLTxOmAY

część V Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Os. Grzybowego Małgorzaty Salwa-Haibach oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle Stanisława Jezierskiego o nieuchwalanie zmiany planu zagospodarowania, wypowiedź Wójta Grzegorza Wojtery, mieszkańca Suchego Lasu p. Mrozka oraz mecenasa Ryszarda Brudkiewicza z Os. Grzybowego.

http://www.youtube.com/watch?v=e42vIQKFTR8

część VI Wystąpienie radnej Katarzyny Niewczas z Suchego Lasu z apelem do radnych o nieuchwalanie planu zagospodarowania.

http://www.youtube.com/watch?v=Bd0wP6gEe9A

część VII Wystąpienia mieszkańców.

http://www.youtube.com/watch?v=1K93emvPzpI

część VIII Głosowanie uwag do planu.

http://www.youtube.com/watch?v=KyCYdL491ds
 

część IX Głosowanie uwag do planu.

http://www.youtube.com/watch?v=oGreHPjexCg

część X  Głosowanie radnych nad uchwałą dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

http://www.youtube.com/watch?v=Z3gDucpPcxI

Tak głosowali radni!

Opłaty za przedszkole- spotkanie i dyskusja

Radny Krzysztof Pilas zaprasza serdecznie 22 września 2011 o godzinie 18.00 do Przedszkola Leśnych Ludków w Suchym Lesie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem spotkania będzie wysokość opłat w przedszkolu. W spotkaniu będą uczestniczyć wszyscy dyrektorzy gminnych przedszkoli , rodzice oraz wójt gminy.

Informacja

W związku z podjętą Uchwałą 25.08.2011 przez Radę Gminy Suchy Las dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Zarząd Osiedla Grzybowego złożył 12.09 i 16.09  do Wojewody wielkopolskiego pisma w sprawie niepodpisywania Uchwały przez Wojewodę z powodu uchybień formalnych w trakcie procedowania planu.

XIII Rajd Rowerowy

Koncert

Z okazji 20-lecia Ośrodka Kultury w Suchym Lesie zapraszamy na koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, który odbędzie się 23 października o godzinie 17.30 w Hali sportowo-widowiskowej (Suchy Las, ul. Szkolna 20). Jako support wystąpi zespół Stormy Monday działający pod patronatem Ośrodka Kultury.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Ośrodku Kultury w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, w filii Ośrodka w Złotnikach, ul. Żukowa 14 oraz w filii bibliotecznej w Chludowie działającej obecnie w budynku OSP na ul. Tysiąclecia we wtorkowe popołudnia.

Zapraszamy!

Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las
ul. Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las
tel. 618 125 421
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl

Informacja zarządu w sprawie realizacji priorytetu

W związku z opieszałością i brakiem realizacji przez Urząd Gminy uchwalonego Priorytetu lokalnego na 2011 rok dla Osiedla Grzybowego:

1. Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

2. Rozbudowa monitoringu

zarząd osiedla zwrócił się do Pana Wójta z prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania stron zobowiązanych do wykonania Uchwały.

W środę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie w/w sprawie: Wójta, zarządu osiedla,  spółki GCI oraz ZGK.

Korespondencja w tej sprawie została skierowana do Pana Wójta oraz Referatu Ochrony Środowiska.

Relacja ze spotkania w Urzędzie Gminy w sprawie realizacji „Priorytetu lokalnego na 2011 r.”

W związku z trudnościami w uzyskaniu informacji o postępie prac i terminie realizacji zaplanowanego na 2011 rok „Priorytetu lokalnego”, zarząd osiedla zwrócił się do Wójta G. Wojtery i J. Świerkowskiego z prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania w/w sprawie.

Spotkanie miało miejsce 12.10.2011 o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt J. Świerkowski, kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego D. Moszczyńska,  spółkę gminną GCI reprezentowali: prezes T. Sosnowski i v-ce prezes M. Wątroba, spółkę gminną ZGK: prezes  W. Dolata, zarząd Os. Grzybowego reprezentowali: M. Salwa- Haibach i W. Majewski.

Na spotkaniu omówiono kwestie związane z realizacją „Priorytetu lokalnego na 2011 r.” dla Os. Grzybowego, w tym sporne kwestie dot. realizacji następnego etapu rozbudowy monitoringu.

Z wypowiedzi prezesa GCI wynikało, że przystępując do realizacji priorytetu lokalnego w 2010 r. nie zlecono opracowania kompleksowego projektu monitoringu, nie określono koncepcji ani kolejnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Poprzedni zarząd został poinformowany, kiedy zwrócił się do GCI w tej sprawie, że  nie ma na dany moment możliwości technicznych  całodobowego zasilania kamer i kamery pracować będą wyłącznie w momencie włączania oświetlenia na osiedlu. Takie rozwiązanie zostało przez poprzedni zarząd zaakceptowane.

