Informacja

14 października 2013 r.o godz. 16.00 w salce konferencyjnej na parterze w Urzędzie Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Rowzwoju Gospodarczego oraz Komisji Porządku, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, do których Wójt Gminy zwrócił się o wydanie opinii w sprawie  zmiany organizacji ruchu na Os. Grzybowym a powinien o opinię w sprawie uspokojenia ruchu. Naprawdę chodzi przecież o uspokojenie ruchu tranzytowego na os. Grzybowym.

Zarząd prosi mieszkańców o wsparcie i uczestniczenie w poniedziałkowym posiedzeniu!

Nie wiemy co to spotkanie, posiedzenie połączonych komisji ma na celu –  nie jest bowiem przewidziane procedurą zmiany organizacji ruchu.

Zgodnie z ustaleniami z 18 kwietnia 2013 r. poczynionymi przez Zebranie Osiedlowe Mieszkańców, Zarząd Osiedla zwrócił się do p. Wójta z prośbą o wykonanie Uchwały Mieszkańców dot.realizacji „Wariantu IIa ” Projektu Uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego.

W tej sprawie Zarząd Osiedla spotkał się z p. Wójtem trzykrotnie, prosząc o realizację ustaleń, nie licząc pism kierowanych w sprawie.

P. Wójt wystosował  do Starosty lakoniczne pismo , prosząc o wydanie opinii w spr. postulowanej przez mieszkańców zmianie organizacji ruchu na os. Grzybowym . Procedura formalna nie przewiduje takiego trybu jak opinia i jest grą na zwłokę.

W związku z tym, że Pismo Wójta do Starosty nie zawierało uzasadnienia problemu, Zarząd Osiedla dostarczył Staroście: Projekt firmy DHV Uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, Protokół z Zebrania Osiedlowego Mieszkańców z 18.04.2013 r. oraz podjęte przez mieszkańców Uchwały w sprawie.

W piśmie skierowanym do Wójta  Starosta przychylnie ustosunkował się do zmiany ruchu organizacyjnego na os. Grzybowym, poprosił o poszerzoną analizę ruchu pieszego i samochodowego , z uwzględnienim planowanego przystanku PKP przy NTPP.

W związku z brakiem mocy przerobowych firmy BIT, do której p. Wójt zwrócił się o wykonanie analizy w ramach odpowiedzi dla Starosty ( koszt wykonania analizy BIT 30 tys. zł), Zarząd w ramach pomocy Wójtowi zwrócił się do firmy DHV o ofertę na wykonanie analizy dla Starosy. Firma DHV gotowa jest niezwłocznie przystąpić do prac- koszt w zależności od wariantu zleconych prac 4,4-7,5 tys.

Prosimy, abyście się Państwo  zmobilizowali i przyszli na posiedzenie w/w komisji. W sytuacji gdy p. Wójt nie pojawia się na wcześniej umówionym spotkaniu z członkami Zarządu oraz Komisji Komunalnej ( z osobami poważnie traktującymi innych i aby spotkać się o 9:00 w U.G. muszą zmieniać swoje plany zawodowe ) nie możemy przewidzieć jak może postąpić p. Wójt w swych kolejnych działaniach.