Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Rozłam w ZM GOAP!

Radni Suchego Lasu podjęli na ost. sesji 27.06.2013 r. uchwałę o wystąpieniu ze Związku: http://witryna.suchylas.pl/pl/strefa-urzedu/2013-02-15-13-27-18/item/2856-gmina-wyst%C4%99puje-ze-zwi%C4%85zku-mi%C4%99dzygminnego-goap.html,  w związku z nowelizacją ustawy nakazującą oddać do związku przychody z wysypiska znajdującego się na terenie związku.  

Najgorsze wyniki z punktów poboru próbek przy os. Grzybowym!

Raport Polskiego Klubu Ekologicznego z 31.05.2013 r. dot. Jeziora Strzeszyńskiego Cały czas Rowem Złotnickim spływają ścieki sanitarne wymieszane z deszczówką, a kolektor sanitarny w Suchym Lesie jest przepełniony, i przy dużym deszczu może nastąpić jego kolejne „wybicie” a potem spływ … Czytaj dalej

Ratujmy Jezioro Strzeszyńskie!

Napędzane wiatrem urządzenie napowietrzające wody na Jeziorze Strzeszyńskim 2013-05-29 W poniedziałek, 20 maja br., na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu zamontowano aerator pulweryzacyjny – urządzenie napędzane siłą wiatru, które służyć ma poprawie czystości wód jeziora. Aerator to urządzenie, które natlenia wodę … Czytaj dalej