Brak zasilania  uniemożliwia  rozbudowę monitoringu na całym osiedlu i dowolne sytuowanie kamer.  Mimo, że Urząd Gminy oraz GCI znają problem  od półtora roku, nie podjęto dotychczas  działań,  nie przedstawiono kompleksowych rozwiązań  i  nie zlecono realizacji zadań.
W związku z powyższym, aby można było sensownie kontynuować prace w tym zakresie,  zarząd osiedla uważa, że koniecznym i priorytetowym jest przygotowanie najpierw infrastruktury,  która będzie umożliwiała całodobowe zasilanie systemu monitoringu, tak, aby monitoring rzeczywiście pracował w trybie ciągłym i rzeczywiście a nie fikcyjnie spełniał swoją funkcję z pożytkiem dla mieszkańców. Nie mniej nie ma możliwości technicznych i finansowych, aby do końca roku zasilanie całodobowe mogło funkcjonować na wszystkich ulicach.

Ze środków, którymi dysponujemy będzie możliwe wykonanie tzw. przepięcia, które umożliwi całodobowe zasilanie kamer na 2/3 osiedlowych ulic oraz  zainstalowanie nowych kamer w miejscach, gdzie zasilanie całodobowe będzie możliwe. Dwie kamery,  do chwili rozwiązania problemu z zasilaniem,  będą pracowały w dotychczasowym trybie. 

Pan Wójt zlecił GCI Sp. z o.o. przygotownie wymogów technicznych dot. w/w i w możliwie najkrótszym czasie zbierze oferty cenowe na wykonanie zlecenia.

Ze strony zarządu osiedla W. Majewski przygotował i przesłał do Wójta zestawienie firm, które zajmują się profesjonalnie monitoringiem.

Rozpoczęto prace związane z relizacją priorytetu ” zielonego”- aranżacja zieleni na Placu Grzybowym, wykonanie zadania Urząd Gminy zlecił gminnej spółce ZGK.

W związku z wieloletnimi zaniedbaniami w tym zakresie przeprowadzane są w pierwszej kolejności prace porządkowe, wymienione zostały kosze na śmieci, w betonowych bloczkach będą posadzone kwiaty sezonowe, na uporządkowanych skwerach pojawią się nowe nasadzenia.

Pani podinspektor J. Radomska, która przejęła realizację tego zadania z ramienia Urzędu Gminy, obiecała całoroczną opiekę nad zielenią na Placu Grzybowym.

Wkrótce zostanie zainstalowana na Placu Grzybowym również gablota informacyjna, w której znajdą się wszelkie gminne ogłoszenia kierowane do mieszkańców oraz informacje zarządu osiedla.

Czekamy zatem na efekty!

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI / 223 / 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008 r.w sprawie priorytetu lokalnego

§ 3.

1. Priorytet lokalny w jednostce realizowany jest przez Urząd Gminy.

2. Organ wykonawczy jednostki lub jego przewodniczący, może uczestniczyć w akceptacji projektów technicznych realizowanego priorytetu lokalnego, oraz w odbiorze tych zadań.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

 

 

 

 

 

 

22 października bezpłatne badania prostaty!

Centrum Medyczne „Omega”, ul. Rolna 12 Suchy Las,

22 października 2011 r. zaprasza na bezpłatne badanie i konsultację urologa.

Szczegóły: tel. kom. 502 125 367.

Mężczyzno- nie ignoruj badań prostaty!!! Jest wiele sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na choroby prostaty.

Nie lekceważ ich!

Po zauważeniu niżej wymienionych objawów skorzystaj z konsultacji urologicznej:
- trudności lub ból przy oddawaniu moczu
- częste oddawanie moczu
- krew w moczu
- impotencja 
Zadbaj o swoje zdrowie! 

Artykuł ” Będzie przebudowa Obornickiej tylko nie wiadomo kiedy”

Artykuł: bedzie-przebudowa-obornickiej-tylko-nie-wiadomo-kiedy

Ośrodek kultury- warsztaty świąteczne

Powoli zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi, jak co roku, warsztaty artystyczne w filii Ośrodka Kultury w Złotnikach. Tym razem, wszystkich spragnionych rękodzieła zapraszamy na warsztaty papieru czerpanego oraz scrapbookingu.
2 grudnia w godzinach 17.00-20.00 spotkamy się w Złotnikach przy ul. Żukowej 14, gdzie zmielimy kolorowy papier, który będziemy czerpać przez naciągnięte na ramy sito. Każdy uczestnik wyjdzie z warsztatów z samodzielnie przygotowanymi kartkami, obrazkami pachnącymi ziołami, przyprawami, ozdobionymi roślinami, czy ramkami. Osoby uczestniczące również w warsztacie scrapbookingu, który odbędzie się 3 grudnia w godzinach 11.00-14.00, będą mogły wykonać z papieru czerpanego okładkę dla swojego albumu rodzinnego, książki kucharskiej, pamiętnika, notesu… Podczas tych drugich warsztatów uczestnicy poznają wiele ciekawych sposobów na wykonanie materiałów do pracy, bez konieczności wydawania na nie w sklepach olbrzymich pieniędzy. Ponadto wykonają przestrzenne okładki do albumów, które mogą stać się dla kogoś prezentem, wzmocnią rodzinne więzy stając się miejscem gromadzenia familijnych historii lub przedmiotem dla rozwijania własnych pasji.

