Aquanet sprawdza kanalizację sanitarną!

Od prawie dwóch tygodni Aquanet sprawdza na naszym osiedlu, dom po domu, czy deszczówka nie jest podłączona do kanalizacji sanitarnej. Sprawdzanie odbywa się tzw. zadymiarką, czyli dym jest wpuszczany do kanału sanitarnego i będzie ” wychodził” w miejscach podłączenia z kanalizacja deszczową, jeżeli będzie miało to miejsce. Jak wiemy, kanalizacja sanitarna jest przepełniona i podczas nawet już niewielkich opadów deszczu ” wybija” i spływa częściowo do kanalizacji deszczowej. Deszczówka wraz z zanieczyszczeniami płynie do Jez. Strzeszynskiego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel posesji otrzyma stosowne pismo i będzie zobowiązany w ciągu 2 tygodni do dokonać podłączenia do kanalizacji deszczowej. Właścicielom nieprawidłowo podłączonych posesji, w razie niedostosowania się do wymogów, grożą poważne konsekwencje finansowe, grzywna nawet do 10 tys. zł..