INTERWENCJE/ PISMA

2019

1. 21.01.2019 interwencja email do wójta o informowanie mieszkańców o wprowadzanych zmianach w org. ruchu na osiedlu

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zmiany-w-organizacji-ruchu-na-Os.odt

2. 31.01.2019 interwencja email do wójta w sprawie wprowadzanych zmian w org. ruchu na osiedlu http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zmiany-w-organizacji-ruchu-c.d..odt

3. 01.02.2019 odpowiedź wójta http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Odpowiedź-wójta.odt

4. 24.02.2019 interwencja na prośbę mieszkańca, email do wójta w spr. bezpieczeństwa na ul. Kukułczej

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Kukułcza-bezpieczeństwo.odt

5. 26.03.2019 Odpowiedź J. Klimczewskiego na uwagi dot. organizacji ruchu m.in. ul. Kukułczej

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Odpowiedź-J.-Klimczewskiego-na-zgłoszone-uwagi.odt

6. 26.03. 2019 Zapytanie do Referatu komunalnego o realizacji zadania lokalnego na 2019r.

6. 27.03.2019 email do G. Wojtery i J. Klimczewskiego- uwagi do org. ruchu

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Uwagi-dot.-organizacji-ruchu.odt

7. 05.04.2019 email zarządu w sprawie zamówienia i zakupu materiałów dla kółka brydżowego i sekcji gimnastycznej.

8. 09.04.2019 email do wójta w spr. pomiarów natężenia ruchu na osiedlu

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Pomiary-natężenia-ruchu.odt

9. 13.05.2019 Interwencja w sprawie  śmieci pozostawionych przy ul. Opieńkowej ( śmieci zostały odebrane przez ZGK) i zainstalowanie na wniosek przewodniczącego „kamery pułapki” w tzw. jarze w osiedlowym lasku.

10. Upoważnienie dla przewodniczącego J. Dudkiewicza dot. przetwarzania danych osobowych mieszkańców Upoważnienie

11. 13.05.2019 Pismo wójta w spr. zagospodarowania polany pod lasem Polana-pod-Lasem.pdf

12. 28.05.2019 Pismo do wójta Interwencja-w-sprawie-zdegradowanej-nawierzchni-dróg-osiedlowych.pdf

13. 27.05.2019 Pismo do wójta Zadanie-lokalne-na-2020-r.-propozycje-1.pdf

14. 11.07.2019 Pismo uzupełniające o Zadanie Lokalne na 2020 r.Pismo w sprawie Zadania Lokalnego na 2020

15. 08.08.2019 Odpowiedź Wójta w sprawie propozycji Zadań Lokalnych na 2020 r.

16. 06.09.2019 Dodatkowa odpowiedź Wójta w sprawie Zadań Lokalnych na 2020 r.

17. 23.09.2019 Stanowisko Zarządu w sprawie regulaminu osiedlowej świetlicy

Pismo zarządu w spr. świetlicy 23_09_2019

18. 25.09.2019 Interwencja zarządu w sprawie docinania przerastającej roślinności w miejscach publicznych w ZGK Suchy Las; nadal występuje problem przerastania zieleni z terenów działek prywatnych lub posadzonych przed prywatnymi posesjami przez mieszkańców – apel o przycinanie pod rygorem ich usuwania.

2018

1. 09.01. 2018 Interwencja w sprawie zepsutej lampy przy ul. Maślakowej

2. 08.02.2018  interwencja na wniosek mieszkanki o podjęcie działań w celu uporządkowania oraz przycięcia krzewów i drzew na skwerze znajdującym się pomiędzy ul. Nektarową, Kurkową, Borowikową.

3. 14.02. 2018 złożenia zapytania na wniosek mieszkańca o udzielenie informacji, czy nad przejazdem kolejowym będzie w tym roku wybudowana kładka dla pieszych.Czy obecnie prowadzone są w Gminie na ten temat jakiekolwiek rozmowy, działania?

Odpowiedź: przejście zostanie wykonane w ramach modernizacji torów szlaku Poznań- Piła do końca 2019 roku

5. 16.04. Zapytanie złożone w referacie komunalnym w sprawie możliwości budowy spowalniaczy ul. Przepiórcza/ ul. Jaskółcza

Odpowiedź:
Na tych ulica nie są przewidziane progi zwalniające ze względu na parametry techniczne drogi (odległości od skrzyżowania i duża liczna zjazdów). Uspokojenie ruchu na tych ulicach będzie wyglądało następująco:
– ul. Przepiórcza będzie ul. jednokierunkową (w stronę Jaskółczej)
– ul. Jaskółcza będzie posiadała równorzędne skrzyżowania (pierwszeństw z prawej strony), dodatkowo wzdłuż tej ulicy został wybudowany chodnik.