Zapisy na warsztaty pod numerem telefonu 618 125 421 lub w Ośrodku Kultury w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17.

3 grudnia na Placu Grzybowym ubieramy osiedlową choinkę!

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza w sobotę 3 grudnia o godz. 14.00 wszystkich mieszkańców, a w szczególności dzieci małe i duże, na wspóle ubieranie osiedlowej choinki, która stanie na Placu Grzybowym.

 Prosimy o przyniesienie ozdób choinkowych: bombek, łańcuchów i innych ozdób, które upiększą nasze osiedlowe drzewko.

Podarowane ozdoby będą pieczołowicie przechowywane, aby służyły mieszkańcom również w latach następnych.

Mamy nadzieję, że wspólnie przystrojona choinka umili mieszkańcom ten piękny adwentowy czas oczekiwania na Boże Narodzenie i wprowadzi nas w świąteczny nastrój.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy!

 

Informacja- zebranie zarządu osiedla

We wtorek 29 listopada o godz. 19.00 zebranie zarządu osiedla w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Mamy choinkę na Placu Grzybowym!

W sobotę 3 grudnia wczesnym popołudniem, ubieraliśmy na Placu Grzybowym osiedlową choinkę w tzw. free style-u, czyli obowiązywała pełna dowolność w doborze dekoracji i kolorów, prawdziwy misz masz! Szczególnie aktywni byli nasi najmłodsi mieszkańcy, którzy przybyli  ze swoimi rodzicami i dziadkami, którzy wystąpili głównie w charakterze ” tragarzy” zabawek choinkowych i „pomocników” przy wieszaniu ozdób. 

Pogoda generalnie dopisała, nie było zimno, ale trochę wietrznie i trzeba było ozdoby mocować drucikami, aby wiatr ich nie porwał.

Wszyscy mieli uciechy co niemiara, i duzi i mali!

Choinkę zawdzięczamy uprzejmości Nadleśnictwa Łopuchówko i  leśniczego z Moraska pana Zdzisława Napierały, transport i ustawienie choinki na placu zapewnił prezes  ZGK Suchy Las pan Władysław Dolata.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia z „imprezy” w Galerii

 

17 grudnia Wigilia na Placu Grzybowym!

  W sobotę 17 grudnia o godz. 17.00 Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców serdecznie na doroczną tradycyjną osiedlową Wigilię, która w tym roku odbędzie się przy choince na Placu Grzybowym. Zapraszamy na barszczyk czerwony, kapustę z grzybami, rybkę po grecku, słodycze, ciasto i grzańca! Panów  prosimy o zorganizowanie zimowych napitków we własnym zakresie, a Panie  prosimy o wzbogacenie wigilijnego menu we własne wypieki!

Będzie to  okazja do wspólnego przełamania się opłatkiem, biesiadowania, niekończących się rozmów i miłego spędzenia wieczoru w gronie sąsiadów, przy dźwięku kolęd!

Serdecznie zapraszamy!

Jak co roku, tradycyjnie przy osiedlowej Wigilii,  organizujemy świąteczną zbiórkę  żywności dla  potrzebujących i ubogich.  Prosimy o przyniesienie artykułów spożywczych trwałych, z długim terminem przydatności do spożycia, łatwych do przechowywania, takich jak: cukier, mąka, makaron, ryż, kasza, herbata, słodycze, konserwy, olej, dżemy.  Zebrane dary przekażemy naszej parafialnej Caritas.

Prosimy Państwa o okazanie dobroci serca i aktywne uczestnictwo w tej akcji charytatywnej!

 

  

Życzenia Świąteczne

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  życzymy wszystkim Mieszkańcom zdrowych, spokojnych, pełnych radości i miłości Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym 2012 Roku  dużo zdrowia, wszelkiej szczęśliwości i spełnienia marzeń!

                                                                                                      Zarząd Osiedla Grzybowego

Po Wigilii na Grzybowym!

No i po Wigilii!

W sobotę o godz. 17.00 odbyło się tradycyjne osiedlowe spotkanie opłatkowe, tym razem na Placu Grzybowym. Chcielibyśmy, aby to właśnie Plac Grzybowy stał się miejscem okazjonalnych spotkań  dla  mieszkańców osiedla.

Pogoda od rana nie dopisywała, siąpił deszcz i wiał potężny wiatr, obwialiśmy się, czy  ktokolwiek w taką pogodę wyjdzie z domu? Ale o dziwo, po południu przestało padać a i wiatr się trochę uspokoił, więc zarząd osiedlowy przystąpił do ” nakrywania do stołu”.

