Debata publiczna nt. Projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarownia…

 

W poniedziałek 21 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy, odbędzie się debata publiczna nt. Projektu zmian  Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

W zakładce „Pliki do pobrania” dostępne są materiały dot. obowiązującego od 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las oraz projekt zmian Studium .

Zarząd, jako jednostka pomocnicza gminy,  przedstawił Opinię-Uwagi do projektu Studium  w piśmie do Wójta Gminy z dnia 20 września 2011 r.  – w zakładce ” Interwencje” poz. 28.

Prosimy o liczny udział  w debacie publicznej i zgłaszanie uwag do Projektu zmiany Studium!