Zebranie Osiedlowe Mieszkańców

Wice Wójt Gminy Jerzy Świerkowski zaprasza na  

Zebranie Osiedlowe Mieszkańców Os. Grzybowego

dnia 27 listopada 2013 r. , Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11 o godz.18.00

Tematem zebrania będzie system gospodarki odpadami do 1 stycznia 2014 r. (z możliwością wypełnienia i złożenia deklaracji odpadowej).

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego

2. System gospodarki odpadami od 1 stycznia 2014 r.

3. Informacje Wójta

4. Informacje zarządu Osiedla

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zamknięcie zebrania

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Os. Grzybowego