Po 17.00 zebrała się całkiem spora grupa mieszkańców i zaproszeni goście: przybył nasz Ksiądz Proboszcz Jakub Knychała, Przewodniczący Osiedla Suchy Las i radny Krzysztof Pilas, sołtys Złotniki- Wsi Ryszard Janasik, po paru minutach dołączył Wójt Grzegorz Wojtera i Vicewójt Jerzy Świerkowski.

Humor i apetyt wszystkim dopisywał znakomicie, a grzaniec zadbał o odpowiednią temperaturę ciała w ten chłodny dzień.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu, za złożone wspaniałe dary serca na parafialną Caritas!

Ksiądz Proboszcz Jakub Knychała złożył serdeczne podziękowanie!

Dziękujemy firmie Bartex za grzańca, firmie ABC i Pierogarni „Bumerang” za super ceny zakupu i wspaniałe dania, firmie PAW za oprawę estetyczną: serwetki, obrusy, lampiony! A Państwu Pawlukom za użyczenie stołów i ławek!

 Wigilia 2011

Zapraszamy serdecznie za rok!

Zdjęcia z imprezy do obejrzenia w Galerii.

Życzenia Noworoczne

Niech Nowy Rok 2012 przyniesie nam radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych, bo tylko one nadają życiu sens!

Szczęśliwego Nowego Roku

Koncert Mietka Szcześniaka

Dnia 28 stycznia 2012 roku w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie o godzinie 20.00 odbędzie się koncert Mieczysława Szcześniaka wraz z zespołem.

Organizatorem koncertu jest Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las.

Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las
ul. Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las
tel. 618 125 421

Kolędy ze Szcześniakiem

 

Akcja wywozu choinek poświątecznych!

Akcja wywozu choinek poświątecznych!

Co roku mamy ten sam problem, co zrobić z niepotrzebną już choinką? Aby pomóc Mieszkańcom naszego osiedla w rozwiązaniu tego problemu organizujemy jednorazową nieodpłatną akcję wywozu choinek. Do 15 lutego 2012 r. należy choinkę dostarczyć  na ” polanę przy lesie” narożnik Muchomorowej i Nektarowej. Akcję możemy przeprowadzić dzięki życzliwości V-ce Wójta Jerzego Świerkowskiego. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby w inny sposób ” pozbyć się”choinki może skorzystać z ofery ZGK ( tekst poniżej). 

             Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

 Szanowni Klienci!  

Istnieje możliwość zamówienia wywozu choinki przez ZGK. Koszt wywozu to 8,50zł. Aby z skorzystać z usługi należy dokonać wpłaty w kasie ZGK przy ulicy Młodzieżowej 1 w Suchy Lesie oraz zapisać się na konkretny termin. Terminy wywozu to:   – 21 styczeń   – 04 luty    Opłatę nalezy uiścić w kasie ZGK lub na nrkonta bankowego:   80 9043 1054 2054 0038 2308 0001    Bankowy dowód wpłaty należy przesłać mailem na adres   biuro@zgksuchylas.eu Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   wraz z terminem wywozu na który chcieliby Państwo się zapisać. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I halowy turniej charytatywny Sekcji SSL

W najbliższą niedzielę 26 lutego 2012 r. odbędzie się I halowy turniej charytatywny Sekcji SSL (kibiców Lecha m.in. z Suchego Lasu), z którego fundusze zostaną przekazane na pomoc dla jednego z sympatyków Lecha , Adama  – kibica Lecha, który został potrącony przez samochód podczas zeszłorocznych Dni Gminy Suchy Las na ulicy Obornickiej.

Adam  ma ogromne problemy ze zdrowiem i znalazł się po wypadku w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Natomiast dzień wcześniej, w sobotę 25 lutego, w Pubie Sportowym FORZA Sekcja SSL oraz Stowarzyszenia Wiara Lecha zapraszają na wspólną integrację środowiska kibicowskiego. W planach m.in. licytacja ciekawych gadżetów. Zebrane pieniądze zostaną przekazane również na pomoc dla Adama. Obecni będą mogli wylicytować m.in. unikatową koszulkę Bartosza Bosackiego z czasów jego gry w Lechu, koszulki kibicowskie z autografami zawodników „Kolejorza” oraz kilku historycznych proporców wybranych drużyn sportowych przekazanych na potrzeby aukcji przez drużynę Suchary Suchy Las. Licytację poprowadzi Klima, którego bywalcy Bułgarskiej mogą kojarzyć z prowadzenia dopingu w „Kotle”. Chętni będą mogli także nabyć specjalnie przygotowane na tę okazję smycze. Organizatorzy zachęcają również do udziały w turnieju Pro Evolution Soccer 2012 na konsoli PlayStation 3, a zgłoszeń można dokonywać na forum Wiary Lecha u Lolanda. Kibice wspólnie będą mogli również obejrzeć spotkanie AC Milan – Juventus Turyn.

Początek imprezy o godz. 18.

Zapraszamy również do udziału w turnieju charytatywnym, który zostanie rozegrany w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 2.

Patronat nad turniejem objął m.in. Zarząd Osiedla Suchy Las.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

!

