Zebranie Mieszkańców Osiedla

Szanowni Sąsiedzi – Mieszkańcy Osiedla Grzybowego

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na Zebranie Osiedlowe Mieszkańców Osiedla Grzybowego, które odbędzie się w dniu 29 września 2010r. (środa), godz. 19.30, w sali multimedialnej G i m n a z j u m w Suchym Lesie.

Głównymi punktami porządku obrad będzie wybranie zadań  w ramach priorytetu lokalnego na rok 2011, dyskusja nt. zwiększającego się ruchu samochodowego i związanych z tym zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wskutek planów nowych inwestycji na terenie Nickel Technology Park oraz sprawa zawiązana z planowaną budową marketu przy ulicach Sosnowej i Nektarowej.