Jeśli po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu objętej projektem nadal będzie problem z natężeniem ruchu i prędkościami, możemy przemyśleć wprowadzenie dodatkowy rozwiązań spowalniających.

6. 28.05. 2018 Przekazanie do Referatu komunalnego wniosku odnośnie możliwości uzupełnienia Placu zabaw w obiekty dla starszych dzieci.

7. 11.06. 2018 Interwencja w Referacie komunalnym w sprawie zlecenia podlewania platanów przy ul. Sosnowej i Muchomorowej i choinki na Placu Grzybowym ze względu na utrzymującą się suszę i brak opadów.

8. 05.07.2018 Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska zgłoszono nast. sprawy:

  • bałagan na boisku sportowym, Placu Grzybowym-konieczność częstszego opróżniania koszy na śmieci szczególnie latem
  • uporządkowanie/przycięcie zieleni na osiedlu szczególnie na skrzyżowaniach i przy lampach ze względów bezpieczeństwa
  • konieczność regularnego podlewania podczas suszy młodych drzew platanów przy ul. Sosnowej i Muchomorowej oraz placu zabaw

9. 30.07. 2018 Spotkanie zarządu osiedla: Małgorzata Salwa- Haibach, prof. Tomasz Błaszczyński z wójtem. Poruszono kwestię unieważnionego przez gminę przetargu na przebudowę skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka oraz Projektu zmiany organizacji ruchu na osiedlu. wójt wyjaśnił, że zostanie ogłoszony drugi przetarg a brakujące środki dołożone w ramach zmiany uchwały budżetowej na sesji sierpniowej lub w przypadku Projektu zmiany organizacji ruchu wydaniem zarządzenia.

10. 06.08.2018 Wniosek o zmianę mpzp przy ul. Sosnowej

11. 06.08.2018 Zadanie lokalne na 2019 rok

12. 23.09.2018 Wnioski zarządu Osiedla do budżetu gminy na 2019 rok

13. 12.10.2018 Zapytanie odnośnie rozpoczęcia prac- zmiana organizacji ruchu na osiedlu, bez poinformowania zarządu osiedla

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zapytanie-dot.-zmiany-organizacji-ruchu-na-osiedlu.odt

14. Pismo Starosty T. Łubińskiego dot. zmian zaprezentowanych przez wójta w listopadowym wyd. Gazety sucholeskiej  w projekcie stałej organizacji ruchu pn. ” Gmina Suchy Las, Złotniki  (Os. Grzybowe), Jelonek”   Pismo Starosty

15. 04.12.2018 Interwencja u wójta M. Bulińskiego i w Referacie Komunalnym w sprawie: połamanych drzew w lasku przy osiedlu, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, uzupełnienia woreczków przy koszach na psie odchody, remont pokryw od kanalizacji w ciągu ul. Muchomorowej.  Nadleśnictwo podjęło prace porządkowe, drzewa zostały usunięte, woreczki uzupełnione, prace remontowe zlecone do wykonania ZGK.

2017

1. 10.03.2017 Do Rady Sołeckiej Wsi Jelonek Odpowiedź Zarządu Os. Grzybowego

2. 26.06.2017 Pismo do wójta- odpowiedź na pismo ze Starostwa Odpowiedź Zarządu Osiedla

3. 27.07.2017 Pismo do wójta w sprawie powiększenia świetlicy osiedlowej pismo

4. 29.09.2017 Wnioski Zarządu Osiedla do budżetu gminy na 2018 r. pismo

2016

1. Pismo do wójta w spr. likwidacji linii autobusowej Autobus- zarząd, opinia Komisji komunalnej przy Zarządzie Osiedla Autobus – odpowiedź komisji komunalnej Osiedla Grzybowego (1)

2. 06.04.2016 Uwagi do Projektu zmiany org. ruchu na os. Grzybowym

3. 16.08.2016  Do Wójta Prośba o udzielenie informacji

Odpowiedź:Odpowiedź Wójta

4. 03.09.2016 Zapytanie do Wójta Budowa Kruczej

5. 06.09.2016 Pismo do Wójta zadanie-lokalne-2017

6. 14.09.2016 wnioski-zarzadu-osiedla-do-budzetu-2017

7. 25.10.2016 uwagi-do-projektu-ogr-ruchu-na-os-grzybowym-25-10-2016

8. 11.11.2016 Opinia Zarządu Osiedla w spr. Wniosku Firmy VastBouw do Komisji Finansowo- Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego vast-bouwnzlotniki-1a-2