Życzenia wielkanocne

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

dużo zdrowia, wiosennego optymizmu,

wszelkiej pomyślności oraz radosnej  i rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole

 życzy Państwu

Zarząd Osiedla Grzybowego   

Złotniki, Wielkanoc 2012 r. 

 

 

 

 

Zebranie zarządu osiedla

We wtorek, 3 kwietnia o godz. 19.00, odbędzie się zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego, w Złotnikach, ul. Żukowa 14.

Porządek zebrania  

1. Priorytet lokalny 2011/2012 r.- realizacja

2. Priorytet lokalny na 2013 r. – propozycje

3. Akcja ” Sprzątanie osiedla i lasu”- termin: sobota 21 kwietnia – sprawy organizacyjne

4. Sprawy bieżące- informacje

5. Wolne głosy i wnioski.

Na ratunek dla Jeziora Strzeszyńskiego!

 W czwartek 22 marca o godz.18.00 w Zespole Szkół przy ulicy Hezjoda 15, Rada Osiedla Strzeszyn zwołała sesję nadzwyczajną poświęconą w całości ochronie Jeziora Strzeszyńskiego.

W spotkaniu oprócz Rady Osiedla Strzeszyn  uczestniczyli zaproszeni goście eksperci: Wiesław Szymczak oraz Jerzy Juszczyński- prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Oddz. Wlkp., przedstawiciele Gminy Suchy Las: v-ce Wójt Gminy Jerzy Świerkowski, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy – radny Krzysztof Pilas, Przewodnicząca Zarządu Os. Grzybowego Małgorzata Salwa-Haibach, członkowie Stowarzyszenia„My Poznaniacy”, przedstawiciel Rady Osiedla Smochowice, Grupa ekologiczna z Zielińca oraz mieszkańcy,  którym los Jeziora Strzeszyńskiego nie jest obojętny.

 Celem spotkania było rozpoznanie i określenie problemów związanych z Jeziorem Strzeszyńskim, oraz jakie stanowisko i działania należy podjąć  w tej sprawie. Polecam  artykuł Elżbiety Cegielskiej ” Krzyk Jeziora Strzeszynskiego” krzyk-jeziora-strzeszynskiego

Przyjacielu posprzątaj, to nie „KUPA” roboty!


Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek czym jest psia kupa na chodniku czy trawniku?
 

 

 • Długo leżąca kupa jest wylęgarnią pasożytów, często groźnych dla człowieka!  

 • Nie posiada żadnych walorów estetycznych!  

 • Jeśli w nią wdepniesz, nie przyniesie Ci szczęścia, ale może „przynieść” chorobę Tobie, Twoim dzieciom i Twoim zwierzakom!

  Sprzątaj po swoim psie – on tego nie potrafi!


  Z „ POSIADACZA”  psa stań się odpowiedzialnym PRZEWODNIKIEM PSA – tak niewiele trzeba!

Oficjalny plakat akcji Sprzątaj po swoim psie

„Sprzątam po moim psie”

Informacja Zarządu Osiedla w sprawie wniosku firmy Nickel Invest nr 6

W związku z faktem, że Zarząd Osiedla nie jest prawnie umocowany, a co za tym idzie nie może być w postępowaniach administracyjnych uznany za stronę postępowania, zarząd osiedla przy 6 głosach członków zarządu, którzy opowiedzieli się za tą inicjatywą i 1 głosem przeciwko, wystosował pismo- prośbę do organizacji społeczno- ekologicznej „My Poznaniacy”, aby Stowarzyszenie  w naszym mieszkańców imieniu przystąpiło, jako strona do postępowania administracyjnego. Firma Nickel Invest Nr 6 Sp. z o.o. ( w związku z uchwaloną 25 sierpnia zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ) 2 stycznia 2012 r. wystąpiła do Wójta Gminy Suchy Las o wydanie środowiskowych uwarunkowań dot. planowanej inwestycji typu „Dom i Ogród”.

Planowana inwestycja jest tzw. inwestycją  stale negatywnie  oddziałującą na środowisko, na terenie nieadekwatnie skomunikowanym dla obsługi obiektu wielkopowierzchniowego, który sąsiaduje bezpośrednio  z osiedlem mieszkaniowym domów jednorodzinnych.

Stowarzyszenie ” My Poznaniacy” pozytywnie odpowiedziało na nasz apel i wystosowało do Wójta Gminy Suchy Las stosowne pismo.Uznanie za strone post. srodowisk. Nickel supermarket[1]

Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję o dopuszczeniu Stowarzyszenia My- Poznaniacy na prawach strony do tego postępowania administracyjnego.

Akcja ” Sprzątanie osiedla i piknik pod lasem”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 kwietnia 2012 r. do 29 maja 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, w godzinach od 9°° do 15°°.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las o godz. 16°°.  

 Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy.  

Uwagi należy składać na piśmie, do Wójta Gminy Suchy Las, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2012 r.    

