Informacja

Prosimy o zwrócenie uwagi i uporządkowanie zbyt wybujałej zieleni przy posesjach, która często tarasuje swobodne przejście chodnikiem i stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeńtwa pieszych ( szczególnie zbyt długie konary drzew i krzewów).

W najbliższych dniach patrole piesze Straży gminnej będą właśnie pod tym kątem wizytowały nasze osiedle.

iglaki do większego ogrodu, duże drzewa iglaste,  dekoracyjne iglaki