2015

1. 15.06.2015 Uwagi do projektu zmiany Planu Złotniki Osiedle

2. 24.06.2015 Wniosek zarządu osiedla do wójta w spr. przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka Wniosek skrzyżowanie Obornicka-Nektarowa

Odpowiedź: na wniosek załącznik graficzny: projekt

Odpowiedź na uwagi zarządu do projektu skrzyżowania: Pismo

3. 30.06.2015 Propozycje zadania lokalnego na 2016 rok Do Wójta – zadanie lokalne na 2016 r

4. 15.09.2015 Zarząd Osiedla Wnioski do budżetu na 2016 r.

5. 15.09.2015 Wniosek do budżetu M. Salwa-Haibach Wniosek do budżetu 2016 o budowę łącznika nad ul. Obornickią

6. 15.09.2015 Wniosek do budżetu M. Salwa-Haibach Wniosek do budżetu 2016 o wprowadzenie autobusu szkolnego oraz umożliwienie pobytu w świetlicy szkolej dzieci klas 4-6

7. Interwencja w spr. uporządkowania zieleni na Placu zabaw

8. 16.09 2015 Spotkanie z Wójtem członka Zarządu Osiedla Grzybowego: J. Dudkiewicz i członka Komisji Konunalnej: R. Przybyła, w sprawie przesłanego przez gminę projektu przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka

8. Interwencja na wniosek mieszkańca o przejście dla pieszych na wys. sklepu ” Żabka” na ul. Nektarowej i naprawę słupka przy spowalniaczu na ul. Sosnowej

9. 21.09.2015 Interwencja w spr. zabezpieczenia i naprawy urządzenia na Placu zabaw.

10. 29.12.2015 Pismo- wytyczne dot. Koncepcji zmiany org. ruchu dla Suchego Lasu, Jelonka, Os. Grzybowego Pismo 29.12.2015 zmiana org. ruchu

11. Pismo do wójta: opinia w spr.trasy  linii autobusowej i likwidacji linii nr 901

17.02.2016 Autobus – odpowiedź komisji komunalnej Osiedla Grzybowego (1), 21.02.2016 Autobus- zarząd

2014

1. 16.01.2014 Pismo do Wójta w spr. świetlicy osiedlowej

2. 30.01.2014 Opinia Zarządu Osiedla do mpzp dla dz. nr 859

3. W dniu 04.02.2014 M. Salwa-Haibach i K. Gorczyński  przekazali Wójtowi Pismo Pismo Zarządu do Wójta w spr. lokalizacji przystanku PKPi odbyli w tej sprawie spotkanie z Wójtem p. G. Wojterą. Podczas spotkania przedstawili stanowisko zarządu osiedla w spr.  projektu lokalizacji przystanku PKP na os. Grzybowym w ramach Projektu Master Plan Kolei Metropolitalnej. Stanowisko jest jasne, preferujemy lokalizację przystanku PKP i parkingu „park and ride” po drugiej stronie ul. Złotnickiej przy NTPP.

Odpowiedź:

4. 15.04.2014 Pismo do Aquanetu

Odpowiedź:

5. 03.06.2014 Pismo do Wójta Wsparcie dla ” Projektu sportowego”

Odpowiedź:

6. 23.06.2014 Pismo  Do Wójta w spr. progu zwalniającego

Odpowiedź:

7. 23.06.2014 Pismo Do Wójta w spr. wyn.badania ruchu

8. 26.06.2014 Pismo w spr. koszy na śmieci na Placu Grzybowym

9. 30.06.2014 Pismo Zarządów Osiedli do Wójta Gminy w spr. organizacji i uspokojenia ruchu w Suchym Lesie i Złotnikach

10. 01.07.2014 Pismo do Wójta w spr. realizacji Wariantu IIA Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym

Odpowiedź:

11. 28.09.2014 Wnioski do budżetu Gminy na 2015 r. pobierz

12. 07.12.2014 Pismo zarządu do WiOŚ dot. opracowania wyników pomiaru hałasu WioŚ

2013

1. 12.01.2013 Uwagi Zarządu Osiedla do II wyłożenia Projektu zmiany Studium o kierunkach rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las I-Uwagi-do-Studium-Zarząd-Osiedla-GrzybowegoII Uwagi do Studium Zarząd Osiedla Grzybowego

2. 27.02.2013 W związku z Uchwałą Nr 4 Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Zarząd złożył do Wójta Wniosek o zamknięcie osiedlaWniosek o zamknięcie osiedla

3. 06.03.2013 Pismo do Wójta w spr. zamknięcia „dzikiego” wyjazdu z os. Grzybowego.

