Obwieszczenie wójta Gminy w spr. dz.nr 859 na os. Grzybowym

Zarząd Osiedla Grzybowego 3-krotnie na prośbę Wójta Gminy opiniował planowaną zmianę, zawsze negatywnie. Pisma Zarządu Osiedla w tej sprawie, wraz z argumentacją” w zakładce ” Interwencje” poz.75, 77, 79, dot. dz.nr 859 trójkąt na narożniku Jaskółczej i Muchomorowej, w obecnym mpzp dla Grzybowego działka, jako jedna z ost. przeznaczona na teren zieleni.

Link do Obwieszczenia Wójta wraz z mapką i Prognozą oddziaływania na środowisko:

http://bip.suchylas.pl/bip/2760/185.html