Turniej szachowy dla dzieci!

 30 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie

 Pierwszy Otwarty Sucholeski Turniej Szachowy dla Dzieci

Zawody rozegrane zostaną w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie.

Początek 9 00 . Zakończenie około 15 00

Dzieci wystąpią w trzech grupach :

  •  Pierwszy Krok Szachowy – dzieci, do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
  • Przyszli Zawodnicy – dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
  • Młodzi Mistrzowie – dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej.

Turniej odbędzie się na dystansie 6 rund dla pierwszej grupy i 7 rund dla pozostałych dwóch grup. Tę po gry 15 minut dla każdego z zawodników. W turnieju może wystartować każdy do szóstej klasy szkoły podstawowej. W zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych oraz drobne nagrody dla każdego w grupie najmłodszej. 

Turniej organizowany jest przez:

Firmę MCTURBO (SZACHYPULS.PL) p. Marka Cołte Wice-prezesa Klubu Szachowego Polan oraz Przewodniczącą Osiedla Suchy Las Wschód p. Annę  Ankiewicz i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie p. Beatę Radomską

Informacja: szachypuls.pl

Zapisy :Info@szachypuls.pl

Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Suchy Las