Wybory Zarządu Osiedla

Szanowni Państwo,

kończy się  właśnie kadencja obecnego Zarządu Osiedla Grzybowego.

Staraliśmy się, jako zarząd,  w miarę naszych możliwości, z należytą starannością wykonywać nasze obowiązki wobec mieszkańców i naszego osiedla.

Dziękuję serdecznie wszystkim członkom Zarządu oraz członkom Komisji komunalnej przy Zarządzie Osiedla, za wspólną pracę, wspólny czas i wspólne działania.

Udało nam się zbudować  sprawny zespół, darzymy się sympatią i szacunkiem, potrafimy wspólnie, solidarnie realizować założone cele dla dobra naszej lokalnej społeczności, a nasze dokonania pozostawiam Państwa łaskawej ocenie.

ZAPRASZAMY NA WYBORY ZARZĄDU OSIEDLA w poniedziałek 30 marca o godz. 19.00 , w świetlicy osiedlowej Plac Grzybowy 16!

Serdecznie pozdrawiam !

Małgorzata Salwa- Haibach

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA  – OSIEDLE  GRZYBOWE

W związku z upływem 4-letniej kadencji organów wykonawczych osiedla Osiedle Grzybowe, na podstawie uchwały nr IV/38/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych gminy, zarządza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i członków zarządu nowej kadencji 2015-2019.

ZEBRANIE WYBORCZE odbędzie się w poniedziałek 30 marca 2015 r. o godz. 19.00 w  w świetlicy osiedlowej, Plac Grzybowy 16

PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawozdanie przewodniczącej osiedla Osiedle Grzybowe z działalności w latach 2011-2015.
2. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu.
3. Wybory przewodniczącego zarządu osiedla.
4. Zgłaszanie kandydatów do zarządu osiedla.
5. Wybory członków zarządu osiedla.
6. Wolne głosy i wnioski.

Wójt Gminy Suchy Las
mgr Grzegorz Wojtera