Petycja do Rady Gminy złożona!

W ostatni czwartek 26.05.2011 na sesji Rady Gminy na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jarosława Ankiewicza zarząd osiedla przekazał Petycję do Rady Gminy Suchy Las w sprawie pozostawienia dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicą Obornicką, Złotnicką torami PKP, działką o numerze ewidencyjnym 276/13 i ulicą Łagiewnicką i nie uchwalania zmiany planu dla tego terenu wraz z listą podpisów mieszkańców gminy. Petycję na dzień wręczenia podpisało 427 osób. Podpisy będziemy zbierać dalej, do końca czerwca . Mamy głęboką nadzieję i wierzymy, że nasi Radni głosując nad projektem zmiany planu przychylą się do woli mieszkańców!