Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy suchy Las

Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Obwieszczenie oraz  powyższy projekt dostępny jest w BIP Suchy Las w „Obwieszczeniach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego” :  http://bip.suchylas.pl/bip/2376/185.html

Zarząd Osiedla Grzybowego przekazał Uwagi do Studiu dot. poprzedniego wyłożenia projektu Studium ( zakładka Interwencje poz. 48).

Proszę o przekazywanie Uwag do Studium na adres   mailowy przewodniczacej m.haibach@onet.pl lub zgodnie z treścią Obwieszczenia.