Informacja dla Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego informuje, że przedstawi Wójtowi Gminy Suchy Las na piśmie Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką”, w wymaganym terminie tj. do dnia 9 maja 2011 r..

Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 27.04.2011 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 i będzie w całości poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.