Zebranie Mieszkańców

Zarząd Osiedla Grzybowego

zaprasza

na Zebranie Ogólne Mieszkańców

w środę 24.09.2014 r. o godz. 19.00
do świetlicy osiedlowej przy Placu Grzybowym 16

Porządek zebrania

1. Rozpoczęcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Podjęcie uchwały  dot. Zadania lokalnego na 2015 r.

4. Informacje zarządu

5. Wolne głosy i wnioski

Proszę powiadomić sąsiadów, sprawy dotyczą nas wszystkich!

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach