Sesja Rady Gminy- informacja bieżąca

Na  dzisiejszej  sesji Rady Gminy ( 30.06.2011 r.) Radni zgłosili wniosek do Porządku obrad o wycofanie z Porządku obrad „Uchwały dot. projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid.276/13 i ul. Łagiewnicką”. Radni argumentowali, że potrzebują więcej czasu, aby móc wnikliwie zapoznać się z problematyką planu zgospodarowania. Pan Wójt natomiast, zgłosił wniosek o utrzymanie tego punktu.

Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek o zdjęciu „Uchwały dot. projektu zmiany planu” z  Porządku sesji.

W związku z powyższym do głosowania Uchwały w dniu dzisiejszym nie doszło.

Co będzie działo się dalej z naszą sprawą?

1 sierpnia o godz. 12.00 w salce konferencyjnej w Urzędzie Gminy zbiera się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych, która rozpocznie prace nad opiniowaniem tego Planu na Sesję Rady Gminy. Posiedzenia Komisji są jawne i każdy obywatel ma prawo w nich uczestniczyć. O dalszych terminach będę Państwa informować na bieżąco. 

Serdecznie dziękuję Państwu za aktywność i przybycie na dzisiejszą Sesję!