Informacja w sprawie aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przystąpił do aktualizacji Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”. W związku z powyższym mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wnoszenia uwag i propozycji zmian do Regulaminu w formie pisemnych wniosków, w terminie od 15 do 25 września 2014 r. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowejwww.bip.suchylas.pl w zakładce ochrona środowiska. pobierz