Zabranie Osiedlowe Mieszkańców- Prezentacja ” Koncepcji uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego”

 

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na ZEBRANIE OSIEDLOWE MIESZKAŃCÓW

oraz

PREZENTACJĘ

„KONCEPJI USPOKOJENIA RUCHU DLA OS. GRZYBOWEGO”

w czwartek 18.04.2013 godz. 18:00

zebranie oraz prezentacja odbędą się w

SALI KONFERENCYJNEJ Parku Wodnego „OCTOPUS”

– wejście od ulicy Szkolnej

 

Prosimy o liczne uczestnictwo, sprawa dotyczy nas wszystkich!

 

Porządek zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego zebrania

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

3. Prezentacja „KONCEPCJI USPOKOJENIA RUCHU” przez firmę DHV

4. DYSKUSJA – UWAGI DO PROJEKTU

5. Informacje:

– Przewodniczącej Zarządu Osiedla

– Wójta Gminy

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zamknięcie zebrania

za zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego