Spotkanie z Wójtem

1 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie dot.  realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2012 r.- przygotowania ” Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”.

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Grzegorz Wojtera,  zarząd osiedla Grzybowego w składzie: Małgorzata Salwa-Haibach, Włodzimierz Majewski, Rafał Przybył- Komisja komunalna, Justyna Radomska i Arkadiusz Stańko, ze strony Urzędu Gminy  oraz przedstawiciel holenderskiej firmy DHV , która będzie projekt przygotowywać-Robert Urbański.

Firma DHV zaprojektowała pilotażowy w Polsce „Projekt uspokojenia ruchu” tzw. miasteczko holenderskie w Puławach, gdzie zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w dziedzinie uspokojenia ruchu.

Na spotkaniu wspólnie określono główne cele projektu, mianowicie: ograniczenie ruchu tranzytowego przez osiedle, uspokojenie ruchu oraz zmiana organizacji ruchu w celu zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i komfortu życia na osiedlu.

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu zarząd przesłał do DHV założenia do projektu.

cele :    – skuteczne zlikwidowanie ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe: do i z NTPP, objazd przez osiedle do Złotnickiej z i do Kiekrza, ul. Sosnową do Złotnik, optujemy za zamknięciem osiedla od ul. Złotnickiej, ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów inwestycyjnych 44 ha i ich dalszy planowny rozwój ( Złotnicka/ Obornicka- Leroy Merlin, nowe Centrum biotechnologii i inne.

– uspokojenie ruchu na osiedlu (dotyczy ruchu pojazdów z zewnątrz oraz osiedlowych – sąsiedzkich)

 – wykreowanie „strefy 30” lub nawet „20” – zmiana organizacji ruchu ( Nektarowa- Złotnicka, Muchomorowa, Sosnowa), wewnętrzne ulice wymagają dod. analizy -zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu (nie tylko w okolicach placu zabaw – dzieci są wszędzie)

– analiza zasadności i możliwości przedłużenia linii autobusowej ul. Sosnową   Nadmierna prędkość na całej długości  ul. Muchomorowej i ul. Sosnowej, zainstalowano co prawda w kilku miejscach progi zwalniające, ale progi są zbyt niskie i nie spełniają swojej funkcji.
Ograniczona widoczność przy wyjeździe z ulic:
– Sosnowej w ul. Nektarową,
– Jaskółczej w ul. Sosnową.

Istotnym elementem jest zakres opracowania, który uwzględniałby otoczenie osiedla, jako części całego układu. Zależy nam na optymalizacja kosztów przedsięwzięcia oraz opracowaniu harmonogramu i etapowania przedsięwzięcia.

Ustalono, że firma DHV przedstawi Wójtowi wstępną koncepcję opracowania a nast. zostanie podpisana umowa na projekt.