Przygotowania do rozbudowy monitoringu

4 marca 2013 r. W. Majewski wraz z Komendantem naszej Policji A. Pabijanem oraz dzielnicowym T. Muszyńskim, w ramach przygotowań do dalszej rozbudowy mionitoringu osiedlowego, odbyli rekonesans po osiedlu i omówili lokalizację kamer. Mamy nadzieję, że już wkrótce rozpoczną się prace nad realizacją zadania.