Prognoza oddziaływania na środowisko – dot. planów rozbudowy NTPP

http://osiedlegrzybowe.suchylas.pl/wp-content/uploads/2011/03/NTPP_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf