Rajd rowerowy- Pyra 2015

REGULAMIN

XVII RAJDU ROWEROWEGO im. Leszka Roszczyka “Pieczona Pyra”- Zielątkowo 2015

  1. Cel rajdu: popularyzacja czynnych form wypoczynku z elementami biesiady związanej z zakończeniem wykopków.
  2. Organizator: Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, Mieszkańcy Zielątkowa
  3. Termin rajdu: 04 października 2015( niedziela)
  4. Trasa rajdu oraz godzina i miejsce startu poszczególnych dołączających się grup:

– Poznań (Piątkowo pętla PST) godz 10.00

– Suchy Las (“Ryga” ul. Bogusławskiego) godz 10.30

– Złotniki Osiedle (wjazd na poligon) godz 11.00

– Złotkowo (boisko) godz 11.15

– Golęczewo (Biały Domek) godz. 11.45

– Meta Zielątkowo (polana nad Samicą Kierską) godz 12.15

Uczestnictwo: Każdy uczestnik musi się zapoznać z regulaminem opublikowanym na stronie internetowejwww.suchylas.pl Ilość uczestników nie jest limitowana. W imprezie może uczestniczyć każdy który na starcie podpisze kartę uczestnictwa. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody, przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów.Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym zakresie).

Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru i zapasowej dętki lub łatek. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Powrót uczestników po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Świadczenia organizatorów na rzecz uczestników rajdu: zapewnienie opieki na trasie rajdu, na mecie posiłek, dla kolekcjonerów plakietka rajdu, liczne konkursy dla dorosłych i dzieci z nagrodami. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu na trasie.

Informace dodatkowe:

– organizator zastrzega możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaku,

– organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,

– rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

– uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z uczestnikami rajdu przez media.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy
Grażyna Głowacka, Ryszard Głowacki