Spotkanie z Wójtem w spr. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

24 czerwca Przewodnicząca Zarządu Osiedla Małgorzata Salwa-Haibach, Rafał Przybył- przewodniczący Komisji komunalnej oraz członek Komisji komunlanej prof. Tomasz Błaszczyński odbyli spotkanie z Wójtem p. Grzegorzem Wojterą oraz doradcą Wójta p. Januszem Kobeszko. Głównym tematem spotkania  było omówienie zagadnień związanych z Projektem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, modernizacji linii kolejowej Poznań- Piła i ochrona mieszkańców przed uciążliwościami hałasu kolejowego , ostateczna lokalizacja przystanku PKP w Złotnikach oraz planowana lokalizacja parkingu „ parkuj i jedź”. Pan Wójt przekazał, że zgodnie oczekiwaniem mieszkańców i zarządu osiedla, przystanek PKP będzie zlokalizowany na terenach przy NTPP po prawej stronie ul. Złotnickiej a parking w jego najbliższym sąsiedztwie, ale nie na terenie os. Grzybowego. Natomiast kwestie hałasu będą przedmiotem badań przy przygotowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko i uwarunkowań środowiskowych w związku z przygotowywanym projektem modernizacji linii kolejowej. Wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy będą musiały być dotrzymane.