Informacja w sprawie priorytetu lokalnego

W piśmie z dn. 25.07.2011 r. Pan Wójt poinformował, że akceptuje wnioski zawarte w uchwale nr 1/2011 zebrania osiedlowego mieszkańców Osiedla Grzybowego podjętej dnia 20 czerwca 2011 r. jako propozycje priorytetu lokalnego na rok 2012, tj.:

1. rozbudowę monitoringu na Osiedlu Grzybowym

2. opracowanie analizy możliwości uspokojenia ruchu drogowego na Osiedlu Grzybowym

3. modernizację i ulepszenie nowego placu zabaw, przystosowanie dla potrzeb matek z małymi dziećmi poprzez dodatkowe nasadzenia i zadrzewienie oraz przystosowanie placu do przejazdu wózkiem