Wójt Gminy Suchy Las           

mgr Grzegorz Wojtera

Informacja zarządu

Projekt zmiany studium jest dostępny w BIP Suchy Las- w Obwieszczeniach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego -oraz na naszej stronie internetowej www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com  w rubryce ” Pliki do pobrania”.

Proszę o składanie uwag indywidualnie do Wójta Gminy. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2012 r.  lub przesłanie uwag do studium do zarządu osiedla w terminie do dnia 31 maja 2012 r.  

Proszę również o liczne uczestnictwo w debacie publicznej w tej sprawie 21 maja 2012 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy.

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

Po sprzątaniu na Grzybowym!

W ostatnią sobotę odbyła się nasza coroczna impreza osiedlowa ” Sprzątanie osiedla i lasu”. Najwytrwalsi z mieszkańców, Ci co to się ” wody nie boją” dzielnie od godz. 11 zbierali śmieci na osiedlu i w lasku. Zebraliśmy kilkanaście worów śmieci, przede wszystkim w lesie, na Placu zabaw i boisku. W lasku odkryliśmy regularne doły wypełnione śmieciami , z  lekka tylko przysypane ściółką! Czego tam nie było! Zdezelowana tapicerka, szkło, butelki po napojach wyskokowych, papiery, gruz, odpady poremontowe. Tyle mówi się i pisze  o ekologii, ale w praktyce widać, że jeszcze dłuuuuuuuga droga przed nami!

Bardzo nas cieszy, że w akcji uczestniczyli rodzice z dziećmi i tymi mniejszymi i trochę większymi, i nie zabrakło też młodzieży. Jest nadzieja, że rośnie młode pokolenie, dla którego ekologia i dbałość o porządek w najbliższym otoczeniu będzie priorytetem i sposobem życia.

Problem dbałości o otoczenie, o ład i porządek , szczególnie w naszym lasku, ciągle pozostawiają wiele do życzenia. Tylko poprzez konsekwentne działanie, piętnowanie nieodpowiednich zachowań, uwrażliwienie młodzieży na ład i porządek w przestrzeni , piętnowanie nieodpowiednich zachowań oraz cywilną odwagę możemy coś osiągnąć! Postarajmy się WSZYSCY dołożyć wszelkich starań, aby było lepiej!

Zdumiewa zebrana w lasku ilość butelek po piwie, wódce, puszek po piwie, butelek plastikowych po napojach! Wygląda na to, że niektórzy wprost „po zakupach” na Placu Grzybowym, udają się na konsumpcję napitków do lasu. I pół biedy jeszcze z konsumpcją, ale w pobliżu są przecież kosze na śmieci, czy tak trudno wychodząc z lasku z nich skorzystać?

Termin „Akcji” zbiegł się pechowo z odrabianymi przez dzieci zajęciami w szkole, po sąsiedzku z imprezą motocrossową, a i pogoda, przynajmniej w pierwszej części dnia nie dopisała, odstraszając potencjalnych uczestników.  Mimo wszystko daliśmy radę! Humory dopisywały, była ochota i werwa do pracy, a  pieczone przy ognisku kiełbaski cieszyły się dużym powodzeniem!

A oto ” tegoroczne plony”

Dziękuję w imieniu zarządu osiedla uczestnikom sprzątania, za poświęcony sobotni czas na wypoczynek, za włożony trud i wysiłek na rzecz   całej osiedlowej społeczności!

Małgorzata Salwa-Haibach

 

Planowanie przestrzenne- wywiad z dr Andreasem Billertem

Wywiad z  dr Andreasem Billertem, niemieckim ekspertem od rewitalizacji miast, wykładowcą Uniwerytetu Viadrina we Frankfurcie/ Odrą, w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji centrów miast.

http://epoznan.pl/news-news-32101-Billert_Stary_Browar_to_katastrofa

Wart przeczytania w związku z gminnym  ”Studium o kierunkach zagospodarowania…….” , szczególnie fragment dotyczący handlowych obiektów wielkopowierzchniowych i deweloperów, jak to jest w EU i Niemczech ,a jak jest u nas, też w EU, ale inaczej.

Szkoda, że Gmina Suchy Las nie korzysta w planowaniu przestrzennym  z dobrych doświadczeń  zaprzyjaźnionej z Gminą Suchy Las niemieckiej gminy Isernhagen. Isernhagen to bogata, podmiejska gmina pod Hannoverem, która niewątpliwie mogłaby podzielić się z naszą, swoim doświadczeniem w zakresie planowania przestrzennego, a szczególnie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych .

„Obwodnica donikąd. Nie ma kasy na dokończenie budowy”

Polecam artykuł z portalu Gazeta.pl Poznań nt. braku funduszów na dokończenie obwodnicy.

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,11602836,Obwodnica_donikad__Nie_ma_kasy_na_dokonczenie_budowy.html_przekazala_Bibliotece_Kornickiej_.html

18 maja 2012 r. Projekcja filmu Janosik- więcej w zakładce”Informacje kulturalne”

 

Debata publiczna nt. Projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarownia…

 

W poniedziałek 21 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy, odbędzie się debata publiczna nt. Projektu zmian  Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

W zakładce „Pliki do pobrania” dostępne są materiały dot. obowiązującego od 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las oraz projekt zmian Studium .

