PSZOK na Złotnickiej, biokompostownia w Złotniki Wsi

Z dużym zaniepokojeniem przeczytaliśmy o planach prezesa ZGK J. Świerkowskiego dot. lokalizacji PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Złotnickiej i biokompostowni w Złotnikach  Wsi w http://portal.suchylas.pl/gazeta/#p=6 , czyli na str. 6 nowego wydania Gazety Sucholeskiej.

Niedawno Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu zwracało się do Zarządu Osiedla Grzybowego ( wysłaliśmy również pismo z protestem do prezydenta J. Jaśkowiaka w sprawie) o wsparcie protestu przeciwko budowie biokompostowni, którą miasto Poznań postanowiło wybudować przy granicy z Suchym Lasem. W spotkaniach dotyczącej tej kontrowersyjnej inwestycji uczestniczył również Wójt naszej gminy G. Wojtera. Znana nam jest również od lat bezskuteczna walka mieszkańców Suchego Lasu Wschód z uciążliwymi odorami z wysypiska śmieci, które docierają cyklicznie również do nas na Grzybowe. Materiał dot. tej sprawy znajdziecie Państwo na: http://portal.suchylas.pl/pl/k2-categories/k2-tags/srodowisko/item/3400-biokompostownia.html

Tym bardziej zadziwia fakt, że teraz nasza gmina planuje takie inwestycje tuż w najbliższym sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych ( os. Grzybowe, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, planowane nowe osiedle wielomieszkaniowe przy Łagiewnickiej dla ok. 1200 osób), bez konsultacji z mieszkańcami.

Zarząd Osiedla Grzybowego będzie podejmować działania w tej sprawie.