4. 11.03.2013 Pismo Zarządu do Wójta w spr. realizacji Priorytetu lokalnego na 2012 r.” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym” pobierz

5. W piątek 22 marca 2013 r. o godz. 11.00, z inicjatywy Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej ( Małgorzata Salwa- Haibach, Rafał Przybył, Włodzimierz Majewski) odbyło się spotkanie z p. Wójtem Grzegorzem Wojterą. Spotkanie dotyczyło opinii zarządu osiedla nt. wstępnych materiałów do Koncepcji Projektu uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego oraz pism, które zarząd w ost. czasie skierował do p. Wójta.

6. 13.05.2013 Zarząd przesłał do firmy DHV oraz do p. Kacpra Tymka  ( prowadzi w Urzędzie Gminy naszą sprawę Priorytetu ” Projekt uspokojenia ruchu..” stanowisko , że nie zgłasza dod. uwag do Projektu i akceptuje wyłącznie Wariant IIa bez konieczności realizacji zaproponowanych elementów uspokojenia ruchu.

7. 15.05.2013 Spotkanie i Pismo do Wójta o podjęcie rozmów w spr. wynajęcia  lokalu przy Pl. Grzybowym na cele związane z działalnością zarządu oraz osiedlową świetlicę pobierz

8. 11.06.2013 Monit skierowany do p. Macieja Przybylskiego z Urzędu Gminy oraz wiadomosci Wójta, w sprawie podjęcia prac dot. realizacji Priorytetu lokalnego na 2013 r. ” Rozbudowa mionitoringu”.

9. 13.06.2013 Interwencja w Dziale Komunalnym dot. dokończenia prac związanych z podłączeniem podświetlenia tablicy informacyjnej na Placu Grzybowym, uzupełnienia nasadzeń na Placu oraz powiększenia pow. biologicznie czynnej przy świerku oraz wykonanie obrzeża.

10. 01.07.2013 II Wniosek do Wójta Gminy o realizację Uchwały Zebrania Osiedlowego Mieszkańców pobierz

11. 16.07.2013 Uwagi do mpzp dla os. Grzybowego dz. nr 859  pobierz

12. 22.07.2013 Odbyło się spotkanie z Wójtem ( M. Salwa-Haibach, R. Przybył, T. Błaszczyński) w sprawie podjęcia formalnych działań przez Wójta w sprawie realizacji Wariantu IIa Projektu uspojkojenia ruchu na os. Grzybowym, Wójt wystosował w w/w sprawie pismo do Starosty.

13. 04.09.2013 Spotkanie z Wójtem ( R. Przybył i T. Błaszczyński) i omówienie przychylnej odpowiedzi Starosty w spr. wniosku o zakmiecie osiedla. Starosta prosi o wykonanie poszerzonej analizy ruchu i wpływu ew. zamknięcia na ruch samochodowy i pieszy w związku z planowanym przystankiem PKP przy NTPP.

14. Monit w sprawie braku realizacji, niedotrzymywania terminów i informacji dot. realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2013 r. Rozbudowa monitoringu na os. Grzybowym” do  M. Przybylskiego Urząd Gminy.

15. 15.09.2013 Wnioski do budżetu Gminy na 2014 r.Wnioski-2014

16. 03.10.2013 Pismo zarządu osiedla do Komendanta Policji w Suchym Lesie Pismo do Komendanta Policji

17. 02.12.2013 Opinia zarządu Osiedla od projektu zmiany mpzp.

18. 03.10.2013 Pismo zarządu osiedla do Wójta w spr. monitoringu pobierz

19. 02.12.2013 Opinia zarządu Osiedla od projektu zmiany mpzp.

2012

1. W związku z faktem, że Zarząd Osiedla nie jest prawnie umocowany, a co za tym idzie nie może być w postępowaniach administracyjnych uznany za stronę postępowania, zarząd osiedla przy 6 głosach członków zarządu, którzy opowiedzieli się za tą inicjatywą i 1 głosem przeciwko,  wystosował pismo do organizacji społeczno- ekologicznej „My Poznaniacy”, aby Stowarzyszenie  w naszym mieszkańców imieniu przystąpiło jako strona do postępowania administracyjnego, ponieważ Firma Nickel Invest Nr 6 Sp. z o.o. ( w związku z uchwaloną 25 sierpnia zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ) 2 stycznia 2012 r. wystąpiła do Wójta Gminy Suchy Las o wydanie środowiskowych uwarunkowań dot. planowanej inwestycji typu „Dom i Ogród”.

