Spotkanie u Wójta

W czwartek 20 grudnia 2012 r, z inicjatywy zarządu osiedla, odbyło się spotkanie  w Urzędzie Gminy, w którym uczestniczyli: p. Wójt G. Wojtera, M. Salwa-Haibach i W. Majewski z zarządu osiedla.

Tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z brakiem realizacji przez Wójta w wyznaczonym terminie ( do końca 2012 r.) Priorytetu lokalnego na 2012 r. ” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”, sprawa świetlicy osiedlowej dla os. Grzybowego oraz omówienie wniosku do Wójta o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych przez zarząd osiedla środków budżetowych do wykorzystania w 2013 r..

Ustalono, że termin realizacji ” Priorytetu” zostanie prolongowany do końca I kwartału 2013 r..

W sprawie wynajęcia pomieszczeń na osiedlową świetlicę odbędzie się w pierwszych tygodniach stycznia 2013 r. spotkanie p. Wójta, zarządu osiedla oraz właściciela lokalu w celu omówienia warunków najmu.

Zarząd wyjaśnił p. Wójtowi, że zaoszczędzone środki budżetowe planuje przeznaczyć na wyposażenie osiedlowej świetlicy.

Mamy nadzieję, że następne Zebranie Osiedlowe Mieszkańców będziemy mogli zorganizować już w ” naszej świetlicy” !