Aktualności

Referat komunalny- prace budowlane na osiedlu

Info od p. Kierownik Referatu komunalnego Justyny Radomskiej

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem ( w 3 próbie) – po dołożeniu na ostatniej sesji w dniu 27 września środków finansowym , podpisana została umowa z firmą ROTOMAT na zadanie WPROWADZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA OS. GRZYBOWYM I W MIEJSCOWOŚCI JELONEK. Zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W dniu wczorajszym firma weszła w teren i rozpoczęła prace.

Przedmiot zamówienia:

Obejmuje wszelkie prace niezbędne do prawidłowej realizacji w szczególności:

– montaż oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

– demontaż i budowa progów zwalniających z kostki betonowej

Termin zakończenia zgodnie z umową :

– do 29-10-2018 – zakończenie robót budowlanych związanych z budową i przebudową progów zwalniających wraz z oznakowaniem

– do 10-12-2018 – pozostałe prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nadzór jest prowadzony przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy tj. p. Józefa Klimczewskiego  (61 8926-583) i p. Kacpra Tymka (61 8926-553).

Światłowód

Na ostatnim Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców 23.09.2018 roku firma AIR-CITY przedstawiła ofertę superszybkiego internetu i telewizji. Niebawem pojawią się w Waszych skrzynkach pocztowych ulotki z informacją, kiedy odwiedzi Was przedstawiciel tej firmy celem omówienia warunków technicznych i sposobu możliwego podłączenia. Jest szansa, że do końca tego roku, wiekszość z osób, które zgłosiły akces może mieć szybki internet.

Wstępna oferta wygląda następująco:

 • przyłącze: doprowadzenie do posesji i mieszkania opłata jednorazowa 300-500 pln, w tym opłata aktywacyjna
 • abonament miesieczny w zależności od wybranej opcji: 500 MG 75 pln brutto lub 1 GB99 pln brutto
 • możliwy pakiet TV\telefon
 • umowa 2-3 lata

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

ZARZĄD OSIEDLA GRZYBOWEGO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców  Osiedla Grzybowego

 poniedziałek 24.09.2018 godz. 19.00 

świetlica przy Placu Grzybowym 16

Porządek obrad:

 1.  Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 3. Przedstawienie zadań lokalnych na 2019 r., podział środków, głosowanie.
 4. Wnioski inwestycyjne do budżetu gminy na 2019 r., propozycje
 5. Internet światłowodowy na os. Grzybowym – przedstawienie oferty operatora
 6. Informacje zarządu
 7. Wolne głosy i wnioski
 8. Zakończenie zebrania

Za zarząd

Małgorzata Salwa- Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego