Aktualności

Plac zabaw przy Sosnowej po modernizacji

Informacja o Osiedlowym Placu Zabaw.

W dniu 14 lipca po południu zostanie otwarty po modernizacji nasz osiedlowy plac zabaw. Mamy zamontowane 5 nowych atrakcyjnych zabawek dla dzieci, zgodnie z wykonanym projektem. Dziękuję wszystkim którzy byli zaangażowani w ideę odnowienia tego miejsca, przede wszystkim licznym głosom konsultacyjnym naszych mieszkańców i rodziców dzieci, ale także pracownikom referatu komunalnego UG z p. Damianem Torbą na czele. Projekt został sfinansowany z Zadania Lokalnego 2020 (fundusz obywatelski naszego osiedla), a zakup i prace montażowe z budżetu centralnego Gminy.

Informuję, że w ramach zgłoszeń propozycji do Zadania Lokalnego na 2021 r. mamy w planach zakup ostatniej z atrakcyjnych zabawek – zgodnie z uzgodnionym projektem. W tych propozycjach mieści się też wykonanie dodatkowej nawierzchni miękkiej na części powierzchni w rejonie wjazdowym (ułatwienie wjazdu dla wózków). Lista propozycji zostanie zaopiniowana przez Wójta do 30.08 a głosować będziemy na Zebraniu Mieszkańców we wrześniu.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu osiedla grzybowego

Informacja po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

Informacja dla mieszkańców o sprawach osiedla po sesji Rady Gminy z 09.07.2020

 1/ W porządku obrad tej sesji Rady Gminy znalazła się uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających naszego zarządu Osiedla w związku ze złożoną na ręce Wójta dymisją pozostałych członków w dniu 03.07 br.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę, co oznacza, że do 9.08 Wójt wyznaczy termin wyborczego zebrania mieszkańców – prawdopodobnie w I-wszej połowie września br. Głosowanie zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego zarządu Osiedla.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY WSPIERAJĄ DZIAŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU NASZEGO OSIEDLA W TYM TRUDNYM OKRESIE.

DZIĘKUJĘ ZA PRAWDZIWE I SZCZERE POPARCIE.

LICZĘ NA NASZYCH MIESZKAŃCÓW W BUDOWANIU PRAWDZIWEJ OSIEDLOWEJ WSPÓLNOTY.

APEL O NORMALNOŚĆ W DOBROSĄSIEDZKICH RELACJACH KIERUJĘ  DO WSZYSTKICH, KTÓRYM ZNACZENIE TAKICH SŁÓW JAK PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ NIE STRACIŁO NIC Z PIERWOTNEGO ZNACZENIA – KIERUJĘ TO DO WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU.

(Kwestia wywołania uchwały w sprawie wyborów uzupełniających – 2 godzina relacji)

2/ Ponadto w porządku obrad nie było bezpośrednich tematów związanych z naszym osiedlem. Z ważnych kwestii podjęto uchwałę  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020r.

3/ Naszych mieszkańców może zainteresować dyskutowana tematyka wywołania uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy SL oraz wywołania dyskusji o kierunkach i planach zagospodarowania sąsiedzkiego rejonu Złotnik pomiędzy ulicami Łagiewnicką, Złotnicką, torami i Obornicką, co może mieć wpływ na nasze osiedle.

4/ Dyskutowano także nad uchwałą w sprawie dalszych działań spółki gminnej GCI, której działania związane są z uporządkowaniem kwestii osiedlowego monitoringu.

5/ Metropolia Poznań nagrodziła Gminę Suchy Las za najwyższą frekwencję w powiecie w I turze wyborów Prezydenta RP. Nagrodą będzie drzewko wysokiej frekwencji, a oprócz niego zostanie sfinansowana wybrana inwestycja do 20 tys. zł. Władze gminy zdecydowały, że pieniądze te zostaną przeznaczone na kwietną łąkę przy węźle przesiadkowym na osiedlu Grzybowym.
Dziękujemy jeszcze raz mieszkańcom i zachęcamy do wzięcia udziału w II turze wyborów, która już w najbliższą niedzielę.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący zarządu

Zapraszamy na Ćwiczenia w plenerze na górkę saneczkową przy ul. Szkółkarskiej

Zapraszamy także naszych mieszkańców po sąsiedzku:

Niedziele na GÓRCE SANECZKOWEJ, Suchy Las od ul. Szkółkarskiej,

pierwszy z cyklu imprez plenerowych 12 lipca godz. 9.00

Zajęcia na miły początek dnia poprowadzi znana poznańska trenerka OLGA LIPCZYŃSKA.

Zapraszamy na wspólne ćwiczenia w plenerze, zrobimy coś dobrego w ten ważny czas dla ciała i dla siebie.

Zarząd Osiedla Suchy Las wraz z

Przewodniczącym zarządu Osiedla Grzybowego