Planowana inwestycja jest tzw. inwestycją  stale negatywnie  oddziałującą na środowisko, na terenie nieadekwatnie skomunikowanym dla obsługi obiektu wielkopowierzchniowego, który sąsiaduje bezpośrednio  z osiedlem mieszkaniowym domów jednorodzinnych.

Stowarzyszenie ” My Poznaniacy” pozytywnie odpowiedziało na nasz apel i wystosowało do Wójta Gminy Suchy Las stosowne pismo.Uznanie za strone post. srodowisk. Nickel supermarket[1] i przystąpiło do postępowania.

2. 16.02.2012 Pismo do Wójta w sprawie działki nr 513 na os. Grzybowym ( teren starego Placu zabaw), propozycja wykupu przedmiotowej działki od Uniwersytetu Przyrodniczego na cele związane z działalnością zarządu osiedla i propozycja wybudowania ” osiedlowej świetlicy”, która służyłaby lokalnej społeczności.

Odpowiedź: W planie zagospodarownia teren przeznaczony jest na zieleń parkową, stąd też budowa na tym terenie osiedlowej świetlicy nie jest możliwa.

3. 23.02.2012 Pismo do Wójta, odpowiedź zarządu na  wyjaśnienia odnośnie  osiedlowego monitoringu.

4. 04.04.2012 Pismo do Wójta z zapytaniem, czy proponowane przez zarząd inwestycje znalazły uwzględnione w gminnym budżecie na 2012  r.

5. 24.04.2012 Pismo zarządu do Wójta w sprawie wyznaczenia 1 miejsca targowego na stragan owocowo- warzywny na Placu Grzybowym

Miejsce zostało wyznaczone- stoisko funkcjonuje.

6. 07.05.2012 Podziękowanie dla Pana Leszka Majchrzaka za wydrukowanie plakatów na „Akcję sprzątania osiedla i lasu”

7. 15.05.2012 Pismo do Wójta w sprawie zamknięcia dojazdu do zbiornika retencyjnegoPismo

8. Zestawienie kosztow dalszej rozbudowy monitoringu- przygotowal W. MajewskiZestawienie

9. 22.05.2012 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Przadku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska- tematem było m.in. przedstawienie aktualnych problemów dotyczacych porządku i bezpieczeństwa na Os. Grzybowym

10. 28.05.2012 Pismo do Zarządu Dróg Powiatowych  Pismo

11. 18.06.2012 Pismo do Wójta w sprawie funkcjonowania monitoringu Pismo

12. 18.06.2012 Pismo do Wójta w sprawie nieuporządkowanej zieleni Zieleń na Grzybowym

13. 19.06.2012 Uwagi zarządu osiedla do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las”.

Uwagi do STUDIUM cz.1Uwagi do STUDIUM cz.2

14. 10.07.2012 Pismo do Wójta- wniosek w sprawie budowy ekranu dźwiękochłonnego w związku z planowana modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań- Piła. Modernizacja wiąże się z wzrostem szybkości przejeżdżających pociagów, w tej chwili max. 40 km/ h , po modernizacji 120 km/h, co spowoduje znaczny wzrost hałasu.

Odpowiedź:

15. Zapytanie do Wójta w związku z informacją o wykupie przez Gminę Suchy Las działki i przebudowy ul. Sosnowej- poszerzenie na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Złotnickiej.

Odpowiedź :

16. 1 sierpnia godz. 10.00 odbyło się spotkanie zarządu osiedla: Małgorzaty Salwa-Haibach. Włodzimierza Majewskiego i Rafała Ptrzybyła z Wójtem Gminy Grzegorzem Wojterą. Na spotkaniu p. Wójt wyjaśnił, że poprzez „poszerzenie Sosnowej” rozumie wykup prawego pasa zieleni przy Sosnowej, na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Złotnickiej od osoby prywatnej, w celu umożliwienia właścicielom znajdujących się tam posesji uregulowania kwestii właścicielskich i prawnych związanych z wjazdami do posesji od ul. Sosnowej.