Zarząd, jako jednostka pomocnicza gminy,  przedstawił Opinię-Uwagi do projektu Studium  w piśmie do Wójta Gminy z dnia 20 września 2011 r.  - w zakładce ” Interwencje” poz. 28.

Prosimy o liczny udział  w debacie publicznej i zgłaszanie uwag do Projektu zmiany Studium!

Zebranie zarządu osiedla

W czwartek 24 maja 2012 r. o godz. 19.00 w Filii bibliotecznej w Złotnikach odbędzie się zebranie zarządu osiedla.

Porządek zebrania

1. Priorytet lokalny 2012 i 2013- omówienie i propozycje

2. Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las- uwagi

3. Zebranie osiedlowe mieszkańców- ustalenie terminu i porządku

4. Sprawy bieżące

5. Wolne głosy i wnioski

Informacja

Prosimy o zwrócenie uwagi i uporządkowanie zbyt wybujałej zieleni przy posesjach, która często tarasuje swobodne przejście chodnikiem i stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeńtwa pieszych ( szczególnie zbyt długie konary drzew i krzewów).

W najbliższych dniach patrole piesze Straży gminnej będą właśnie pod tym kątem wizytowały nasze osiedle.

iglaki do większego ogrodu, duże drzewa iglaste, dekoracyjne iglaki

Informacja zarządu- we wtorek 26.06.2012 godz. 19.00 Zebranie osiedlowe mieszkańców

 

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU OSIEDLA O ZEBRANIU OSIEDLOWYM MIESZKAŃCÓW

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców na ogólne Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

we wtorek 26.06.2011 r., o godz. 19.00, w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11. 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Realizacja priorytetu 2011/2012: „ Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym”, „Rozbudowa systemu monitoringu”, „Projekt możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”.
 5. Powołanie Komisji komunalnej przy zarządzie osiedla: opiniowanie mpzp i  Studium , sprawy porządkowe, społeczne i ochrony środowiska.
 6. Sprawy bieżące: m.in. kwestia budowy parkingu i przystanku kolejowego na osiedlu Grzybowym.
 7. Propozycja zadań do wykonania w ramach ” Priorytetu lokalnego na 2013 r.”
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji Priorytetu lokalnego na 2013 r..
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

                      Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

           Małgorzata Salwa- Haibach

 

Komisja komunalna

Na podstawie § 5 pkt 2 Statutu Osiedla Grzybowego ( Uchwała nr XXV/ 211/ 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grzybowego) Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, powołuje Komisję komunalną przy Zarządzie Osiedla  Grzybowego w nast. składzie:

 1. Rafał Przybył
 2. Wiesława Stefańska
 3. Grażyna Błaszczyńska
 4. Grzegorz Niewiadomski
 5. Marian Stefański
 6. Rafał Kolasiński

Zadaniem Komisji komunalnej będzie opiniowanie dokumentów m.in. mpzp i Studium, sprawy porządkowe, społeczne i ochrony środowiska.

Jezioro Strzeszyńskie, to już chyba katastrofa!

Jezioro Strzeszyńskie, to już chyba katastrofa!

Szanowni Państwo,
mimo prowadzonej  przy pomocy związków żelaza blokujących fosforany rekultywacji, stan jeziora pogarsza się z każdym dniem.
W jeziorze znajduje się olbrzymia ilość fosforanów a kolejne porcje spływają wraz ze ściekami sanitarnymi jedynym naturalnym dopływem Rowem Złotnickim , biorącym swój początek w Suchym Lesie.
Przezroczystość wody spadła do nienotowanej od ubiegłorocznego zakwitu sinic wartości jednego metra i sześćdziesięciu  centymetrów !!!
Obumierają podwodne łąki (makrofity) pozbawione dopływu światła.
Gdy one zginą jezioro zamieni się w pełną siarkowodoru zielona zupę !
Dzisiaj prowadzone były prace rekultywacyjne- ale to wstęp do bardzo kosztownej i długotrwałej akcji ratunkowej.
Nasuwają się pytania:
1) kto naprawdę odpowiada za jezioro, może pokrywać koszty badań, rekultywacji i ustalić sprawców zanieczyszczenia ?
2) Jak to się stało, że tak niewiele zrobiono przez ostatni rok a wiadomo było, po zakwicie sinic,  że sytuacja jest dramatyczna ?
W załączeniu dzisiaj zrobione zdjęcia

Jerzy Juszczyński
Polski klub Ekologiczny

 

Artykuł z Głosu Wlkp.: Strzeszynek jeszcze żywy

Poznań: Strzeszynek jeszcze żywy

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/622749,poznan-strzeszynek-jeszcze-zywy-zdjecia,id,t.html

Fakty o jeziorze Strzeszyńskim- polemiki ciąg dalszy

Fakty o jeziorze Strzeszyńskim

Jerzy Juszczyński- Polski Klub Ekologiczny, członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

W związku z artykułem „Strzeszynek jeszcze żywy ? „Głos Wlkp.  23.07.2012

 1.      To było bardzo czyste jezioro , jedno z najczystszych w Poznaniu i w Wielkopolsce !

Przezroczystość do 9 metrów !  

