Relacja filmowa z Sesji Rady Gminy 25.08.2011

 W związku z tendencyjnymi artykułami i komentarzami, które ukazały się w Gazecie Sucholeskiej i Magazynie Sucholeskim nt. Sesji Rady Gminy 25.08.2011 r. przedstawiamy poniżej zapis filmowy sesji, zarejestrowany przez Zarząd Osiedla Grzybowego. W części X najważniejsze głosowanie radnych nad przyjęciem uchwały, zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego.
część I Rozpoczęcie sesji, wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Ankiewicza, Wójta Grzegorza Wojtery,
 
część II Wystąpienie Wójta Gminy Grzegorza Wojtery oraz Rafała Przybyła- reprezentującego Grupę Inicjatywną Mieszkańców Os. Grzybowego, który wręczył pismo dot. ew. roszczeń odszkodowawczych dot. spadku wartości nieruchomości oraz wypowiedź mieszkańca Suchego Lasu p. Mrozka.
 
część III Wystąpienie Janusza Moszyńskiego z Suchego Lasu, p. Wróblewskiej, p. Jaworskiego zwolenników budowy hipermarketu budowlanego.

http://www.youtube.com/watch?v=kJHy0z5lZ4w

część IV Wystąpienie radnego i Przewodniczącego Zarządu Os. Suchy Las Krzysztofa Pilasa z apelem do radnych o nieuchwalanie zmiany planu zagospodarownia .

http://www.youtube.com/watch?v=ErCdLTxOmAY

część V Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu Os. Grzybowego Małgorzaty Salwa-Haibach oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle Stanisława Jezierskiego o nieuchwalanie zmiany planu zagospodarowania, wypowiedź Wójta Grzegorza Wojtery, mieszkańca Suchego Lasu p. Mrozka oraz mecenasa Ryszarda Brudkiewicza z Os. Grzybowego.

http://www.youtube.com/watch?v=e42vIQKFTR8

część VI Wystąpienie radnej Katarzyny Niewczas z Suchego Lasu z apelem do radnych o nieuchwalanie planu zagospodarowania.

http://www.youtube.com/watch?v=Bd0wP6gEe9A

część VII Wystąpienia mieszkańców.

http://www.youtube.com/watch?v=1K93emvPzpI

część VIII Głosowanie uwag do planu.

http://www.youtube.com/watch?v=KyCYdL491ds
 

część IX Głosowanie uwag do planu.

http://www.youtube.com/watch?v=oGreHPjexCg

część X  Głosowanie radnych nad uchwałą dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

http://www.youtube.com/watch?v=Z3gDucpPcxI

Tak głosowali radni!