ZARZĄD OSIEDLA

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2019- 2024

Przewodniczący

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. Tomasz Błaszczyński
 • Michał Gawron
 • Małgorzata Salwa- Haibach
 • Mirosława Nowicka
 • Wojciech Ptak
 • Dariusz Rybka
 • Marek Wajcht

W bieżącej kadencji nie powołano żadnej komisji w ramach struktury zarządu.

 

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2015- 2019

Przewodnicząca:

 • Małgorzata Salwa-Haibach- radna, Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las kadencji 2014- 2018   m.haibach@onet.pl   tel. 691726304


 

Członkowie:

 • Włodzimierz Majewski
 • Daria Melzer-Przybył
 • Grzegorz Niewiadomski
 • Dariusz Szalaty
 • Marek Wajcht
 • Dariusz Rybka
 • Jarosław Dudkiewicz
 • Mikołaj Kamieński

Komisja komunalna:

Przewodniczący

prof dr hab. Tomasz Błaszczyński

Członkowie:

Rafał Przybył

dr Marek Stefański

Aleksandra Berg

Magdalena Święcika

Mikołaj Kamieński

Podkomisja komunalna :

Przewodniczący

Jarosław Dudkiewicz

Członkowie:

Rafał Przybył

Mikołaj Kamieński

Grzegorz Niewiadomski

Włodzimierz Majewski

prof. dr. hab. Tomasz Błaszczyński

 

Zarząd Osiedla Grzybowego w Złotnikach kadencji 2011- 2015

Przewodnicząca:

 • Małgorzata Salwa-Haibach- od 2014 r. radna

Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las,  m.haibach@onet.pl   tel. 691726304

Członkowie:

 • Włodzimierz Majewski , Radny Gminy Suchy Las
 • Daria Melzer-Przybył
 • Grzegorz Niewiadomski
 • Krzysztof Gorczyński
 • Dariusz Szalaty
 • Marek Wajcht

Zarząd kontaktuje się z Państwem poprzez informacje umieszczane w gablocie informacyjnej na Placu Grzybowym , stronę internetową oraz newsletter. Posiadamy w bazie informacyjnej ponad 270 adresów e-mail.

Prosimy o logowanie się na  stronie internetowej do newsletter-a !