17. Zarząd Osiedla skierował do Wójta Gminy „Wnioski do budżetu Gminy na 2013 r. „, opracowane przez Zarząd Osiedla Grzybowego i mieszkańców na  Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców.

Wnioski do budżetu 2013

18. 12 listopada 2012 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie zarządu osiedla: Małgorzaty Salwa-Haibach i Włodzimierza Majewskiego z Wójtem Gminy p. Grzegorzem Wojterą w spr. braku realizacji przez Gminę Priorytetu lokalnego na 2012 r. ” Projekt możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym” ze względu na opieszałość i brak realizacji zadania, zarząd ponownie przedstawił koncepcję zamknięcia osiedla od strony ul. Złotnickiej. Zarząd wystosuje do Wójta, zgodnie z Uchwałą nr4  Zebrania Osiedlowego Mieszkanców wniosek w tej sprawie.

W sprawie realizacji „Priorytetu” p. Wójt podejmie stosowne starania.

19. 03.12.2012 Małgorzata Salwa-Haibach i Grażyna Błaszczynska wzięły udział w II debacie publicznej nt. Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las. W spotkaniu oprócz projektanta Studium i kierownik pracowni urbanistycznej Urzędu Gminy Małgorzaty Ratajczak udział wzięli przedstawiciele Suchego Lasu, Biedruska i Golęczewa.

Zarówno w I jak i II debacie dot. wyłożenia projektu Studium radni gminy udzału nie wzięli.

20. 07.12.2012 Interwencja w ZGK w sprawie odśnieżania i posypywania ulic osiedlowych, ze względu na oblodzenie nawierzchni.

21. 10.12.2012 Pismo do Wójta, opinia Zarządu osiedla i Komisji komunalnej w spr. Strategii rozwoju gminy na lata 2012-2022  Opinia Komisji Komunlanej STRATEGIA-opinia

22. 17.12.2012 Pismo do Wójta w sprawie monitoringu osiedlowego

23. 18.12.2012 Wniosek do Wójta o przesunięcie środków budżetowych zaoszczędzonych w 2012 r. na 2013 r.

2011

1. 28.03.2011 Wniosek Zarządu do Wójta w sprawie dodatkowego oznakowania pasami przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej na wysokości pętli autobusowej.

Odpowiedź: 04.2011– Służby drogowe wykonały oznakowanie pasami przejścia dla pieszych przy ul. Sosnowej

2. 08.04.2011 Wniosek Zarządu do Wójta w sprawie usunięcia zalegającej wody w zbiorniku retencyjmym i przeprowadzenie oprysku na komary i meszki w rejonie zbiornika.

Odpowiedź: 29.04.2011 oprysk w rejonie zbiornika retencyjnego, w rejonie ul. Borówkowej, został wykonany,  nie ma niestety możliwości wypompowania wody oraz zastosowania środka komarobójczego zwalczającego larwy komarów bezpośrednio w wodzie ze względu na występowanie w/w zbiornikach gatunków objętych ochroną prawną ( żaba wodna).

3. 09.05.2011 Pismo zarządu do Wójta w sprawie uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

4. 26.05.2011 Petycja Zarządu Osiedla Grzybowego i Mieszkanców Gminy do Rady Gminy Suchy Las o utrzymanie obowiązujacego Planu zagospodarownia przestrzennego- teren NTPP  PETYCJA

Brak wsparcia osiedlowych radnych- radni  os. Grzybowego odmówili podpisania Petycji.

Brak odpowiedzi ze strony Rady Gminy Suchy Las.

5. 10.06.2011 Zapytanie do Wójta w sprawie możliwości zagospodarowania polany przy rondzie Muchomorowa- Nektarowa- Szkółkarska na tzw. „Piknikową polanę”.

Odpowiedź: Gmina Suchy Las nie jest właścicielem tego terenu lecz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i należy wystąpić o zgodę na wykorzystanie tego terenu do właściciela nieruchomości.

6. 10.06.2011 Pismo do Wójta- Zapytanie odnośnie niezagospodarowanego terenu u zbiegu ulic Muchomorowa- Jaskółcza- Słowicza.

Odpowiedź: Właścicielem ternu jest Uniwersytet Przyrodniczy, który odpowiada za porządek na tym terenie, działka w planie zagospodarownia przestrzennego przeznaczona jest na zieleń parkową i nie przewiduje się zmiany przeznaczenia dla tego terenu.

7. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie zaśmiecania lasku przy Osiedlu Grzybowym, prośba o wystąpienie do Nadleśnictwa Łopuchowo o wysprzątanie tego terenu.

