Komisja komunalna

Na podstawie § 5 pkt 2 Statutu Osiedla Grzybowego ( Uchwała nr XXV/ 211/ 2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grzybowego) Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, powołuje Komisję komunalną przy Zarządzie Osiedla  Grzybowego w nast. składzie:

  1. Rafał Przybył
  2. Wiesława Stefańska
  3. Grażyna Błaszczyńska
  4. Grzegorz Niewiadomski
  5. Marian Stefański
  6. Rafał Kolasiński

Zadaniem Komisji komunalnej będzie opiniowanie dokumentów m.in. mpzp i Studium, sprawy porządkowe, społeczne i ochrony środowiska.