Spotkanie Wójta z mieszkańcami w spr. organizacji ruchu – pismo 04.09.2019