Informacja zarządu w sprawie realizacji priorytetu

W związku z opieszałością i brakiem realizacji przez Urząd Gminy uchwalonego Priorytetu lokalnego na 2011 rok dla Osiedla Grzybowego:

1. Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

2. Rozbudowa monitoringu

zarząd osiedla zwrócił się do Pana Wójta z prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania stron zobowiązanych do wykonania Uchwały.

W środę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie w/w sprawie: Wójta, zarządu osiedla,  spółki GCI oraz ZGK.

Korespondencja w tej sprawie została skierowana do Pana Wójta oraz Referatu Ochrony Środowiska.