Aktualności

Propozycje zmian w organizacji ruchu na Os. Grzybowym

W  dniu 6 czerwca, na spotkaniu zorganizowanym przez Wójta, zaprezentowano nowe koncepcje zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu. Zarząd naszego osiedla stoi na stanowisku, że wypracowywane latami przez władze gminy kolejne propozycje unormowania organizacji ruchu kołowego, muszą wreszcie zyskać kompromisową przychylność samych zainteresowanych mieszkańców naszego osiedla – w wersji ostatecznej. 
Dziękując za tak liczną obecność na tym spotkaniu, apelujemy do wszystkich zainteresowanych tym problemem mieszkańców , o wyrażenie swoich opinii na temat nowych propozycji Wójta w drodze informacji mailowej bezpośrednio na adres p. Józefa Klimczewskiego (j.klimczewski@suchylas.pl) do dnia 30 czerwca br.
Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, wynikiem przekazanych uwag  mieszkańców do załączonych wersji zmian, ma być przygotowane przez Urząd Gminy propozycja ostatecznej wersji korekt w organizacji ruchu, uwzględniająca przekazane sugestie mieszkańców, która zostanie zaprezentowana na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami w miesiącu wrześniu br.
Zarząd osiedla wyraża swoją opinię, że jedynie dobrze skonsultowane z mieszkańcami ostateczne kompromisowe rozwiązanie przygotowywane przez Urząd Gminy, powinno być wprowadzane do realizacji na naszych osiedlowych ulicach.
Apelujemy o wyrażanie swoich uwag do urzędu gminy drogą mailową.
Za Zarząd Osiedla
Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący
Materiały do pobrania:

Zapraszamy na spotkanie w sprawie cyberprzestępczości

Wychodząc na przeciwko licznym sugestiom mieszkańców naszego osiedla Zarząd Osiedla inicjuje spotkania ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania Cyberprzestępczości.

W ramach cyklu spotkań z interesującymi ludźmi, Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na spotkanie dotyczące cyberprzestępczości. Naszym gościem będzie funkcjonariusz Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Polski w Poznaniu. Na spotkaniu będzie poruszona tematyka współczesnej cyberprzestępczości przez pryzmat popularnych aktywności w Internecie. Rozpoczniemy od prezentacji jak funkcjonuje Internet, aby można było łatwiej zrozumieć tematy poruszane na naszym spotkaniu. Dowiemy się jakie są obecnie zagrożenia w sieci, jakie zagrożenia mogą dotyczyć naszych dzieci, jak reagować na przemoc i hejt w sieci, co robić w sytuacjach kiedy dotyka nas cyberprzemoc lub cyberprzestępczość, w jaki sposób zgłaszać takie sprawy policji, jak zabezpieczać ewentualne dowody i co może pomóc w znalezieniu sprawców. Poruszymy problematykę „darknetu” – mrocznego zakątka Internetu, sieci TOR itp. Będzie to bardzo praktyczna dawka wiedzy, która może uchronić nas przed tego rodzaju przestępczością. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji i dyskusji, zaproszony gość będzie odpowiadać na pytania i wyjaśniać interesujące nas zagadnienia.

Termin spotkania: poniedziałek 17 czerwca godz. 18.30 w osiedlowej świetlicy. Wstęp wolny.

Ze względów organizacyjnych prosimy i przesłanie akcesu uczestnictwa.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

+48 666 845 466

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

 

Komunikat w sprawie zmian w projekcie uspokojenia ruchu na Osiedlu Grzybowym

UWAGA !

SPOTKANIE  w dniu 6 czerwca 2019  czwartek  godz. 17.00  w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus ul. Szkolna 18 (na poziomie -1)

 Zarząd Osiedla Grzybowego przekazuje:

Władze Gminy ogłosiły termin spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w sprawie propozycji nowych zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu. Wójt wraz z projektantami zaprezentują nowe koncepcje organizacji ruchu, mające na celu zmniejszenie ruchu tranzytowego przez nasze osiedlowe ulice.

Zarząd Osiedla Grzybowego apeluje o jak najliczniejszy udział  mieszkańców naszego osiedla celem przeprowadzenia konsultacji
i wyrażenie opinii na temat propozycji władz Gminy.

           ZAPRASZAMY   !   NIC O NAS BEZ NAS !

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

+48 666 845 466