Ogłoszenie Marszałka Wójewództwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania oraz konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 6 programów ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozą oddziaływania na srodowisko dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2023.

Powyższa informacja jest dla nas Mieszkańców bardzo ważna, ponieważ z zaprezentowanych 6 programów ochrony środowiska przed hałasem,  Projekt C obejmuje pięć odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości 24,02 km wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dotyczy m.in.  ul. Obornickiej w Suchym Lesie. Proszę zapoznać się z  ogłoszeniem oraz projektami programów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce Ogłoszenia

Uwagi i wnioski można składać pisemnie do 31 sierpnia 2011 r. włącznie, poprzez wypełnienie i przesłania na adres:

Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań oraz za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu