Inicjatywa przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka

W związku z faktem, że po likwidacji lewoskrętu z ul. Nektarowej w Obornicką, wymuszony jest tranzyt przez osiedle Grzybowe dla samochodów, które jadąc ul. Powstańców. Wielkopolskich i Szkółkarską w kierunku północnym  nie mogą włączyć się do ruchu w ul. Obornicką, aby ominąć nasze osiedle, oraz faktu, że mieszkańcy osiedla również nie mogą korzystać z możliwości bezpiecznego włączenia się w Obornicką w kier. północnym, zarząd oraz radni osiedlowi z Inicjatywy Mieszkańców wystosowali do Wójta oraz Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego pismo w tej sprawie. Pismo zostało odczytane podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Suchy Las w dniu 25.06.2015 r. Poniżej treść pisma.

Złotniki, 24.06.2015

Zarząd Osiedla Grzybowego

Adres do korespondencji:

ul. Gołąbkowa 3

62-002 Złotniki

Do Wójta Gminy Suchy Las

Pana Grzegorza Wojtery

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Wniosek

Dot.: Przebudowy skrzyżowania ul. Nektarowej z ul. Obornicką.

Zarząd Osiedla Grzybowego zwraca się do Pana wójta z wnioskiem o pilne podjęcie decyzji w sprawie przebudowania skrzyżowania ul. Nektarowej z ul. Obornicką w celu zapewnienia bezpieczeństwa na w/w skrzyżowaniu oraz zapewnienie bezpiecznego lewoskrętu z ul. Nektarowej w ul. Obornicką od strony osiedla.

Zarząd wielokrotnie podczas spotkań z Panem wskazywał na konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania komunikacyjnego.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu na w/w skrzyżowaniu poprzez likwidację lewoskrętu umożliwia w tej chwili kierowcom wyłącznie wyjazd w stronę Suchego Lasu natomiast uniemożliwia wyjazd w stronę Złotnik/ Obornik.

Zarząd zdaje sobie sprawę, że powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na zagrożenie wypadkowe, które występowało w tym miejscu i zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w obecnym jego stanie ( w ramach określenia tzw. trójkątów bezpieczeństwa).

Pozostawienie jednakże obecnego rozwiązania bez zmian wymusza na jadących z kierunku Suchego Lasu ulicami Powst. Wlkp. i Szkółkarską tranzyt przez os. Grzybowe. Kierujący nie mają innej możliwości włączenia się do ul. Obornickiej na tym odcinku.

Zarząd wnioskuje o pilne podjęcie decyzji przez Pana wójta dot. prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych przez Wójta, które będą miały na celu utworzenie pasów lewoskrętów wraz z oddzielną sekwencją sygnalizacji świetlnej. Jest ku temu sprzyjający czas, ponieważ trwają prace przebudowy ul. Nektarowej i można połączyć prace inwestycyjne z korzyścią dla wszystkich użytkowników dróg.

Jeżeli podejmie Pan pozytywną decyzję dla dobra mieszkańców dot. budowy bezpiecznego skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka z sygnalizacją świetlną lub decyzje o budowie ronda oraz w przyszłości drogi serwisowej od Nektarowej do Łagiewnickiej, zarząd zobowiązuje się

do wystąpienia do radnych gminy o przesunięcie większości środków przeznaczonych w budżecie na 2015 r. z zadania o symbolu RK/2015/0006 budowa szykan w Złotnikach- os. Grzybowe wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego Podwariantu IIa uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego, na budowę w/w skrzyżowania oraz na etapowanie zmian organizacji ruchu na osiedlu i w otoczeniu osiedla.

Powyższe rozwiązania będą kluczowe dla  wypracowania wspólnego kompromisu w zakresie wyeliminowania ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe oraz Suchy Las.

Z poważaniem

za Zarząd

Małgorzata Salwa-Haibach

Przewodnicząca Zarządu os. Grzybowego