INFORMACJA ZARZĄDU – ZEBRANIE OSIEDLOWE MIESZKAŃCÓW

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU OSIEDLA O ZEBRANIU OSIEDLOWYM

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców na ogólne zebranie osiedlowe mieszkańców,

w poniedziałek 20.06.2011 r., o godz. 19.00,

które odbędzie się w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
  2. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA
  3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
  4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI
  5. PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA W RAMACH TZW.  „PRIORYTETU LOKALNEGO NA 2012 ROK|”
  6. PODJĘCIE UCHWAŁY WS. „PRIORYTETU LOKALNEGO”
  7. INFORMACJE:

–  WÓJTA GMINY

–  PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU OSIEDLA

8. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

9. ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA

APELUJEMY O LICZNE UCZESTNICTWO W ZEBRANIU!

PROSIMY POWIADOMIĆ SĄSIADÓW!