Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych

1 sierpnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Parku Wodnego Octopus zbiera się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych, która rozpocznie prace nad opiniowaniem naszego „Planu zagospodarownia przestrzennego…..” na Sesję Rady Gminy.

Posiedzenia Komisji są jawne i każdy obywatel ma prawo w nich uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi.

Przyjdźcie na posiedzenie Komisji, skorzystajmy z naszego obywatelskiego prawa, pomóżmy radnym w podjęciu decyzji!