Prognoza oddziaływania na środowisko – dot. zmiany zagospodarowania terenu NTPP

Prognoza oddziaływania na środowisko