Informacja zarządu

Projekt zmiany studium jest dostępny w BIP Suchy Las- w Obwieszczeniach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego -oraz na naszej stronie internetowej www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com  w rubryce ” Pliki do pobrania”.

Proszę o składanie uwag indywidualnie do Wójta Gminy. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2012 r.  lub przesłanie uwag do studium do zarządu osiedla w terminie do dnia 31 maja 2012 r.  

Proszę również o liczne uczestnictwo w debacie publicznej w tej sprawie 21 maja 2012 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy.

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego