Zebranie zarządu osiedla

We wtorek, 3 kwietnia o godz. 19.00, odbędzie się zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego, w Złotnikach, ul. Żukowa 14.

Porządek zebrania  

1. Priorytet lokalny 2011/2012 r.- realizacja

2. Priorytet lokalny na 2013 r. – propozycje

3. Akcja ” Sprzątanie osiedla i lasu”- termin: sobota 21 kwietnia – sprawy organizacyjne

4. Sprawy bieżące- informacje

5. Wolne głosy i wnioski.