UWAGA! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W poniedziałek 9 maja 2011 r. upływa termin składania uwag do czwartego wyłożenia do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o numerze ewidencyjnym 276/13 i ulicą Łagiewnicką.
Planowany obiekt wielkopowierzchniowy 10 000 m2-       Leroy Merlin.
Poniżej do pobrania przygotowane  pismo. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2011/05/Złotniki-Mieszkańcy-Uwagi-do-planu1.docx  Proszę wydrukować, wpisać adres zamieszkania i podpisać. Dokument dostarczyć do Urzędu Gminy ul. Szkolna 13 do 9 maja 2011 roku osobiście lub wysłać listem poleconym, liczy się data stempla pocztowego. Apelujemy o liczne zgłaszanie Uwag do Projektu zamiany! Tylko w ten sposób możemy wpłynąć na decyzje odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego!