W czwartek 26.06.2014 Zebranie Ogólne Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego zaprasza na Zebranie Ogólne Mieszkańców

w czwartek 26.06.2014 r. o godz. 19.00
w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej 11

Proszę powiadomić sąsiadów! Prosimy o liczne przybycie, sprawy dotyczą nas wszystkich!

Porządek zebrania

1. Rozpoczęcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Informacje: działania zarządu, plany inwestycyjne w sąsiedztwie os. Grzybowego, stan  realizacji Zadania lokalnego na 2014 r.,

4. Propozycje mieszkańców dot. Zadania lokalnego na 2015 r.

5. Wolne głosy i wnioski

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego