Spotkanie u Komendanta

4 marca 2013 r. o godz. 18.30, na zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Suchym Lesie A. Pabijana, odbyło się spotkanie społtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych, os. Grzybowe reprezentowała M. Salwa-Haibach.

Komendant przedstawił ideę budowy ogólnogminnego monitoringu, jako b.ważnego narzędzia w walce z przestępczością. W tej sprawie 25 marca Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska odbędzie w Komendzie swoje posiedzenie.