Rok temu     15.07.2011                95 cm !! sinice

Obecnie       19.07.2012            1metr 50 cm glony (zielenice)

 i to  mimo prowadzonego od kwietnia blokowania fosforanów związkami    żelaza !!

2.      Od 7-8 lat wskutek dopływu biogenów (głównie fosforanów) stan jeziora sukcesywnie ulegał pogorszeniu. Pojawiły się glony nitkowate, poniżej 7 metrów występuje brak tlenu, zmniejsza się przezroczystość wody  ( opinia pani prof. Elżbiety Szeląg-Wasielewskiej UAM Gazeta Wyborcza Jezioro Strzeszyńskie:woda jest w nim coraz gorsza” 25.07.2011)

3.      W latach 2006 -2008  Miasto Poznań i Starostwo Powiatowe wydało pozwolenia wodno-prawne na   odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez Rów Złotnicki do jeziora mimo że

a) Na terenie gminy Suchy Las (Jelonek) na dużym obszarze są ogródki działkowe bez kanalizacji.

b) tylko część budynków było podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

c) Gmina leży na gliniastym, nieprzepuszczalnym zboczu góry Morasko i z jej południowego zbocza wszystko spływa do Rowu Złotnickiego a potem do jeziora. (operaty wodno-prawne). Od 1995 roku przybywa utwardzonych ulic, placów ,parkingów i dachów domów.

d) Od kilku lat sanitarny kolektor „ podolański” nie jest w stanie odbierać ścieków -ma zbyt małą średnicę. To powoduje „wybicia” ścieków bytowych w domach i na ulicach i spływ do jeziora, szczególnie w trakcie intensywnych deszczy. ( pismo Aquanetu 29.03.2012). Nowy kolektor to rok 2015 a do tego czasu ścieki mają płynąc do jeziora ? To jest zgodne z prawem ?

 4.      Mimo katastrofalnego zakwitu sinic lipiec 2011, od tego czasu ani władze Poznania ani Starostwo nie zawiesiło ani nie ograniczyło pozwoleń wodno-prawnych, choć było i jest oczywiste że gmina Suchy Las nie ma technicznych możliwości odcięcia dopływu biogenów (ścieków), a naukowcy z UAM twierdzili że ratunkiem dla jeziora jest skierowanie części lub całości ścieków poza jezioro do innych zlewni !

Nie mówimy o tzw.”piaskownikach” ani seperatorach produktów naftowych , tylko o rozpuszczalnych w wodzie biogenach, fosforanach głównie pochodzących z proszków do prania i innych detergentów. One są w ściekach  sanitarnych, bytowych.

5.      Fakt że i obecnie fosforany płyną  Rowem Złotnickim  potwierdził dyr. P. Szczepanowski WOS .UM na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska mówiąc że zastosowany preparat Sinobent redukuje znacząco fosforany -to znaczy że cały czas  wraz ze ściekami płyną one do jeziora !

6.    Dopiero po naszym liście otwartym do pana Marszałka i pana Prezydenta (sierpień 2011) Urząd Marszałkowski potwierdził że sprawuje nadzór właścicielski nad jeziorem ( GW. 23-24.07.2011 Jezioro niczyje). Ale kilka dni temu urzędniczka w Departamencie Rolnictwa stwierdziła że jezioro nie jest związane z rolnictwem więc WUM nie ma podstaw prawnych by nim się zajmować, natomiast pan dyr. P. Szczepanowski  powiedział mi  że miasto nie będzie zlecało badan jeziora i Rowu Złotnickiego bo to nie należy do zadań miasta a za jezioro odpowiada Urząd Marszałkowski.

7.    Co do bakterii  e.coli . Nie twierdziłem że te pobrane w próbkach  2 lipca na kąpielisku pochodzą z Rowu Złotnickiego. Nie pobrano w tym czasie próbek w innych miejscach więc nie ma możliwości stwierdzenia skąd pojawiły się na kąpielisku ( moja wypowiedź telewizja WTK) http://wtkplay.pl/index.php?section=video&id=1332  http://epoznan.pl/news-news-33872

8.      Popierałem i będę popierał działania pana Arkadiusza Błochowiaka dyrektora WZMiUW ( inaktywacja fosforanów w jeziorze i w Rowie Złotnickim) bo poprawiają one stan jeziora w chwili obecnej !, ale bez odcięcia dopływu fosforanów do jeziora, działania te w dłuższej perspektywie nie będą efektywne!

9.      Zapraszam wszystkich nad jezioro, zobaczycie Państwo sami jak jest mętne ! Glony !

Strzeszynek nie jest „brudny” ? Doprawdy ?

1metr 50 cm to aktualna przezroczystość a było 4-9 m  !!