Najgorsze wyniki z punktów poboru próbek przy os. Grzybowym!

Raport Polskiego Klubu Ekologicznego z 31.05.2013 r. dot. Jeziora Strzeszyńskiego

Cały czas Rowem Złotnickim spływają ścieki sanitarne wymieszane z deszczówką, a kolektor sanitarny w Suchym Lesie jest przepełniony, i przy dużym deszczu może nastąpić jego kolejne „wybicie” a potem spływ do jeziora katastrofalnej ilości ścieków bytowych.
Przezroczystość wody w jeziorze
16.05.2005 7,55 m siedem i pół metra
23.05.2005 7,30 m
31.05.2005 5,47 m
19.05.2013 3,20 m trzy metry 20 cm
25.05.2013 3,30 m
01.06.2013 3,10 m
Im więcej glonów , tym mniejsza przezroczystość, a duża ilość glonów świadczy o fosforanach w jeziorze. Te ostatnie pochodzą głownie ze ścieków bytowych (proszki do prania)
wody I klasa fosforany do 0,1 mg/l
wody II klasa do 0,2 mg/l
powyżej 0,2 mg wody pozaklasowe

Fosforany pomiary 30.05.2013 31.05.2013
1) Suchy Las osiedle Grzybowe ul.Ptasi Zaułek, wylot z rury ——– 0,8 mg/l !!!
2) po połączeniu dopływów ze zbiorników retencyjnych w Suchym Lesie 0,3 mg/l ———
3) dopływ Rowu Złotnickiego od ul.Wałeckiej, za kratką ( nadal bez sinobentu) 1,4 mg/l ———
4) dopływ do jeziora ul.Koszalińska 0,2 mg/l 0,2 mg/l
uwaga : 30 wieczorem burza, 31 rano opad deszczu Suchy Las zalane skrzyżowania, udrażnianie przez straż pożarną ( ul.Powstańców Wielkopolskich i Nektarowa, Obornicka-Złotnicka)
Efekt: ścieki– fosforany w stężeniu 0,8 mg/l oś.Grzybowe i to kilkanaście godzin po opadzie !!
Zdjęcie Ciek przed zbiornikiem oś.Grzybowe stężenie fosforanów 0,8 mg/l
Z terenu Suchego Lasu nadal płynie mieszanka deszczówki i ścieków bytowych.
(patrz wyniki WIOŚ sierpień 2012 www.ratujmy-strzeszynek.pl)
Po opadach stężenia i całkowita ilość fosforanów wzrasta kilkakrotnie !
I ten ładunek płynie do jeziora !!
Efekty rekultywacji zapewne będą mizerne !

wyniki badań,opracowanie,  Jerzy Juszczyński- prezes PKE Oddz. Wielkopolska