Szkolenie : Asystent seniora z niepełnosprawnością

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie organizują cykl szkoleń (4 spotkania po 4 ha) „Asystent seniora z niepełnosprawnością”.Wszystkie osoby chętne, pełnoletnie,które są mieszkańcami gminy Suchy Las mogą bezpłatnie skorzystać z tych szkoleń.Osoby po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat z podpisami wykładowców prowadzących to szkolenie (pielęgniarki z Uniwersytetu Medycznego, psycholog).
Fundacja prowadząca szkolenie i Gmina Suchy Las podpisały umowę o partnerstwie przy realizacji tego zadania. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu i ewentualnym kierowaniu osób chętnych bezpośrednio do mnie.Dokonuje zapisów na to szkolenie. Jeśli mogę Państwu dostarczyć więcej ulotek,to proszę się ze mną skontaktować.W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji. Będę zobowiązana za wszelka pomoc. Myślę, że tego typu szkolenia dla aktualnych lub przyszłych opiekunów osób starszych są bardzo potrzebne. W załączniku informacja o szkoleniu. pobierz asystent seniora-AMA

Ewa Hoffmann Koordynator Klubu Seniora Dębowy Liść w Suchym Lesie tel. 509 630 782, 61 2500 365