Nowy zarząd na Grzybowym!

30 marca odbyły się wybory Zarządu Osiedle Grzybowego kadencji 2015-2019.

W zebraniu wyborczym uczestniczyło 48 osób. Na kandydaturę przewodniczącej oddano 48 głosów w tym 45 -za, na członków zarządu głosowano „blokowo”, oddano 47 głosów, 45 za.Wybrani zostali:

1. Małgorzata Salwa-Haibach- przewodnicząca

2. Daria Melzer- Przybył

3. Jarosław Dudkiewicz

4. Grzegorz Niewiadomski

5. Mikołaj Kamieński

6. Włodzimierz Majewski

7. Dariusz Rybka

8. Dariusz Szalaty

9. Marek Wajcht

Serdecznie dziękujemy za wybór i zaufanie, dołożymy wszelkich starań, aby z należytą starannością i zaangażowaniem działań dla dobra mieszkańców i naszego osiedla.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Gorczyńskiemu, członkowi zarządu poprzedniej kadencji, za świetną współpracę, zaangażowanie, wszelką pomoc i wsparcie!

Serdecznie pozdrawiam!

Małgorzata Salwa-Haibach