Informacja zarządu- we wtorek 26.06.2012 godz. 19.00 Zebranie osiedlowe mieszkańców

 

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU OSIEDLA O ZEBRANIU OSIEDLOWYM MIESZKAŃCÓW

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza Mieszkańców na ogólne Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

we wtorek 26.06.2011 r., o godz. 19.00, w Gimnazjum, przy ul. Poziomkowej 11. 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Wybór przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Realizacja priorytetu 2011/2012: „ Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym”, „Rozbudowa systemu monitoringu”, „Projekt możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”.
  5. Powołanie Komisji komunalnej przy zarządzie osiedla: opiniowanie mpzp i  Studium , sprawy porządkowe, społeczne i ochrony środowiska.
  6. Sprawy bieżące: m.in. kwestia budowy parkingu i przystanku kolejowego na osiedlu Grzybowym.
  7. Propozycja zadań do wykonania w ramach ” Priorytetu lokalnego na 2013 r.”
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie propozycji Priorytetu lokalnego na 2013 r..
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie zebrania.

                      Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego

           Małgorzata Salwa- Haibach