Spotkanie z Wójtem w spr. organizacji ruchu na osiedlu

W dniu 22 sierpnia Przewodnicząca Zarządu Osiedla-  Małgorzata Salwa-Haibach oraz mieszkaniec osiedla ul. Muchomorowej- Mikołaj Kamieński odbyli spotkanie z p. Wójtem w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym przez os. Grzybowe. W związku z tym , że nie ma woli ze strony p. Wójta i radnych , aby wdrożyć Wariant IIA  „Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym”, zarząd postanowił zaproponować p. Wójtowi rozwiązanie mniej radykalne, różne warianty możliwości zmiany org. ruchu, jako propozycje, które mogłyby stanowić podstawę do opracowania przez fachowców projektu, którego realizacja nie byłaby  kosztowna, natomiast mogłaby znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa. Pan Wójt ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych propozycji. Czekamy zatem na dalsze działania p. Wójta w sprawie.