Zebranie zarządu osiedla

W czwartek 24 maja 2012 r. o godz. 19.00 w Filii bibliotecznej w Złotnikach odbędzie się zebranie zarządu osiedla.

Porządek zebrania

1. Priorytet lokalny 2012 i 2013- omówienie i propozycje

2. Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las- uwagi

3. Zebranie osiedlowe mieszkańców- ustalenie terminu i porządku

4. Sprawy bieżące

5. Wolne głosy i wnioski