ZARZĄD OSIEDLA

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2019- 2024

Przewodniczący

 

 

 

 

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. Tomasz Błaszczyński  rezygn. 03.07.2020
 • Michał Gawron                                    rezygn.  25.02.2020
 • Małgorzata Salwa- Haibach              rezygn.  03.07.2020
 • Daria Melzer – Przybył                        rezygn. 08.07.2019
 • Mirosława Nowicka                             rezygn. 03.07.2020
 • Wojciech Ptak                                       rezygn. 23.02.2020
 • Dariusz Rybka                                      rezygn. 02.03.2020
 • Marek Wajcht                                       rezygn. 03.07.2020

Wobec złożenia dymisji przez członków zarządu, oczekiwane jest Zebranie Wyborcze Mieszkańców (zwoływane przez Wójta Gminy) celem wyboru nowego składu lokalnego samorządu.

W bieżącej kadencji nie powołano żadnej komisji w ramach struktury zarządu.

Na ręce Wójta SL i Przewodniczącego Zarządu złożono 30.06.2020 wniosek o powołanie przy zarządzie osiedla Komitetu Organizacji obchodów Jubileuszu 25 lecia Osiedla Grzybowego przypadających na 2021 rok.

 

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2015- 2019

Przewodnicząca:

 • Małgorzata Salwa-Haibach- radna, Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las kadencji 2014- 2018   m.haibach@onet.pl   tel. 691726304


 

Członkowie:

 • Włodzimierz Majewski
 • Daria Melzer-Przybył
 • Grzegorz Niewiadomski
 • Dariusz Szalaty
 • Marek Wajcht
 • Dariusz Rybka
 • Jarosław Dudkiewicz
 • Mikołaj Kamieński

Komisja komunalna:

Przewodniczący

prof dr hab. Tomasz Błaszczyński

Członkowie:

Rafał Przybył

dr Marek Stefański

Aleksandra Berg

Magdalena Święcika

Mikołaj Kamieński

Podkomisja komunalna :

Przewodniczący

Jarosław Dudkiewicz

Członkowie:

Rafał Przybył

Mikołaj Kamieński

Grzegorz Niewiadomski

Włodzimierz Majewski

prof. dr. hab. Tomasz Błaszczyński

 

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2011- 2015

Przewodnicząca:

 • Małgorzata Salwa-Haibach- od 2014 r. radna

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las,  m.haibach@onet.pl   tel. 691726304

Członkowie:

 • Włodzimierz Majewski , Radny Gminy Suchy Las
 • Daria Melzer-Przybył
 • Grzegorz Niewiadomski
 • Krzysztof Gorczyński
 • Dariusz Szalaty
 • Marek Wajcht

Zarząd kontaktuje się z Państwem poprzez informacje umieszczane w gablotach  informacyjnych na Placu Grzybowym, przystanku autobusowym ul. Nektarowa, trzech gablotach mniejszych przy ul. Łabędziej/Sosnowej, na Placu Sokoła, przy boisku na Sosnowej.

Zarząd przekazuje bieżące informacje na stronie internetowej – także poprzez newsletter. Posiadamy w bazie informacyjnej prawie 300 adresów e-mail.   Prosimy o logowanie się na  stronie internetowej do newsletter-a !

Zarząd Osiedla dysponuje także stroną facebookową

https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas/

Zapraszamy mieszkańców i sympatyków naszego Osiedla!