Odpowiedź: Do lasu nie wolno wyrzucać rzadnych odpadów zarówno organicznych jak i nieorganiczych, wyrzucanie odpadów w miejsca nieprzeznaczone jest wykroczeniem za które grozi kara grzywny, do utrzymania porządku na terenie nieruchomości obowiązany jest jej właściciel, w tym przypadku Nadleśnictwo Łopuchówko, sugstie odnośnie kwestii porządku zostaną przekazane do w/w..

8. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie zwiększenia na osiedlu liczby koszy na śmieci.

9. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie przekazania Zarządowi Osiedla akcesoriów związanych z akcją ” Sprzątaj po swoim psie”, koszy i worków.

Odpowiedź: Gmina w ramach dostępnych środków zamówiła dystrybutory uliczne do pobierania torebek na nieczystości po psach. Na osiedlu Grzybowym zostaną umieszczone dwa takie dystrybutory, jeżeli  ” zdadzą egzamin” zakupione zostaną następne.

10. 13.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie uzupełnienia brakującego odcinka chodnika od ul. Sosnowej nr 105 do ul. Pawiej.

Odpowiedź: wniosek zarządu osiedla zostanie przedstawiony komisji budżetowej w celu przyznania środków finansowych na 2012 rok.

11. 14.06.2011 Pismo do Wójta – zapytanie, kto z ramienia Gminy jest odpowiedzialny za stan placu zabaw i boisko na osiedlu, ponieważ  obiekty wyglądają na zaniedbane, posadzone drzewka i wysiana trawa uschły, brak w pobliżu mediów: wody i prądu , wniosek o likwidację tych braków.

12. 17.06.2011 Pismo do Wójta z prośbą o weryfikację wydanych przez Urząd ” Zezwoleń na poruszanie się po drogach gminnych samochodów pow. 3,5t”, z obserwcji mieszkańców wynika, że firmy, które już zakończyły inwestycje nadal wykorzystują te zezwolenia do przejazdu osiedlowymi drogami, które nie są przystosowane do takich obciążeń, co powoduje dewastację osiedlowych dróg.

Odpowiedź: Urząd zwróci się do odpowiednich służb o częstszą kontrolę pojazdów i posiadanych przez nich zezwoleń. Na Osiedlu Grzybowym prowadzonych jest w ostatnim czasie sporo inwestycji budowlanych przez developerów oraz przyszłych mieszkańców, co zwiększa ruch pojazdów dostawczych i maszyn budowlanych.

13. 28.06.2011 Pismo do Wójta, wniosek o wysprzątanie terenu wokół Placu Sokoła.

Odpowiedź: Posprzątanie terenu ( koszenie i wywóz śmieci) zostało zlecone, zakończenie prac do 15.07.2011.

14. 07.07.2011 Zapytanie do Wójta o terminy zakończenia realizacji inwestycji: remont/ przebudowa ul. Szkółkarska, budowa zbiornika retencyjnego na terenie Osiedla Grzybowego, remont/ przebudowa ul. Złotnicka, budowa kanalizacji teletechnicznej ( sieć światłowodowa) na terenie naszego osiedla.

Odpowiedź: terminy ukończenia inwestycji

  • budowa zbiornika retencyjnego z Złotnikach 31 sierpnia 2o11 r.,
  • przebudowa drogi powiatowej ul. Złotnicka 30 września 2011 r.,
  • budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy I etap 30 czerwca 2011 r.,
  • przebudowa ul. Szkółkarskiej- 11 lipca 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z powyższym zostaje wszczęta procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót.

15. 07.07.2011 Wniosek do Wójta o prawidłowe oznakowanie dróg osiedlowych- uzupełnienie znaków drogowych.

16. 07.07.2011 Prośba do Wójta o umieszczenie na polanie pod lasem, u zbiegu Mychomorowej i Nektarowej, tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci.

Odpowiedź: w budżecie na 2011 r. nie ma środków na umieszczenie tablic informujących o wyrzucaniu śmieci do lasu, w zwiazku z powyższym zakup i montaż tablic został przekazany jako wniosek do budżetu na rok 2012.

17. 14.07.2011 Pismo do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o wyrażenie zgody na urządzenie na polanie u zbiegu Muchomorowej i Nektarowej ” Piknikowej polany”.

Odpowiedź: Uniwersytet Przyrodniczy nie wyraził zgody.

