Informacja

Stowarzyszenie ” My- Poznaniacy” , reprezentowane przez Pełnomocnika Adwokacką Spółkę Partnerską Grzybkowski , Guzek, Jackowski , wezwało pod koniec czerwca Radę Gminy Suchy Las do usunięcia naruszenia prawa w podjętej 25 sierpnia 2011 r. przez Radę Gminy Suchy Las Uchwale nr XI/87/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką.
 
Stowarzyszenie zarzuca „Uchwale” istotne naruszenie trybu sporządzania planu, polegające na błędach w  procedowaniu planu oraz udział w głosowaniu radnych Gminy Suchy Las, którzy biorąc udział w głosowaniu pozostawali w konflikcie interesów.
 
Na najbliższej sesji Rady Gminy, 30 sierpnia 2012 r. w p. 6 „Porządku sesji”, radni będą głosowali nad „Uchwałą o odmowie uwzględnienia wezwania do usnięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy”.
Początek sesji rady Gminy godz. 16.30. – sala  konferencyjna Parku Wodnego Octopus.