18. 01.08.2011 Prezentacja  w sprawie Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicka, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zaprezentowana na Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego PREZENTACJA

19. 11.08.2011 Pismo do Wójta Gminy dot. zlecenia uporządkowania Placu Grzybowego, w szczególności uporządkowania zieleni, likwidacji chwastów zarastających klomby i drzewka oraz naprawy uszkodzonego pozbruku.

20. 11.08.2011 Pismo- zapytanie do Gminnego Centrum Informatycznego dot. odbioru kanalizacji technicznej, czy został dokonany odbór końcowy prac związanych z budową kanalizacji teletechnicznej na terenie naszego osiedla i zapytanie odnośnie postępu prac GCI przy realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2011 r.”.

21. 17.08.2011 Pismo- podziękowanie dla Pana Tadeusza Andrzejaka Prezesa firmy POZBUD T&R S.A. ze Słonawy za wykonanie osłony figury Matki Bożej na naszym osiedlu  przy ul. Muchomorowej.

22. 12.09.2011 Pismo zarządu osiedla do Wojewody w związku z podjętą w dniu 25 sierpnia 2011 roku przez Radę Gminy Suchy Las Uchwałą nr XI/87/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką. Przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dalej upzp, co winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

23. 15.09.2011 Pismo do Wójta- Wnioski Zarządu Osiedla Grzybowego do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2012.

24. 15.09.2011 Pismo zarządu osiedlowego i mieszkańców gminy do Wojewody Pismo do Wojewody

Dotyczy: kontroli uchwały nr XI/87/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ul. Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewidencyjny 276/13 i ul. Łagiewnicką w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odpowiedź: Wojewoda nie dopatrzył się uchybień, Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Od decyzji Wojewody przysługuje możliwość zaskarżenia do Sądu Administracyjnego po ukazaniu się Uchwały w Dzienniku.

25. 12.09.2011 Pismo do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego dot. zbycia działek na terenie Osiedla Grzybowego.

26. 20.09.2011 Pismo do Wójta z pytaniem o realizację brakującego odcinka chodnika przy ul. Nektarowej na odcinku pomiędzy Szkoloną i Powstańców Wlkp. a ul. Obornicką.

Odpowiedź: realizacja zadania w 2012 r.

27. 20.09.2011 Pismo do Wójta z prośbą o zlecenie oprysków na terenie nowego zbiornika retencyjnego w zwązku z plagą komarów.

Odpowiedź: zlecono oprysk

28. 20.09.2011 Pismo do Wójta: Opinia Zarządu Osiedla Grzybowego do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las”.uwagi do studium grzybowe

29. 28.11.2011 Pismo do Wójta w spr. monitoringu Monitoring

30. 04.10 2011 Pismo do Wójta w sprawie uprzątnięcia pozostałej po koszeniu trawy. Koszenie zostało przeprowadzone przed miesiącem i dotychczas nie uprzątnięto zalegającej trawy.

Skoszone zielsko nie zostało usunięte i rozpoczął się proces jego rozkładu.

31. 03.10.2011 Pismo do Wójta: 17 uwag w  sprawie usterek wybudowanej kanalizacji technicznej dla budowy sieci swiatłowodowej, wraz ze zdjęciami ilustrującymi usterki na płycie CD: dziury, zpadnięta kostka brukowa, zbyt wysoko posadowione studzienki.

32. 03.10.2011 Pismo do Wójta w sprawie zorganizowania w trybie pilnym spotkania: Wójta, zarządu osiedla oraz prezesa GCI w związku  z brakiem realizacji przez GCI Sp. z o.o. Priorytetu lokalnego na 2011 r.- rozbudowa minitoringu na Os. Grzybowym.

Odpowiedź: Spotkanie odbyło się 12.10.2011 Relacja ze spotkania w Urzędzie Gminy

33. 10.10.2011 Korespondencja do Wójta oraz Referatu Ochrony Środowiska: Uwagi odnośnie realizacji Priorytetu lokalnego na 2011 rok – aranżacja zieleni na Placu Grzybowym.

Do Wójta w sprawie realizacji Priorytetu

Priorytet lokalny Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

34. 09.11.2011 Pismo Zarządu do Wójta odnośnie monitoringu na Os. Grzybowym i działania gminnej spółki GCI w tym zakresie. Pismo do Wójta

1 luty odpowiedź dot. wykonania monitoringu na terenie Osiedla Grzybowego.

Mimo licznych monitów w tej sprawie brak odpowiedzi!

35. 28.12.2011 Pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Ankiewicza w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wójta.

Pismo do Przewodniczącego Rady Gminy